Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

1.         Визначити, в якому цеху рівень кваліфікації вищий, як-що відомо, що: в першому цеху 15 робітників мають ІІ розряд, 20 робітників — ІІІ розряд, 40 робітників — ІV розряд; в друго-му цеху 15 робітників — ІІ розряд, 25 робітників — ІІІ розряд, 35 робітників — ІV розряд.

2.         На основі наведених даних проаналізувати динаміку ви-пуску товарної продукції. Визначити середнє значення показ-ника, що аналізується, середній та абсолютний приріст. Порівняти фактичний та плановий середньомісячний темп приросту товарної продукції.

(тис. грн)

Показники     Квартали

 

            І           ІІ         ІІІ        IV

За планом      675      708      735      770

Фактично       662      690      740      775

3.         Визначити середні квартальні залишки нереалізованої

продукції, якщо ці залишки склали:

на 01.01 — 35 тис. грн, на 01.02 — 28 тис. грн, на 01.03 — 30 тис. грн, на 01.04 — 27 тис. грн.

4.         Провести порівняльний аналіз середнього відсотка ви-

конання плану випуску продукції об’єднань А та Б. Обґрунту-

вати використання обраного типу середніх величин.

Об’єднання А           Об’єднання Б

Підпри-ємство          Фактичний

випуск, тис.

грн      Вико-нання плану, %           Підприє мство           Фактичний випуск, тис. грн           Виконання плану, %

І           800      100      IV        250      110

ІІ         159      106      V         500      90

ІІІ        309      103      VI        580      130

Практичні завдання

5.         Розрахувати середні темпи зростання випуску про-

дукції:

2003 — 98,6 %; 2004 — 101,8 %;   2005 — 103,4 %.

6.         Проаналізувати динаміку середньомісячної заробітної

плати по підприємству.

 

Цех      Попередній період    Звітний період

 

            Середня ЗП, грн        Чисельність працівників      Середня ЗП, грн        Фонд оплати праці, грн

1          230      200      260      54600

2          240      220      280      58800

3          280      300      340      119000

7. В якій бригаді середні витрати часу на один виріб менші?

І бригада        ІІ бригада

Члени бригади          Витрати ча-су на 1 ви-ріб, хв.         Витрати ча-су на всі вироби, хв.    Витрати часу

на 1 виріб,

хв.       Витрати часу

на всі вироби,

хв.

1          9          135      10        320

2          10        200      9          180

3          11        352      12        456

4          12        456      11        165

8.         Вибрати ін