Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

А.В. Іщенко

І.О. Ієрусалимов

Ж. В. Удовенко

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

КРИМІНАЛІСТИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ

ДОКАЗУВАННЯ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

®

Київ—2УДК 343(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)408я73 Т 33

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-928 від 18.10. 2006 р.)

Рецензенти:

В.І. Галаган – доктор юридичних наук, професор;

В.І. Василенчук – кандидат юридичних наук, доцент.

Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О., Удовенко Ж. В.

Т 33 Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 160 с.

ISBN 966–364–374–9

Посібник присвячений аналізу складного та багатоаспектного явища – доказуванню на досудовому слідстві. В роботі з урахуванням сучасного стану розвитку наук кримінального процесу та криміналіс-тики розглянуті основні проблеми, які мають відношення до криміна-лістичного розуміння забезпечення процесу доказування в розсліду-ванні злочинів. Авторами головна увага зосереджена на окресленні підходів до визначення самого поняття криміналістичного забезпечен-ня процесу доказування на досудовому слідстві та його системно-структурного аналізу.

Розрахований на слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, практичних працівників, науково-педагогічний склад та науковців.

© Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О.,

Удовенко Ж. В., 2007

ISBN 966–364–374–9           © Центр учбової літератури, 2ЗМІСТ