Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_accaf52cc239d66f635ebc3141c9459e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Починаючи з 2000 року, бухгалтерський облік в Україні зазнав значних змін, що було спричинено наближенням його методології до міжнародних стандартів.

За цей період були затверджені Міністерством фінансів України майже три десятки національних стандартів бухгал-терського обліку.

Звичайно зміни в методології вітчизняного бухгалтерсь-кого обліку не могли не вплинути на викладання основ бух-галтерського обліку, тобто його теорії.

Так, у теорії бухгалтерського обліку необхідно відобрази-ти сутність його принципів, тому що їх визначення в національних стандартах дуже стисле і потребує коментарів. Згідно зі стандартами господарська діяльність підприємства поділяється на операційну, фінансову та інвестиційну. У Плані рахунків господарська діяльність групується інакше — операційна діяльність, фінансові операції, інша діяльність. Це досить складний момент, який потребує пояснень.

У даний час, крім бухгалтерського обліку на підпри-ємствах здійснюється податковий облік. Велике значення має розмежування цих видів обліку, тому що питання розмежу-вання проблемне і є думка, що податковий облік — не са-мостійний вид обліку, а тільки функція бухгалтерського обліку.

В результаті реформування бухгалтерського обліку змінився підхід до визначення змісту балансу, особливо це стосується пасиву.

У зв’язку із затвердженням нового Плану рахунків зміни-лася класифікація рахунків. Так, необхідно характеризувати нову групу рахунків за призначенням — транзитні, яких раніше не було. Збільшення кількості та зміна змісту позаба-лансових рахунків значно ускладнили пояснення цього ма-теріалу.

Змінився підхід до викладання понять “регістри” та “фор-ми” бухгалтерського обліку, що пов’язано зі значною комп’ютеризацією останнього і лібералізацією поведінки Міністерства фінансів України щодо вибору підприємством форми обліку.

Перелічені зміни в теорії бухгалтерського обліку, на наш погляд, знайшли відображення в цьому навчальному посібни-ку. Матеріал посібника грунтується на Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та на чинних нормативних актах, ілюструється схемами і розрахун-ками. Дані, наведені в посібнику, умовні.

Матеріал посібника підготували: доц. Ждан В.І. — розділ 7; доц. Хаустова Є.Б. — розділи 1, 2, 8; ст. викл. Колос І.В. — розділи 6, 9; ас. Бондаренко О.С. — розділи 3, 4, 5.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_accaf52cc239d66f635ebc3141c9459e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0