Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповіді на практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Відповіді на практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 9.3* («Провізор»)

Розрахунок ВПК на плановий період і наступні роки (тис. грн)

 

Показник        Рік

 

            1-й      2-й      3-й      4-й      5-й      після 5-го

Обсяг продажів

Прибуток від продаж

(15%)

Податок з прибутку (25%)   3300 495,0

123,8   3630 544,5

136,1   3993 599,0

149,8   4392,3 658,8

164,7   4831,5

724,7

181,2   4831,5

724,7

181,2

Чистий прибуток від операцій

Інвестиції в додаткові основні засоби Інвестиції в додатковий робочий капітал        371,2 30 15     408,4 33 16,5            449,2 36,3 18,2          494,1 39,9 20,0          543,5 43,9 22,0          543,5

Вільні потоки коштів Дисконтний множник при і = 10%

Приведена вартість грошових потоків       326,2 0,909

296,5   358,9 0,826

296,5   394,7 0,751

296,4   434,2 0,683

296,6   477,6 0,621

296,6   543,5 х

х

Залишкова вартість підприємства 543,5 : 0,1 = 5435 тис. грн.

Дисконтована залишкова вартість 5435 • 0,621 = 3375,1 тис. грн.

Сумарна вартість підприємства 296,5 + 296,5 + 296,4 + + 296,6 + 296,6 + 3375,1 = 4857,7 тис. грн.

Акціонерна вартість підприємства = сумарна вартість - рин-кова вартість позикового капіталу:

4857,7 - 120 = 4737,7 тис. грн.

Ринкова вартість однієї акції:

4737,7 : (400 : 1) = 11,84 грн (при номінальній вар-тості акції - 1 грн)

Завдання 9.5* («Буратіно»)

Визначимо доход від реалізації продукції:

40000 • 20 • 0,95 = 760000 грн. Витрати на виробництво:

40000 • 12 = 480000 грн

Валовий прибуток    280000 грн.

Витрати на збут:

Обробка замовлень  22 • 75 = 1650 грн;

Стратегічний управлінський облік              Доставка замовлень            22 • 120 • 1,50 = 3960 грн;

Візити працівників відділу продажів 30 • 230 = 6900 грн; Витрати на фінансування продажу в кредит 760000 • 2 • 2% = = 30400 грн.

Разом витрати на збут         42910 грн.

Операційний прибуток від операцій з клієнтом 237090 грн. Прибутковість продаж даному клієнту:

237090 .100% = 29,64%

40000-20 Це досить непоганий показник.

Завдання 9.8* («Скорпіон»)

Коригування чистого операційного прибутку (тис. грн)

Прибуток від операцій до оподаткування 810

Податок на прибуток           Чистий прибуток від операцій        660

Коригування прибутку (додаються)

-          зайво списані нематеріальні активи           маркетингові витрати (розділити на 3 роки)

2250 - 750 = 1500 (зайво списані)  1500

-          надлишки резервування сумнівних боргів            Разом  2Скоригована сума чистого прибутку від операцій

(показник NOPAT)   2810

Коригування чистої вартості активів (тис. грн)

Чиста вартість активів         13Коригування вартості активів (додаються)

-          сума списаних за 2 роки нематеріальних активів 800

-          залишок маркетингових витрат

(як витрати наступних періодів)     1500

зменшення резерву сумнівних боргів         витрати на реструктуризацію         Разом  2750

-          ліквідні інвестиції (віднімаються, бо дохід від них не вра-

ховано в сумі прибутку від операцій)         (660)

Скоригована чиста вартість активів          15Тепер визначимо ЕДВ (EVA®):

ЕДВ = 2810 - 15460 • 0,1 = 1264 тис. грн.

Отже, за звітний рік компанія змогла збільшити багатство акціонерів, поліпшити їх благополуччя.

Глава 9

Завдання 9.10* («ЄАМ»)

Визначимо ставку розподілу накладних витрат пропорційно прямим витратам праці:

1000000 грн : [(40000 од. • 20/5) + (10000 • 30/5)] = 4,55 грн на 1 люд.-год.

