Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.7. Порядок складання таблиць : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

4.3.7. Порядок складання таблиць


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

магниевый скраб beletage

Складання таблиць — також один з прийомів, що широко використовується в економічному аналізі. Це пов’язано з тим, що таблиці компактно і концентровано розкривають мовою цифр не тільки вихідну інформацію, але й алгоритми розра-хунків та їхні результати.

У таблицях прийнято розташовувати: спочатку абсолютні показники, потім відносні; вихідну інформацію раніше, ніж розрахункові показники; спочатку факторні показники, потім — результативні; далі — послідовні дії факторного аналізу і ба-ланс відхилень, зведені результати аналізу.

Наприклад, оцінити динаміку показників діяльності швей-ного підприємства протягом попереднього та звітного років.

Складемо табл. 4.9 для проведення аналізу

Таблиця 4.9

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

 

№ з/п

1

2 3

4

5 6

7

8 9

10 11 12 13     Показники     Попе-редній рік         Звіт-ний рік   % до попере-днього

року

 

            Обсяги виробництва в діючих цінах без ПДВ, тис. грн  18240,5           13720,8           75,2

 

            У порівняльних цінах, тис. грн       45213,5           40381,7           89,3

 

            Собівартість виробленої продукції, тис. грн         12974  12081  93,1

 

            Виручка від реалізації продукції без ПДВ, тис. грн           16800,0           14525,9           86,5

 

            В тому числі в інші країни, тис. грн            6975    6477,9 92,9

 

            Введено в дію основних фондів, тис. грн  2712    1157    42,7

 

            Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб          692      650      93,9

 

            Фонд оплати праці, тис. грн           5123    5047,9 98,5

 

            Прибуток від операційної діяльності, тис. грн      3615,4 1205,4 33,3

 

            Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн         3489,3 1171,0 33,6

 

            Чистий прибуток, тис. грн  2443    820      33,6

 

            Дебіторська заборгованість, тис. грн         6039    3199    52,97

 

            Кредиторська заборгованість, тис. грн      1700,0 1348,0 79,29

Розділ 4

Як бачимо з проведеного аналізу, показники роботи підприємства в звітному році дещо гірші, ніж у попередньому. Обсяги виробництва зменшились на 24,8 %, а виручка від ре-алізації на 13,5 %, в тому числі в інші країни, — на 7,1 %. Чи-сельність працівників зменшилася на 6,1 %. Собівартість про-дукції знизилась на 6,9 %, це пояснюється зменшенням обсягу продукції, що виготовляється. Фонд оплати праці робітників скоротився на 1,5 %. Прибуток від операційної діяльності зменшився на 66,47 %, від звичайної діяльності — на 66,4 %, чистий прибуток — також на 66,4 %. Зменшення прибутку з роками є негативною тенденцією.