Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Облік процесу придбання необоротних активів та виробничих запасів : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

7.2. Облік процесу придбання необоротних активів та виробничих запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Забезпечення підприємства засобами виробництва може здійснюватися такими шляхами:

♦          придбання за плату;

♦          виготовлення на підприємстві;

♦          внесення до статутного капіталу;

♦          безоплатне одержання;

♦          придбання в результаті обміну.

Головним шляхом забезпечення є придбання засобів ви-робництва за грошові кошти.

Завданнями бухгалтерського обліку процесу придбання вважаються:

1)         визначення кількості придбаних засобів виробництва у натуральному та грошовому вимірах;

2)         визначення фактичної собівартості придбання засобів виробництва;

3)         контроль за збереженням придбаних засобів вироб-ництва.

У процесі придбання відбувається заготівля основних за-собів, нематеріальних активів, виробничих запасів.

Згідно з П(с)БО 7 “Основні засоби”, основні засоби поділяються на дві групи (рис. 7.2)

Для визначення складу підгрупи “Малоцінні необоротні матеріальні активи” кожне підприємство повинно затвердити в наказі про облікову політику максимальне значення (ліміт) вартості за одиницю для названої групи предметів.

Приклад. Підприємство використовує два інструменти, строк корисного використання яких становить 3 роки. Один із інстру-ментів має вартість 420 грн, другий — 80 грн. Обидва інструменти будуть включені до складу групи “Основні засоби”. Для визначення

7. Облік господарських процесів

класифікаційної підгрупи необхідно знати ліміт вартості малоцінних необоротних матеріальних активів. Якщо підприємство затвердило ліміт у сумі 100 грн, то перший інструмент буде включений до підгрупи “Основні засоби” за позицією “Інструменти, прилади, інвентар”, а другий — до підгрупи “Інші необоротні матеріальні акти-ви” за позицією “Малоцінні необоротні матеріальні активи”. Якщо ж підприємство затвердило ліміт вартості у сумі 500 грн за одиницю, то обидва інструменти будуть обліковані у складі малоцінних необо-ротних матеріальних активів.

Основні засоби

Рис. 7.2. Склад основних засобів

Основні засоби

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення

земель

Будинки, споруди та передавальні

пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар

(меблі)

Робоча і продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші основні запаси