Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Джерела інформації для проведення економічного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

2.2. Джерела інформації для проведення економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Економічну інформацію можна розглядати як систему по-токів нормативних, планових, статистичних, бухгалтерських та оперативних даних, первинної документації, а також інфор-мації, що розробляється спеціалізованими фірмами.

Всі джерела інформації поділяються на нормативно-пра-вові (офіційні документи і нормативно-планові джерела), облікові та позаоблікові.

Офіційні документи і нормативно-планові джерела:

♦          закони держави;

♦          укази Президента;

♦          постанови керівництва і місцевих органів;

♦          накази вищих органів;

♦          господарсько-правові документи (договори, рішення арбітражу, судових органів тощо);

♦          рішення зборів акціонерів;

♦          прейскуранти;

♦          цінники;

♦          довідники;

♦          виробничі і фінансові бізнес-плани;

 

♦          кошториси (бюджети). Облікові джерела інформації:

♦          фінансова звітність

♦          управлінський облік і звітність

♦          дані синтетичного і аналітичного обліку

♦          статистичний облік і звітність

♦          оперативний облік

♦          податкова звітність

♦          первинна облікова документація

♦          машинні джерела інформації (оперативна пам’ять

ЕОМ, машинограми, гнучкі диски).

Позаоблікові джерела інформації:

♦          матеріали, акти, висновки:

-          внутрішнього і зовнішнього аудиту;

-          внутрішньовідомчих і позавідомчих ревізій;

-          перевірок діяльності податкової служби, кредитними установами, територіальними агентствами по фінансо-вому оздоровленню тощо;

-          лабораторного і лікарсько-санітарного контролю;

-          професіональних консалтингових фірм;

-          преси, ЗМІ, Інтернету;

-          регіональних відділів статистики;

-          особистих контрактів з виконавцями;

            Розділ 2

-          технічна і технологічна інформація;

-          спеціальні огляди (хронометраж);

-          доповідні записки, переписка з контрагентами;

-          реклама.

Ділова підсумкова інформація для вибору управлінського рішення:

♦          відбір і концентрація облікової, звітної та іншої інфор-мації;

♦          вторинна розрахункова аналітична інформація;

♦          розрахунки і оцінка факторних і результативних показ-ників;

♦          рейтингові оцінки;

♦          документи оформлення результатів аналізу;

♦          безтекстовий аналіз на основі систематизованої інфор-мації;

♦          графіки, діаграми тощо.

Управлінські рішення досить часто базуються на інтуїції менеджера. Однак відповідна ділова інформація полегшує правильний вибір. Більш того, аналітична інформація дозво-ляє виявити додаткові обставини, що пов’язані з невизна-ченістю та ризиком, з метою їх запобігання. Інформаційне за-безпечення може виступати також в якості самостійного засо-бу зниження ризиків. Справедливо говорити про самостійну активну роль економічної інформації.