Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

О.С. Чигринська Т.М. Власюк

ТЕОРІЯ

ЕКОНОМІЧНОГО

АНАЛІЗУ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

®

КИЇВ - 2УДК 050.52(075.8) ББК 65.053я53 Ч-58

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-2871 від 15.12.2005 р.)

Рецензенти:

Л.М. Кузьменко — доктор економічних наук, головний науковий співробітник ІЕП НАН України;

О.Ю. Чубукова — професор, доктор економічних наук, зав. кафе-дри економічної кібернетики КНУТД.

Чигринська О.С., Власюк Т.М.

Ч-58 Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 232 с.

ISBN 966-364-259-9

Відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни “Теорія економічного аналізу” для підготовки студентів за спеціальністю “Менедж-мент організацій”, а також інших спеціальностей за напрямом “Економіка і підприємництво”.

Розкриваються теоретичні основи сучасного економічного аналізу та можливості використання його методології для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

З метою кращого засвоєння матеріалу посібник містить комплекс кон-трольних запитань та практичних завдань.

Може бути використаний в процесі самостійного вивчення дисципліни “Теорія економічного аналізу” студентами всіх форм навчання економічних спеціальностей.

ISBN 966-364-259-9

© Чигринська О.С., Власюк Т.М., 2006 © Центр навчальної літератури, 2Передмова