Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

6.1. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Одним з важливих способів методу бухгалтерського обліку, який забезпечує первинне спостереження за господарськими операціями на підприємстві, є документування. Відповідно до п. 1.2 “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку” господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного та безперерв-ного документування. Під документуванням прийнято ро-зуміти запис за усталеними формами необхідної інформації, тобто створення документів, що використовуються в уп-равлінській діяльності. Слово документ походить від латинсь-кого documentum — повчальний і має таке значення: 1) діловий папір, який юридично засвідчує певні права його власників, певні факти, події; 2) інформація, відомості, дані, зафіксовані на папері, фотоплівці, магнітному диску, що мають офіційний ха-рактер. Основою для створення документів є необхідність підтвердження наявності і змісту управлінських дій, передача інформації, її забезпечення і подальше використання.

Документування має важливе значення в управлінні діяльністю підприємства:

1)         документи дають розпорядження на здійснення госпо-дарських операцій;

2)         документи виступають обґрунтуванням операцій, що здійснюються;

3)         документи використовують для попереднього (здійснюють керівні працівники при підписуванні документа,

беручи на себе відповідальність за законність операції, що оформлена цим документом) та наступного (здійснюють працівники бухгалтерії при прийманні та обробці документів, а також працівники податкових, фінансових, контролюючих органів) контролю за законністю та доцільністю господарсь-ких операцій, дотриманням державної дисципліни;

4)         документи забезпечують контроль за збереженням майна підприємства та раціональним його використанням;

5)         документи використовуються судовими органами при розгляді господарських позовів як письмове підтвердження здійснення господарських операцій.

Будь-який документ виконує певні функції. Одночасно може виконуватися одна чи декілька функцій, завдяки чому документ задовольняє потреби осіб, які працюють з докумен-тами. Серед функцій документів (рис. 6.1) прийнято виділяти загальні (достатньо типові й притаманні всім без винятку до-кументам) та специфічні (особливі, властиві певним докумен-там). До загальних функцій документа відносяться:

1) інформаційна функція полягає в тому, що причиною появи будь-якого документа є фіксування інформації та її збе-рігання;

Функції документа

 

Інформаційна