Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_95d18e9c381b1ddd3a84dbbd5ac78213, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. Мета, завдання та функції : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

1.3. Мета, завдання та функції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

бухгалтерського обліку, принципи та вимоги

до його ведення

Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства (ст. 3 Закону України №996).

            1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку України

Основним завданням бухгалтерського обліку є опрацю-вання фактів господарської діяльності й одержання до-стовірних облікових даних з метою формування об’єктивної фінансової, податкової та статистичної інформації (звітності) для прийняття на її підставі управлінських рішень. Це стає цілком можливим за умов:

♦          безперервного ведення бухгалтерського обліку;

♦          вибору оптимальної форми організації бухгалтерського обліку;

♦          формування ефективної облікової політики на підставі пріоритетів економічної політики підприємства;

♦          розробки системи управлінського (внутрішньогоспо-дарського) обліку за бажанням підприємства;

♦          розробки схеми документообігу та технології оброб-лення облікової інформації;

♦          створення необхідних умов для раціональної ор-ганізації облікового процесу з боку керівництва підприємства та його ведення — з боку головного бух-галтера або особи, на яку покладено ведення бухгал-терського обліку підприємства.

Законодавство України передбачає такі форми організації бухгалтерського обліку (п. 4 ст. 8 Закону України №996):

♦          введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

♦          користування послугами спеціаліста з бухобліку, за-реєстрованого як підприємець, який здійснює підпри-ємницьку діяльність без створення юридичної особи;

♦          ведення на договірних засадах бухобліку централізова-ною бухгалтерією або аудиторською фірмою;

♦          самостійне ведення бухобліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складан-ня та подання фінансової звітності (ст.1 Закону України №996).

Документообіг — си