Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.2. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

6.2. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність в Україні” (ст. 10 п. 1) для підтвердження правиль-ності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об’єднан-нями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зо-бов’язань. Слово інвентаризація походить від латинського inventarium (опис) — це допоміжний спосіб первинного спосте-реження, сутність якого полягає у виявленні (з наступним обліком) і документальному підтвердженні наявності, стану й оцінки активів і зобов’язань для забезпечення достовірності по-казників бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.

Основні завданнями інвентаризації визначені п. 7 Інструкції №69 з інвентаризації основних засобів, нема-теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошо-вих коштів і документів та розрахунків:

а)         виявлення фактичної наявності основних фондів, нема-

теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів,

цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів

незавершеного виробництва в натурі;

б)         установлення лишку або нестачі цінностей і коштів

шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгал-

терського обліку;

в)         виявлення товарно-матеріальних цінностей, які част-

ково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і мо-

делей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних ак-

тивів, що не використовуються;

г)         перевірка дотримання умов та порядку збереження

матеріальних та грошових цінностей, а також правил утриман-

ня та експлуатації основних фондів;

д)         перевірка реальності вартості зарахованих на баланс

основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріаль-

 

них цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум гро-шей у касах, на рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів.

Суб’єктами інвентаризації є носії прав та обов’язків — державні інститути, структури та підрозділи, що згідно з чин-ним законодавством мають право контролювати фінансово господарську діяльність, а також власники та керівники підприємств. Інвент