Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Методика проведення економічного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

4.2. Методика проведення економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Метод реалізується через методику. Методика як су-купність правил, прийомів і способів для доцільного виконан-ня будь-якої роботи завжди конкретна.

В економічному аналізі методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження економіки підприємства, що певним чином відповідні до мети аналізу.

Під загальною методикою розуміють систему досліджен-ня, що однаково використовується при вивченні різних об’єктів економічного аналізу в різних галузях економіки. Індивідуальні методики конкретизують загальну відносно виз-начених галузей економіки, визначеного типу виробництва або об’єкта дослідження.

Методика проведення економічного аналізу передбачає такі етапи (рис.4.3).

Етапи проведення економічного аналізу

-»|І. Уточнюються об’єкти, мета і задачі аналізу, складається план аналітичної роботи

II.        Розробляється система синтетичних та аналітичних показників, за допомогою яких

характеризується об’єкт аналізу

III.       Збирається та підготовлюється до аналізу необхідна інформація (перевіряється її

точність, приводиться до порівняльного вигляду тощо)

ІV. Проводиться порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного року, фактичними даними минулих років, з досягненнями передових підприємств, галузі в цілому)

V. Виконується факторний аналіз: встановлюються фактори і їх вплив на результати діяльності

VІ. Виявляються невикористані і перспективні резерви підвищення ефективності виробництва

VІІ. Проводяться підсумки з проведеного аналізу, робляться висновки та розробляються конкретні пропозиції або комплекс заходів для покращання показників, що аналізувалися, обчислюється їх економічна ефективність

Рис. 4.3. Етапи проведення економічного аналізу

О.С. Чигринська, T.M. Власюк ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Така послідовність виконання аналітичних досліджень є найбільш доцільною з точки зору теорії та практики еко-номічного аналізу.

Ключовим елементом методики є вибір системи показників для дослідження об’єктів і предмета дослідження, а також роз-робка моделей їх взаємозв’язку. Вимір причинно-наслідкових взаємозв’язків в економічному аналізі, оцінка результатів впли-ву різних факторів на підсумкові показники, первинна обробка вихідної інформації проводяться за допомогою спеціального інструментарію — способів та технічних прийомів.