Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 3 Анкета опитування слухачів : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

Додаток 3 Анкета опитування слухачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

1. Учбовий заклад

2. Курс навчання

3.         Ви вступили в НАВСУ тому що:

A)        прагнете отримати юридичну освіту.        62 % Б) виявляєте інтерес до слідчої діяльності. 23 %

B)        бажаєте брати активну участь у боротьбі

зі злочинністю.          15 %

4.         Хто, на Ваш погляд, може бути слідчим:

A)        той, хто закінчив вуз за слідчою спеціалізацією.  14 % Б) будь-хто, у кого є диплом юриста. 86 %

B)        будь-хто.

5.         Як Ви вважаєте, кого повинні готувати вищі навчальні за-

клади:

А) кадри слідчих.      17%

Б) юристів широкого профілю.       83 %

6.         Чи знаєте Ви про роботу слідчого:

А)так.  100 %

Б)ні.

7.         Якщо так, то звідки:

A)        за детективною літературою чи фільмами.           37 % Б) з власного досвіду.

B)        від своїх рідних.        36 % Г) Ваш варіант.

8.         Назвіть учбові дисципліни, які найбільш необхідні для прак-

тичної діяльності слідчого:

A)        кримінальне право.  62 % Б) криміналістика.       87 %

B)        кримінальний процес.         93 % Г) психологія.   15 % Д) ОРД.            32 % Е) кримінологія.           26 %

9.         Які, на Ваш погляд, головні якості слідчого, виділіть три го-

ловні:

А) компетентність.   41 %

Б)чесність.     38 %

В) вміння діяти в складних умовах.            32 %

Г) швидкість реакції. 15 %

Д) впевненість у своїх силах та здібностях.           11 %

10.       Виділіть три головні задатки слідчого:

A)        аналітичне мислення.          62 % Б) спостережливість.  60 %

B)        пам'ять.          54 % Г) комунікабельність.  12 % Д) витримка.    8 %

11.       Чи достатньо часу і уваги приділяється криміналістичній

підготовці в юридичному учбовому закладі:

A)        достатньо.      65 % Б) недостатньо.           15 %

B)        важко сказати.           20 %

12.       Система підготовки кадрів в юридичному учбовому закладі

повинна бути:

A)        підготовка юристів широкого профілю —

нині діюча система підготовки.      86 %

Б) підготовка спеціалістів вузького профілю —

конкретного спрямування практичної діяльності.            16 %

B)        інше.

13.       На Вашу думку, що таке криміналістичне забезпечення:

A)        криміналістичне забезпечення — створення необхідних умов для

будь якого виду діяльності. 61 %

Б) криміналістичне забезпечення — це діяльність

по розробці нових, використанні відомих науково-

технічних досягнень.            39 %

B)        свій варіант   

14.       Що, на Вашу думку, включає в себе криміналістичне забез-

печення:

A)        криміналістичну освіту. Б) криміналістичну техніку.

B)        криміналістичні знання.

Г) криміналістичну освіту, техніку, знання.           100 %

Д) інше.

15.       Якою мірою Ви проінформовані про можливості криміналіс-

тичного забезпечення в процесі доказування на досудовому слідстві:

A)        повною на теоретичному рівні.

Б) достатньо для використання своїх знань у практичній діяльності.

B)        недостатньо.  73 %

Г) практично незнайомі з даною криміналістичною категорією. 7 %

Д) важко відповісти. 21 %

Е) інше

16.       Чи необхідне криміналістичне забезпечення в процесі дока-

зування на досудовому слідстві:

A)        так.      93 %

Б) ні.   7 %

17.       Якщо так, то яке місце воно займає в процесі доказування:

А)визначальне.         61 %

Б) допоміжне.            32 %

B)        не використовується.           7 %

Г) інший варіант.

18.       Чи є у Вас потреба в розширенні знань про криміналістичне

забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві:

А) так. 63 %

Б) ні.   37 %

19.       У якій формі мають бути викладені ці знання:

A)        практичні посібники та довідники. 41 % Б) огляди слідчої та судової практики. 20 %

B)        підручники та учбові посібники. 28 %

Г) інше            проведення консультацій,

'                       (вкажіть)         r          J          '

введення нового спецкурсу тощо

Вдячні Вам за допомогу у проведенні дослідження!