Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4. Перспективні рішення з питань ціноутворення : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

9.4. Перспективні рішення з питань ціноутворення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Визначення ціни на продукцію та послуги – одне з найваж-ливіших управлінських рішень. Але це й одне з найважчих рішень,

Стратегічний управлінський облік оскільки треба враховувати багато чинників: попит, витрати, поведінку конкурентів та ін.

Основними методами ціноутворення є:

1)         собівартість (витрати) плюс прибуток;

2)         орієнтація на ринкові ціни (рівень витрат відходить на другий план):

– ціна «знімання вершків» (при виході на ринок нового товару, при наявності патенту, високих капіталовкладеннях тощо);

– ціна просування на ринок (з метою заволодіння певною часткою ринку);

– диференціація цін (за регіонами, групами клієнтів, розмі-рами замовлень, періодами року тощо);

– використання «збиткових лідерів», тобто товарів, що про-даються за низькими цінами для залучення покупців і їх стиму-лювання купувати інші, більш дорогі та прибуткові товари;

– врахування стадій «життєвого циклу товару».

Життєвий цикл – це період часу з початку розробки про-дукту до моменту зникнення попиту на нього з боку покупців. Він складається з декількох стадій: впровадження, зростання, зрілість, спадання, припинення. На перших стадіях попит може бути дуже високий і незадоволений, тому ціна може бути підви-щеною, але і витрати в цей час також можуть бути високими. У такій ситуації можуть використовуватися два методи ціноутво-рення: просування (ціна встановлюється нижче ринкової) або «зняття вершків» (досить висока початкова ціна на новий «мод-ний» товар). На стадії зростання можлива стабілізація цін (з де-яким їх зниженням до середнього рівня). Стадія зрілості найбільш прибуткова у життєвому циклі товару, але і тут можливе знижен-ня цін з конкурентною метою. На стадії спадання ціни частіше всього доводиться знижувати для підтримки попиту та можливо-го подовження життєвого циклу товару.

Значення життєвого циклу товару в системі управління все більше зростає, що зумовило появу спеціального методу кальку-лювання собівартості за фазами життєвого циклу товару, який враховує динаміку собівартості на кожній стадії цього циклу.

При встановленні ціни завжди орієнтуються на витрати, але роль останніх при цьому сильно залежить від типу ринку, на якому діє підприємство: чиста конкуренція, монополістична кон-куренція, олігополія, чиста монополія. Тільки за умов чистої конкуренції ціну визначає безпосередньо ринок, а підприємства лише регулюють обсяги виробництва, тоді як в умовах монопо-

            Глава 9

лістичних типів ринку контроль за ціною з боку підприємства може бути досить значним. Витрати не завжди прямо і безпосе-редньо впливають на ціну, але вони є важливим чинником для визначення обсягу виробництва, збільшення пропозиції на рин-ку, що опосередковано впливає на ціни.

Вибір стратегії та моделі ціноутворення залежить від по-точних та перспективних цілей підприємства, результатів дослід-ження ринку, поведінки конкурентів тощо. Традиційно розгля-даються дві моделі ціноутворення: економічна та на основі вит-рат.