Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.1. Облікові регістри та їх класифікація : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

8.1. Облікові регістри та їх класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Після оформлення первинних документів облікова інфор-мація відображається в облікових регістрах. Регістри бухгал-терського обліку — це спеціальні таблиці певного формату та будови, які призначені для систематизації та групування інфор-мації про документально оформлені господарські операції.

Записи про господарські операції в регістрах називаються обліковою реєстрацією. Вона передбачає окреме групування інформації про зміни кожного виду активів, власного капіталу та зобов’язань протягом звітного періоду. В результаті на кінець звітного періоду в регістрах накопичується облікова інформація, яка потрібна для складання звітності підприємства, а також для формування баз даних, що можуть використовуватися в його управлінні. Виходячи з цього своєчасність та правильність облікової реєстрації набуває зна-чення для ведення бухгалтерського обліку та здійснення інших функцій управління — планування, аналізу, регулюван-ня діяльності підприємства.

Різноманітність господарських операцій, відміність струк-тур управління підприємствами (маштаби, кількість персона-лу, рівень автоматизації тощо) та особливості організації робо-ти бухгалтерського підрозділу (трудомісткість облікової робо-ти, рівень кваліфікації та чисельність обліковців тощо) визна-чають необхідність ведення облікових регістрів відповідних видів.

Облікові регістри класифікуються за певними ознаками (рис.8.1):

За зовнішнім виглядом

Книги

Картки

Листки окремі

Касова книга, Головна книга,

Книга складського обліку,

книга Журнал-головна

Картки аналітичного обліку (ма-теріалів, основних за-собів,розрахунків, витрат на вироб-ництво)

Журнали-ордери, журнали,

 

За будовою або формою,

За видом бухгал-терських за-писів

Двосторонні

Односторонні Багатографні

Шахові

Хронологічні

Систематичні

Комбіновані

Типових та офіційно затвердже-них видів регістрів вже не існує, але як самостійно розроблені можуть зустрічатися на підприємствах

Конкорентні, кількісно-сумового, кількісно-сортового обліку

Головна книга, журнали ¹1 та 2,

журнали-ордери, відомість 5-м

(р.4)

Оборотно-сальдова відомість, відомість 4 (р.1) та 5 при спро-щеній формі ведення обліку; Журнали 3-7, відомості 71,7.2 при журнальній формі ведення

Реєстраційні журнали