Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

6. ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

6.1.      Документальне забезпечення записів у бухгалтерсь-кому обліку.

6.2.      Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку.

Ключові терміни: документ; реквізити документа; бухгал-терський документ; обов’язкові реквізити первинного докумен-та; документація; розпорядчий документ; виконавчий доку-мент; внутрішній документ; зовнішній документ; первинний документ; зведений документ; комбінований документ; доку-ментооборот; графік документообороту; уніфікація; стандар-тизація; інвентаризація; об’єкт інвентаризації; суб’єкт інвен-таризації; інвентаризаційна комісія; інвентаризаційна різни-ця; природний убуток; пересортування.

Після вивчення цієї теми

Ви будете знати:

♦          функції первинних документів;

♦          обов’язкові реквізити первинних документів;

♦          порядок складання та основні вимоги до оформлення первинних документів;

♦          відповідальність за правильне оформлення первинних документів;

♦          сутність та необхідність проведення інвентаризації;

♦          види інвентаризацій;

♦          об’єкти, порядок проведення інвентаризації та оформ-лення її результатів;

♦          відповідальних осіб за організацію та проведення інвентаризації.

Ви зможете:

♦          охарактеризувати значення первинних документів;

♦          сформулювати функції первинних документів;

♦          назвати обов’язкові реквізити первинних документів;

6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

♦          пояснити сутність та необхідність проведення інвента-ризації;

♦          визначати порядок проведення інвентаризації для пев-ного об’єкту;

♦          назвати відповідальних осіб за організацію та проведен-ня інвентаризації.