Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9ea0210eb455dd46cbc15ae12e72a6d1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.2. Облік процесу придбання необоротних активів та виробничих запасів : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

7.2. Облік процесу придбання необоротних активів та виробничих запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Забезпечення підприємства засобами виробництва може здійснюватися такими шляхами:

♦          придбання за плату;

♦          виготовлення на підприємстві;

♦          внесення до статутного капіталу;

♦          безоплатне одержання;

♦          придбання в результаті обміну.

Головним шляхом забезпечення є придбання засобів ви-робництва за грошові кошти.

Завданнями бухгалтерського обліку процесу придбання вважаються:

1)         визначення кількості придбаних засобів виробництва у натуральному та грошовому вимірах;

2)         визначення фактичної собівартості придбання засобів виробництва;

3)         контроль за збереженням придбаних засобів вироб-ництва.

У процесі придбання відбувається заготівля основних за-собів, нематеріальних активів, виробничих запасів.

Згідно з П(с)БО 7 “Основні засоби”, основні засоби поділяються на дві групи (рис. 7.2)

Для визначення складу підгрупи “Малоцінні необоротні матеріальні активи” кожне підприємство повинно затвердити в наказі про облікову політику максимальне значення (ліміт) вартості за одиницю для названої групи предметів.

Приклад. Підприємство використовує два інструменти, строк корисного використання яких становить 3 роки. Один із інстру-ментів має вартість 420 грн, другий — 80 грн. Обидва інструменти будуть включені до складу групи “Основні засоби”. Для визначення

7. Облік господарських процесів

класифікаційної підгрупи необхідно знати ліміт вартості малоцінних необоротних матеріальних активів. Якщо підприємство затвердило ліміт у сумі 100 грн, то перший інструмент буде включений до підгрупи “Основні засоби” за позицією “Інструменти, прилади, інвентар”, а другий — до підгрупи “Інші необоротні матеріальні акти-ви” за позицією “Малоцінні необоротні матеріальні активи”. Якщо ж підприємство затвердило ліміт вартості у сумі 500 грн за одиницю, то обидва інструменти будуть обліковані у складі малоцінних необо-ротних матеріальних активів.

Основні засоби

Рис. 7.2. Склад основних засобів

Основні засоби

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення

земель

Бу