Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fa48db5e2d171506288a48938776c79a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ Додаток 1 : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ Додаток 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Законодавчо-нормативна база бухгалтерського обліку та фінансової звітності

1.         Закон України №996 від 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2.         План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-бов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверд-жено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. №892/4185.

3.         Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерсько-го обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. № 893/4186.

4.         Наказ Мінфіну №87 від 31.03.1999 р. П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

5.         Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.1999 р. П(С)БО 2 “Баланс”.

6.         Наказ Мінфіну №87 від 31.03.1999 р. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

7.         Наказ Мінфіну №87 від 31.03.1999 р. П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

8.         Наказ Мінфіну №87 від 31.03.1999 р. П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”.

9.         Наказ Мінфіну №137 від 28.05.1999 р. П(С)БО 6 “Виправ-лення помилок і зміни у фінансових звітах”.

10.       Наказ Мінфіну України №92 від 27.04.2000 р. П(С)БО 7 “Основні засоби”.

11.       Наказ Мінфіну України №242 від 18.10.1999 р. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.

12.       Наказ Мінфіну України №246 від 20.10.1999 р. П(С)БО 9 “Запаси”.

13.       Наказ Мінфіну України №237 від 8.10.1999 р. П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

14.       Наказ Мінфіну України №20 від 31.01.2000 р. П(С)БО 11 “Зобов’язання”.

Додатки

15.       Наказ Мінфіну України №91 від 26.04.2000 р. П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

16.       Наказ Мінфіну №181 від 28.07.2000р. П(С)БО №14 “Оренда”.

17.       Наказ Мінфіну України №290 від 29.11.1999 р. П(С)БО 15 “Доходи”.

18.       Наказ Мінфіну України №318 від 31.12.1999 р. П(С)БО 16 “Витрати”.

19.       Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. №353. П(С)БО 17 “Податок на прибуток”.

20.       Наказ Міністерства фінансів Українивід 28 квітня 2001 р. №205. П(С)БО “Будівельні контракти”.

21.       Наказ Мінфіну України № 163 від 07.07.1999р. П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”

22.       Наказ Мінфіну України №176 від 30.07.1999 р. П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”.

23.       Наказ Мінфіну України №193 від 10.08.2000 р. П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”.

24.       Наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 р. №147 П(С)БО 22 “Вплив інфляції” .

25.       Наказ Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 р. №303 П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”.

26.       Наказ Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. №344 П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”.

27.       Наказ Мінфіну України №39 від 25.02.2000 р. П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.

28.       Наказ Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601 П(С)БО 26 “Виплати працівникам”.

29.       Наказ Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 р. №617 П(С)БО 27 “Діяльність, що припиняється”.

30.       Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. №817. П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”

31.       Наказ Міністерства економіки та з питань євроіетеграції Ук-раїни від 17.06.2003 р. №157 Про затвердження Методичних реко-мендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побуто-вих послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами

32.       Постанова Правління НБУ №204 від 02.08.1996 р. Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обо-роті України”.

33.       Наказ Мінфіну України №69 від 11.08.1994 р. “Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-ма-теріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”.

34.       Постанова КМУ від 22.01.1996 р. №116 “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей”.

35.       Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. №356 “Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку”.

36.       Наказ Міністерства фінансів України від 25 червня 200 3 р. № 422 “Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуван-ню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами”.

37.       Наказ Міністерства статистики України від 09.10.1995 р. №253 “Про затвердження типових форм первинного обліку викори-стання робочого часу”.

38.       Наказ Міністерства статистики України від 27.10.1995 р. №277 “Про затвердження типових форм первинного обліку особово-го складу”.

39.       Наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. №352 “Про затвердження типових форм первинного обліку основних засобів”.

40.       Наказ Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. №51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”.

41.       Наказ Міністерства статистики України від 11.03.1996 р. №67 “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності”.

42.       Наказ Міністерства статистики України від 22.05.1996 р. №145 “Про затвердження типових форм первинного обліку ма-лоцінних та швидкозношуваних предметів”.

43.       Наказ Міністерства статистики України від 21.06.1996 р. №193 “Про затвердження типових форм первинного обліку матеріалів”.

44.       Наказ Міністерства статистики України від 07.10.1996 р. №291 “Про затвердження типових форм первинного обліку довіреностей”.

45.       Положення про документальне забезпечення записів в бух-галтерському обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88.

46.       Постанова КМУ №419 від 28.02.2000 р. “Порядок подання фінансової звітності”.

47.       Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302 Про Примітки до річної фінансової звітності.

ДодаткиWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fa48db5e2d171506288a48938776c79a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0