Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Змістовний модуль 3. Теорія права Тема 7. Праворозуміння, поняття та сутність права (9 год.) : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Змістовний модуль 3. Теорія права Тема 7. Праворозуміння, поняття та сутність права (9 год.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Передумови виникнення права. Характеристика основних теорій праворозуміння. Поняття праворозуміння. Природна та позитивістська теорії права.

Загальне поняття та ознаки права. Суб'єктивне і об'єктивне пра-во. Поняття та класифікація принципів права.

Сутність права. Класовий та загальносоціальний підхід до розу-міння сутності права. Поняття змісту права. Види змісту права: соціа-льно — політичний, спеціально — юридичний.

Структура права. Матеріальне і процесуальне право. Регулятив-не і охоронне право. Публічне і приватне право.

Поняття функції права. Загальносоціальні функції права: гума-ністична, організаційно-управлінська, виховна, інформаційна (комуні-кативна), оціночно-орієнтаційна, гносеологічна (пізнавальна). Спеціа-льно — юридичні функції права: регулятивна, охоронна.