Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Сутність бухгалтерського балансу та особливості його побудови : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

3.1. Сутність бухгалтерського балансу та особливості його побудови


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Важливим етапом ведення бухгалтерського обліку будь-якого підприємства є складання бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс — це один з головних елементів методу бухгалтерського обліку. Він інформує користувачів про господарські засоби (економічні ресурси), які є в розпоря-дженні підприємства, а також про вимоги на них акціонерів і кредиторів.

Бухгалтерський баланс — це важлива складова фінансо-вої звітності суб’єкта господарювання, а тому складається бухгалтерами всіх підприємств незалежно від форми влас-ності та організаційно-правової форми господарювання. Він упорядковується на останній день звітного періоду. Звітним періодом для бухгалтерського балансу є календарний рік. Але він може складатися як проміжна звітність у кінці місяця або кварталу.

У світовій теорії та практиці бухгалтерського обліку ба-ланс іноді називають балансовою формою звітності, або звітом про фінансову позицію компанії на визначений мо-мент часу. При цьому виділяють дві форми його складання: го-ризонтальну та вертикальну. Перша — традиційна, в якій ак-тиви розміщені ліворуч, а зобов’язання та власний капітал — праворуч. Друга — звітна форма, де та ж сама інформація розміщується вертикально: спочатку активи, а нижче — влас-ний капітал та зобов’язання, або навпаки: зобов’язання та

3. Бухгалтерський баланс

власний капітал. Схематичне зображення горизонтальної та вертикальної форм складання бухгалтерського балансу пред-ставлено на рис. 3.1.

Горизонтальна форма бухгалтерського балансу

Активи

 

Власний капітал + Зобов’язання

Вертикальна форма бухгалтерського балансу

1 спосіб

2 спосіб

 

Активи

=

Власний капітал

+

Зобов’язання

Рис.3.1. Форми складання бухгалтерського балансу (див. Додаток )

Слід зазначити, що в основі побудови горизонтальної та вертикальної форм бухгалтерського балансу знаходиться одне й те саме рівняння, яке в бухгалтерському обліку прийнято на-зивати балансовим рівнянням. Воно має такий вигляд:

Активи = Власний капітал + Зобов’язання.

Це рівняння свідчить про те, що активи підприємства мо-жуть формуватися як за рахунок власних коштів, так і залучених (коштів інших підприємств та фізичних осіб). Однак існу-ють випадки, коли активи підприємства формуються тільки за рахунок власних коштів (власного капіталу). Така ситуація можлива на початкових стадіях діяльності підприємства. Тоді балансове рівняння матиме такий вигляд: