Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Способи виміру впливу факторів у детермінованих системах : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

4.4. Способи виміру впливу факторів у детермінованих системах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

У детермінованому аналізі для виміру впливу факторів на результативний показник використовують різні способи, у то-му числі ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць, індексний, пропорційного ділення та участі на паях, інтегральний тощо. В основі декількох перших з названих спо-собів лежить прийом елімінування.

Елімінування — означає усунення, виключення впливу всіх, окрім одного, факторів на величину результативного по-казника. Цей прийом виходить з умовного визнання того, що всі фактори змінюються незалежно один від одного: спочатку змінюється один, а всі інші залишаються без зміни; потім змінюються два; потім три тощо за незмінних інших. Це дає змогу визначити вплив кожного фактора на величину досліджуваного показника окремо.

Широке поширення в аналітичних розрахунках одержав спосіб ланцюгової підстановки через можливість використову-вати його в детермінованих моделях усіх типів. Суть даного способу полягає в тому, що для виміру впливу одного з фак-торів його базове значення замінюється на фактичне, при цьо-му залишаються незмінними значення всіх інших факторів.

Наступне співставлення результативних показників до і після заміни фактора, що аналізується, дає можливість розрахувати його вплив на зміну результативного показника.

Математичний опис способу ланцюгових підстановок при використанні його, наприклад, у трьохфакторних муль-типлікативних моделях виглядає в такий спосіб. Трьохфакторна мультиплікативна система:

y0 = a0 * b0 * c0 . Послідовні підстановки:

y1 = a1 * b0 * c0 ; y2 = a1 * b1 * c0 ; y3= a1 * b1 * c1.

Тоді для розрахунку впливу кожного з факторів треба ви-конати такі дії:

Δya = y1 – y0 ;

Δyb = y2 – y1 ;

Δyc = y3 – y2 . Баланс відхилень:

y1 — y0 = Δya + Δyb + Δyc .

Результати розрахунків способом ланцюгових підстано-вок залежать від правильності визначення співпідпорядкова-ності факторів, від їхньої класифікації на кількісні і якісні. Зміна кількісних мультиплікаторів повинна проводитися раніш, ніж якісних. Тобто, існує правило:

1.         Якщо аналізується зміна узагальнюючого показника за рахунок кількісного фактора, то при розрахунках фактор якісний береться попереднього періоду (базовий, плановий).

2.         Якщо аналізується зміна узагальнюючого показника за рахунок якісного фактора, то при розрахунках фактор кількісний береться звітного періоду (фактичний).

При розв’язанні задач з використанням цього способу доцільно вихідну інформацію та розрахунки подавати у ви-гляді таблиць. Послідовність розрахунків розглянемо на кон-кретному числовому прикладі.

Розділ 4

На