Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Проблемні питання та ситуації до обговорення : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Проблемні питання та ситуації до обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Аргументуйте доцільність використання стандартизованих форм фінансової звітності для підприємств України.

2.         Схарактеризуйте перспективи вдосконалення процесу підготовки та подання фінансової звітності.

3.         Окресліть коло можливих проблем, які виникають перед ко-ристувачами фінансової звітності.

4.         Обґрунтуйте необхідність розробки системи управлінської звітності українськими підприємствами.

5.         Проведіть порівняльний аналіз вимог до інформації, що міститься у фінансовій звітності та інформації, що міститься в уп-равлінській звітності підприємства.

Вивчаємо нормативно-правову базу

Самостійно ознайомтеся із Законом України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Ук-раїні” і дайте відповідь на запитання:

1.         На основі яких даних складається фінансова звітність підприємства?

2.         Які форми включає фінансова звітність підприємства? Які особливості для суб’єктів малого підприємництва?

3.         У яких випадках складається консолідована та зведена фінансова звітність?

4.         Ким установлюються форми фінансової звітності та порядок їх заповнення?

5.         Якої тривалості встановлюється звітний період для складан-ня фінансової звітності? Які особливості для підприємств новостворених та тих, що ліквідуються?

6.         Ким установлюються термін та порядок подання й оприлюд-нення фінансової звітності?

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання фінансової звітності?

2.         Які інформаційні потреби користувачів забезпечуються фінансовою звітністю?

3.         Який встановлено склад фінансової звітності? Які її елементи?

9. Основи бухгалтерської звітності

4.         Яким якісним характеристикам повинна відповідати фінан-сова звітність?

5.         З дотриманням яких принципів формується фінансова звітність?

6.         Які дані повинна містити фінансова звітність, щоб бути зро-зумілою користувачам?

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 2 “Баланс” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання Балансу підприємства?

2.         Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража-ються в балансі?

3.         Чи допускається згортання статей у балансі?