або 1000000 грн : [(40000 • 20) + (10000 • 30)] • 100% = 90,91% від прямої оплати праці

Повна собівартість одиниці продукції:

І/сорту            В/сорту

матеріали       15        20

оплата праці  20        30

непрямі витрати (90,91%)   18,18   27,27

Разом

25% націнки

53,18 13,30

77,27 19,32

Ціна реалізації            66,48 грн/од. 96,59 грн/од.

Розподіл накладних витрат за видами діяльності:

 

Витрати         Разом  Продукція

 

           

            першого сорту           вищого сорту

Накладні:

– переналагодження обладнання (ставка

розподілу 280000 : 100 = 2800 грн/раз)

– контроль якості (ставка розподілу

220000 : 2000 = 110 грн/раз)

– обробка замовлень (ставка розподілу

240000 : 5000 = 48 грн/замовлення)

– використання обладнання (ставка

розподілу 260000 : 500000 = 0,52 грн/м.-г)            280000 220000 240000 260000        56000 55000 72000 182000            224000 165000 168000 78000

Разом  1000000          365000            635000

Непрямі витрати на одиницю продукції    х          9,13     63,50

Собівартість одиниці продукції за методом АВС:

І/сорту            В/сорту

Матеріали      15        20

Оплата праці 20        30

Непрямі витрати       9,13     63,50

Разом

25% націнки

44,13 11,03

113,50 28,38

Ціна реалізації            55,16 грн/од. 141,88 грн/од.

Таким чином, ціна на продукцію першого сорту при тради-ційному методі калькулювання завищена, а на продукцію вищо-го сорту – занижена порівняно з калькулюванням за витратами

Стратегічний управлінський облік діяльності. Метод АВС дає більш реальну оцінку витрат на ви-робництво, тому ціну бажано встановити виходячи з останніх розрахунків – 55,16 та 141,88 грн/од.

Завдання 9.13*

Визначимо залежність суми прибутку від обсягу реалізації (грн):

 

            Доход від продажу    Витрати        

Обсяг прода-жів, од.            одиниці продук-ції    сумар-ний      маржи-нальний        змінні на од. продук-ції            сумарні змінні            сумарні           маржи-нальні            Прибу-ток (збиток)

0          0          0          0          0          0          15000  -          (15000)

4          3000    12000  12000  1100    4400    19400  4400    (7400)

8          2900    23200  11200  1150    9200    24200  4800    (1000)

12        2800    33600  10400  1200    14400  29400  5200    4200

16        2700    43200  9600    1250    20000  35000  5600    8200

20        2600    52000  8800    1300    26000  41000  6000    11000

24        2500    60000  8000    1350    32400  47400  5400    12600

28        2400    67200  7200    1400    39200  54200  6800    13000

32        2300    73600  6400    1450    46400  61400  7200    12200

36        2200    79200  5600    1500    54000  69000  7600    10200

Отже, оптимальний обсяг реалізації товару складе 28 од. за місяць. Середня ціна реалізації, яка забезпечить максимальний прибуток, дорівнює 2400 грн/од.

Завдання 9.15* («Електродвигуни»)

Припустимо, що нове замовлення не буде вимагати розши-рення виробничих потужностей підприємства і на його виконан-ня вистачить 30% недовикористаних потужностей. А тому постійні виробничі накладні витрати на це замовлення не будуть розпо-ділятися.

Отже, повна собівартість одного електродвигуна складе:

– прямі матеріальні витрати            5 грн;

– прямі витрати на оплату праці    6 грн;

– зміні виробничі накладні витрати           3 грн;

– постійні виробничі накладні витрати

(15000 грн : 30000 од.)         0,50 грн.

Разом  14,50 грн.

Отже, ціна реалізації замовлення (19 грн/од.) є прийнятною з фінансової точки зору для підприємства, адже вона забезпе-чить 4,50 грн прибутку з кожної одиниці проданої продукції.

            Глава 9

Але при підписанні контракту треба врахувати таке:

– чи вистачить 30% невикористаних потужностей для вико-нання контракту;

– чи не вплине даний контракт на суму комісійних і транс-портних витрат;

– чи не з’явиться інше, більш вигідне замовлення;

– як це вплине на подальші відносини із замовником;

– як це вплине на подальші відносини з іншими замовни-ками;

– як це вплине на подальші відносини з конкурентами.