Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА І ГРЕЦІЯ СЛОВОДО ЧИТАЧА : Антична література, Греція, Рим (частина 1) : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА І ГРЕЦІЯ СЛОВОДО ЧИТАЧА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 

Загрузка...

Хрестоматія знайомить з найважливішими явищами літературного життя Ста-родавньої Греци від часу їі виникнення до епохи римського панування. У посібнику пред-ставлені твори, що репрезентують основні жанри давньогрецької літератури: міфо-логічні сказання, епічні поеми, лірика (декламаційна, пісенна), байка, драма (трагедія, ко-медія), художня біографія, сатира, роман. Цілісні тексти творів Есхіла, Софокла, Евріпіда, Арістофана, Менандра, Лонга, а також фрагменти з "Іліади" і "Одіссеї" Гоме-ра, "Поетики"Арістотеля чи "Життєписів" Плутарха сприятимуть відтворенню бага-тогранного процесу літературного життя.

Вибір художніх текстів обумовлений як їх значимістю в істори давньогрецької] новітньої європейської і, безумовно, української літератур, так і вимогами діючих про-грам із зарубіжної літератури для середньої і вищої школи.

Текстовий матеріал супроводжується біографічними довідками і коментарем міфо-логічних імен і назв.

Пропонований посібник, сподіваємось, стане при нагоді у користуванні підручника-ми з істори античної літератури, доповнюючи їх живим і барвистим словом - надійним провідником у самостійній подорожі до безсмертного світу прекрасної Еллади.

Хрестоматія призначена для використання у навчальних цілях, для самостійної ро-боти, а також при підготовці до семінарських занять та іспитів із античної літерату-ри.

При укладанні хрестоматії використані наступні текстуальні джерела:

Кун М.А. Легенди та міфи стародавньої Греци / Переклад з рос. - К., 1996.

Гомер. Іліада. Переклад Б.Тена. - К., 1978.

Гомер. Одіссея. Переклад Б.Тена. - К., 1963.

Антична література. Хрестоматія / Упор. О.І. Білецький. - К., 1968.

Золоте руно. Зібрання перекладів античних поетів. - К., 1985.

Есхіл. Трагедії.  Переклад Б.Тена, А.Содомори. - К., 1990.

Есхіл. Софокл. Евріпід. Давньогрецька трагедія. - К., 1981.

Софокл. Трагеди. Переклад Б.Тена, А.Содомори. - К, 1993.

Арістофан. Комедп. - К., 1980.

Арістотель. Поетика. - К., 1967.

Менандр. Відлюдник. - Львів., 1962.

Лонг. Пастуша повість про Дафніса й Хлою/Пер. В.Маслюка //Жовтень. - 1989. -№10.

Словник античноїміфологіі7 Укл. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів. - К., 1989.

Антична література: Довідник/ За ред. С.В.Семчинського. - К., 1993.

Антична література. Греція. Рим