Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Предмет системного аналізу та його двоїста природа : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

8.2. Предмет системного аналізу та його двоїста природа


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

магниевый скраб beletage

Виділити предмет системного аналізу, тобто віднести сис-темний аналіз до категорії наук, не уявляється можливим, оскільки вирішенням проблем займається цілий ряд наук і інших наукових напрямків.

На відміну від багатьох наук, головною метою яких є відкриття і формулювання об’єктивних законів і закономірно-стей, властивих предмету вивчення, системний аналіз в основ-ному спрямований на вироблення конкретних рекомендацій, у тому числі й на основі використання прикладних наук.

Цілі системного аналізу, на противагу цілям “чистої” на-уки, в першу чергу полягають у виробленні рекомендацій чи, принаймні, припущень на вибір курсу дій, а не просто у вияв-ленні проблеми і пророкуванні її розвитку. А тому системний аналіз ближче до інженерних дисциплін, ніж до науки. Наука відкриває нові явища, у той час як інженерні дисципліни вико-ристовують результати цих відкриттів.

Це дозволяє відзначити, що системний аналіз має двоїстий характер:

з одного боку — це теоретичний і прикладний науковий напрямок, що використовує в практичних цілях досягнення інших наук, а з іншого боку — це мистецтво.

Що стосується мистецтва, то тут важливу роль відіграють індивідуальні особливості осіб, що приймають рішення.

Як уже зазначалося, системний аналіз виконує роль кар-каса, що поєднує всі необхідні методи, знання і дії для вирішення проблеми.

Системному аналізу притаманні визначені принципи, логічні елементи, визначена етапність і методи проведення, що й робить аналіз якої-небудь проблеми етапним.

Для системного аналізу характерна наявність визначених типів стандартних компонентів, що практично завжди при-сутні в аналізі будь-якої проблеми. Поєднання цих характер-них елементів в певній послідовності, що диктується структу-рою проблеми, причинно-наслідковими зв’язками й приво-дить до її системного рішення.