Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4d10860d83cfc718aa42ab4224a0e375, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Вступ  3

1.         БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ

ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ . . . .5

1.1.      Поняття та сутність господарського обліку            6

1.2.      Види обліку та нормативно-правова база їх

регулювання  8

1.3.      Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку,

принципи та вимоги до його ведення       18

1.4.      Структура облікового підрозділу та його зв’язки з

іншими підрозділами підприємства            27

2.         ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТИ, ЕТАПИ ТА МЕТОД

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ      36

2.1.      Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку              37

2.2.      Господарські засоби та їх класифікація        45

2.3.      Джерела утворення господарських засобів та їх

класифікація    50

2.4.      Етапи процесу та елементи методу бухгалтерського

обліку  55

3.         БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС       69

3.1.      Сутність бухгалтерського балансу та особливості

його побудови           70

3.2.      Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський

баланс             86

4.         РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І

ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС           100

4.1. Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення та

структура        101

4.2. Сутність подвійного запису та його значення в

бухгалтерському обліку         105

4.3.      Синтетичний та аналітичний бухгалтерський

облік    110

4.4.      Оборотно-сальдова відомість як спосіб перевірки

правильності обліку господарських операцій . . . .115

5.         КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПЛАН РАХУНКІВ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ      126

5.1. Роль класифікації рахунків у бухгалтерському обліку

127 5.2 Класифікація рахунків за економічним змістом . . .129

5.3.      Класифікація рахунків за призначенням та

структурою     131

5.4.      План рахунків бухгалтерського обліку та його

значення         138

6.         ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ,

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ . . .150

6.1.      Документальне забезпечення записів у

бухгалтерському обліку         151

6.2.      Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку .165

7.         ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ  189

7.1.      Господарські процеси основної діяльності

промислового підприємства            190

7.2.      Облік процесу придбання необоротних активів та

виробничих запасів  192

7.3.      Облік процесу виробництва            203

7.4.      Облік процесу реалізації        207

8.         РЕГІСТРИ ТА ФОРМИ ВЕДЕННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ      220

8.1.      Облікові регістри та їх класифікація             221

8.2.      Порядок заповнення облікових регістрів    232

8.3.      Форми ведення бухгалтерського обліку      238

Зміст

9. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ      258

9.1.      Сутність бухгалтерської звітності     259

9.2.      Фінансова звітність підприємства  264

9.3.      Управлінська звітність підприємства          283

ЛІТЕРАТУРА             300

ДОДАТКИ      302

МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

готує спеціалістів та магістрів за спеціальностями

“Економіка підприємства”   “Облік і аудит”

“Менеджмент організацій”  “Маркетинг”

“Фінанси” “Економічна кібернетика”

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Друга вища освіта за спеціальностями:

“Економіка підприємства” “Менеджмент організацій”

“Облік і аудит”           “Маркетинг”  “Фінанси”

“Економічна кібернетика”

Центри: Комп’ютерного навчання Іноземних мов Підвищення кваліфікації викладацьких кадрів

Регіональні центри та філіали в областних центрах:

Донецьк, Львів, Луганськ, Запоріжжя, Харків, Хмельницький, Одеса, Кременчуг, Вінниця та ін.

Наша адреса: 01011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2 Інженерно-економічний факультет (044) 256-21-45. Приймальна комісія (044)256-29-75. Інститут післядипломної освіти (044)256-29-

КИЇВСЬКИЙ НАЦОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Науково-консультаційний центр інновацій та бізнесу інженерно-економічного факультету

пропонує консультаційні послуги з вирішення питань

з організації облікової роботи та ведення обліку господарської діяльності підприємства, планування облікової роботи

з внутрішнього аудиту об’єктів обліку та організації його проведення на підприємствах

різних форм власності

з планування та організації виробництва

з управління персоналом, організації оплати праці

з управління якістю та конкуренстоспроможністю продукції та

підприємства

Контактні телефони:(044)256-84-40, факс (044) 280-33-97 Тарасенко Ірина Олексіївна, Вергун Антоніна Миколаївна (044) 256-21-56, 256-29-56 Хаустова Євгенія Борисівна

Шукаємо на оплатній основі бази проходження

практики для студентів,

що навчаються за спеціальністями

“Економіка підприємства”, “Облік і аудит”, “Менеджмент організацій”, “Маркетинг”, “Фінанси”

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко

ТЕОРІЯ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Редактор Н.П. Манойло

Верстка О.А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 16.03.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 24.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4d10860d83cfc718aa42ab4224a0e375, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0