Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.5. Балансовий спосіб : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

4.3.5. Балансовий спосіб


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

До традиційних способів обробки і перевірки вихідної інформації відноситься балансовий. Балансовий спосіб — це спеціальний прийом зіставлення взаємозв’язаних показників господарської діяльності, використання балансового способу доцільне, коли зв’язок між окремими показниками відображе-но у формі балансу, тобто підсумків, отриманих у результаті низки різноманітних зіставлень цих показників.

Балансовий спосіб широко використовується в еко-номічній роботі — у бухгалтерському обліку, статистиці, пла-нуванні. Використовується він і в економічному аналізі, там, де має місце функціональна залежність: наприклад, забезпе-чення підприємства трудовими, фінансовими ресурсами, си-ровиною, паливом, матеріалами, основними засобами вироб-ництва тощо, а також визначення повноти їх використання.

Як допоміжний спосіб балансовий метод використо-вується в економічному аналізі для перевірки вихідних даних, на підставі яких проводиться аналіз, а також для перевірки правильності аналітичних розрахунків, зокрема для перевірки визначення впливу різних чинників на приріст розміру ре-зультативного показника.

У деяких випадках балансовий спосіб може використову-ватись для визначення величини впливу окремих чинників на приріст результативного показника.