Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.3. Форми ведення бухгалтерського обліку : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

8.3. Форми ведення бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Особливості будови та порядок заповнення та перевірки облікових регістрів передусім визначаються формою ведення бухгалтерського обліку та рівнем технічного оснащення. Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють систему взаємопов’язаних облікових регістрів певної форми (будови) та змісту, що зумовлює послідовність і техніку облікової реєстрації. Форма ведення бухгалтерського обліку як певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації обирається підприємствами самостійно з додержанням єдиних засад бух-галтерського обліку та з урахуванням особливостей своєї діяльності й технології обробки облікових даних.

Сучасними формами ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах (крім банківских та бюджетних установ) є:

♦          спрощена (з використанням регістрів обліку майна) та проста (без використання таких);

♦          журнально-ордерна та журнальна.

Наказом Мінфіну України від 25 червня 2003р. №422 за-тверджено “Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами за простою та спрощеною формами ведення бухгалтерського обліку”.

Проста форма ведення бухгалтерського обліку застосо-вується малими підприємствами з незначним документообо-ротом (кількістю господарських операцій), що здійснюють

8. Регістри та форми ведення бухгалтерського обліку

діяльність з виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Во-на передбачає використання Журналу обліку господарських операцій, у якому записи здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів, відомостей нарахування за-робітної плати і амортизації тощо з відображенням суми опе-рації на рахунках бухгалтерського обліку. За необхідності за-писи господарських операцій продовжуються у вкладних ар-кушах до Журналу.

Журнал ведеться щомісяця. Дані рядка “Сальдо на кінець місяця” з Журналу за попередній місяць переносяться у рядок “Сальдо на початок місяця” Журналу за звітний місяць за кожним рахунком бухгалтерського обліку.

Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці з дебіторами і кредиторами малі підприємства застосовують Відомість 3-м, підсумкові дані якої (без повторення записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних доку-ментів) заносяться до Журналу обліку господарських опе-рацій з позначенням у графі 3 Відомості 3-м.

Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку реко-мендована для малих