Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко

ТЕОРІЯ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ

До 75-річчя Київського національного університету технологій та дизайну

До 75-річчя Кафедри економіки, обліку і аудиту

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Київ—2

УДК 657 (075.8) ББК 65.053я73 Т 32

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-2871 від 15.12.2005 р.)

Рецензенти:

М.Г. Чумаченко — доктор економічних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; І.М. Парасій-Вергуненко — кандидат економічних наук, доцент.

Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С.

Т 32 Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.

ISBN 966-364-256-4

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми навчаль-ної дисципліни "Бухгалтерський облік" для підготовки студентів за спеціальністю "Облік і аудит", а також інших спеціальностей за напрямом "Економіка і підприємництво".

У посібнику з урахуванням останніх змін законодавчої бази та П(С)БО розкриваються місце бухгалтерського обліку в системі господарського обліку в Україні; подається вичерпна класифікація його об'єктів з комента-рями та прикладами; розглядаються основи організації, техніка та методо-логія облікової роботи в сучасних умовах господарювання, зокрема, облік господарських процесів основної діяльності на вітчизняних підприємствах, детальна характеристика первинних документів та документообороту з ви-користанням ілюстративного матеріалу, комплекс робіт при інвентаризації різних об'єктів, алгоритм визначення складу фінансової звітності для окре-мих підприємств з відображенням взаємозв'язків між певними її формами.

Кожна тема закінчується контрольно-практичною частиною з проблем-ними питаннями та ситуаціями для обговорення, тестами та завданнями, що орієнтує студентів на самостійне вивчення нормативно-законодавчих актів.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ISBN 966-364-256-4 © Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В.,

Бондаренко О.С., 2006 © Центр навчальної літератури, 2

Bcmyn