Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Антична література, Греція, Рим (частина 1) : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ГРЕЦІЯ. РИМ

Хрестоматія

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

®

КИЇВ-2006

 

УДК   82 (38) (075.8) ББК   83.3 (0) З я 73-3 А 72

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(лист №1.4/18-Г-559 від 25.07.2006 р.)

Упорядники: Михед Т.В., Якубіна Ю.В.

Рецензенти:

Н.Ф. Овчаренко – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка

В.І. Кузьменко – доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського славістичного університету

С.О. Караман – доктор педагогічних наук, професор, декан філологічного факультету Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка

А 72     Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія /Упорядники: Михед Т.В., Якубіна Ю.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.

Хрестоматія знайомить з найважливішими явищами літературного життя античності. У посібнику представлені твори, що репрезентують основні жанри давньог-рецької та давньоримської літератури: міфологічні сказання, епічні поеми, лірика (декла-маційна, пісенна), байка, драма (трагедія, комедія), художня біографія, сатира, роман.

Пропонований посібник, сподіваємось, стане при нагоді у користуванні підручника-ми з історії античної літератури, доповнюючи їх живим і барвистим словом.

Хрестоматія призначена для використання у навчальних цілях, для самостійної ро-боти, а також при підготовці до семінарських занять та іспитів із античної літератури.

© Михед Т.В., Якубіна Ю.В., 2006 © Центр навчальної літератури, 2006

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції

Верстка О.А. Клевцова Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 19.09.2006. Формат 70х100/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 54.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006