Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ea2a35a44f185419fc3874d3e49292cf, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство             за ЄДРПОУ

Територія        за КОАТУУ

Орган державного управління         за СПОДУ

Галузь              за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності  за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.   Контрольна сума

коди

 

Звіт про фінансові результати

за         20_ р.

1801003

Форма N 2 Код за ДКУД[ I. ФШАНСОВІРЕЗУЛЬТАТИ

Стаття            Код рядка       За звіт-

ний період     За попере-

дній

період

1          2          3          4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            010                 

Податок на додану вартість 015      ( )        ( )

Акцизний збір           020      ( )        ( )

            025      ( )        ( )

Інші вирахування з доходу   030      ( )        ( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)           035                 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, ро-біт, послуг)      040      ( )        ( )

Валовий: прибуток   050                 

збиток 055      ( )        ( )

Інші операційні доходи        060      ( )        ( )

Адміністративні витрати     070      ( )        ( )

Витрати на збут        080      ( )        ( )

Інші операційні витрати      090      ( )        ( )

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток        100                 

збиток 105      ( )        ( )

Доход від участі в капіталі   110                 

Інші фінансові доходи          120                 

Інші доходи    130                 

Фінансові витрати    140      ( )        ( )

 

Додатки

Продовження додатка 8

 

1          2          3          4

Втрати від участі в капіталі  150      ( )        ( )

Інші витрати  160      ( )        ( )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток   170                 

збиток 175      ( )        ( )

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      ( )        ( )

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток           190                 

збиток 195      ( )        ( )

Надзвичайні: доходи            200                 

витрати          205      ( )        ( )

Податки з надзвичайного прибутку           210      ( )        ( )

Чистий: прибуток     220                 

збиток 225      ( )        ( )

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Матеріальні затрати Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація нші операційні витрати Разом

 

Код рядка       За звіт-ний період     За попере-дній період

230                 

240                 

250                 

260                 

270                 

280                 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Середньорічна кількість простих акцій

Скоригована середньорічна кількість простих

акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну

просту акцію

Дивіденди на одну просту акцію

 

Код рядка       За звіт-ний період     За попере-дній період

300                 

310                 

320                 

330                 

340                 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ea2a35a44f185419fc3874d3e49292cf, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0