Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4.1. Економічна модель ціноутворення : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

9.4.1. Економічна модель ціноутворення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Основною характеристикою економічної моделі є припущен-ня, що підприємство прагне встановити ціну на такому рівні, який забезпечує максимальний прибуток. Відомо, що між ціною і попитом існує взаємозв’язок, який називають ціновою елас-тичністю попиту.

Еластичний попит – це така залежність між ціною товару і обсягом його реалізації, при якій незначне підвищення ціни веде до значного зменшення попиту на товар (обсягу його реалізації). Еластичний попит характерний для товарів, які не є предметами першої необхідності або для яких є аналогічні і більш доступні замінники.

Передбачення еластичності ціни дозволяє виявити динамі-ку маржинального доходу та маржинальних витрат і визначити динаміку загальної суми прибутку. Ціна, при якій маржиналь-ний прибуток буде найбільш високим, вважається оптималь-ною.

Практично сумарний доход від продажів ніколи не зростає суворо пропорційно обсягу реалізації: спочатку він зростає про-порційно, потім швидкість приросту зменшується, а потім може зменшуватися і ціна. Відбувається це тому, що при насиченні ринку відповідним товаром для залучення додаткових покупців доводиться знижувати ціни, а це може за певних умов призвести до зменшення сумарного доходу. Тобто сумарний доход від про-дажів збільшується при зростанні обсягу виробництва до певних розмірів.

Оптимальний обсяг продажів – це такий обсяг, при якому сума прибутку буде максимальною (рис. 9.6).

При оптимальному обсязі продажів маржинальний доход від продажу одиниці продукції дорівнює маржинальним витра-

Стратегічний управлінський облік там на її виробництво. На цій залежності і побудована еконо-мічна модель визначення оптимальної ціни товару та обсягу його продажів.

у A Витрати*

доходи,

грн

Оптимальний обсяг родажів, од.

Зона збитку

Максимальний прибуток

х

Обсяг продажів, од.

Рис. 9.6. Графік зміни сумарного доходу від продажів, сумарних витрат і прибутку залежно від обсягу реалізації (кількості проданих одиниць продукції)

Наприклад, при плануванні випуску нового товару відділ мар-кетингу визначив, що ціна одиниці товару може змінюватися таким чином: при реалізації 1 т за місяць ціна дорівнюватиме 1000 грн/т, при зростанні обсягу реалізації ціна буде зменшувати-ся по 50 грн на кожну тонну приросту обсягу продажів. Постійні витрати підприємства при виробництві цього товару – 2000 грн, змінні витрати – 300 грн/т. Визначити оптимальний обсяг реалі-зації та відповідну йому ціну, які забезпечать максимальний при-буток.

Розв’язання цього завдання наведено у табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Розрахунок оптимального обсягу продажів

 

Обсяг

виробництва,

од.       Доход від продажів, грн       Витрати, грн  Прибуток (збиток)

 

            сумарний       маржинальний          сумарні           маржи-нальні           

 

1          2          3          4          5          6 (гр.2 – гр.4)

0          0          0          2000    0          (2000)

1          1000    1000    2300    300      (1300)

2          1900    900      2600    300      (700)

Глава 9

Продовження табл. 9.2

 

Обсяг

виробництва,

од.       Доход від продажів, грн       Витрати, грн  Прибуток (збиток)

 

            сумарний       маржинальний          сумарні           маржи-нальні           

 

3          2700    800      2900    300      (200)

4          3400    700      3200    300      200

5          4000    600      3500    300      500

6          4500    500      3800    300      700

7          4900    400      4100    300      800

8          5200    300      4400    300      800

9          5400    200      4700    300      700

10        5500    100      5000    300      500

Отже, оптимальний обсяг реалізації становитиме 8 т при ціні реалізації 5200 : 8 = 650 грн/т, що забезпечить максимальний прибуток 800 грн.

На практиці іноді дуже важко, а часто неможливо, встано-вити взаємозв’язок ціни і обсягу реалізації, особливо коли підприємство випускає великий асортимент продукції. Крім того, попит зумовлюють і такі фактори, як якість продукції, реклама, післяпродажне обслуговування, кредитні умови і т. ін., вплив яких складно прогнозувати.

Але незважаючи на ці недоліки, економічна модель дійсно дає можливість адекватно реагувати на залежність ціни і попиту навіть тоді, коли її неможливо точно виміряти: передбачаючи еластичність попиту, можна правильно встановити рівень торго-вельних націнок і т. ін. Але дуже важливим у всіх випадках ціно-утворення є правильне вимірювання витрат.