Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Комплексне управління витратами : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

9.3. Комплексне управління витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Використання традиційних систем управлінського обліку по-будовано на порівнянні фактичних витрат з плановими (бюд-жетними, нормативними), виявленні відхилень та їх причин і винуватців, здійсненні коригуючих дій, які забезпечують відповідність фактичних результатів попередньо встановленим. Основна увага при цьому зосереджується на недопущенні пере-витрат, а не на скороченні витрат.

Всебічне управління витратами спрямоване в першу чергу не на стримування зростання витрат, а на їх скорочення. Багато підходів, що використовуються для цього, взагалі не передбача-ють застосування облікових методів, тоді як традиційні системи управління витратами базуються саме на обліковому підході.

До складу комплексного управління витратами входять ті види діяльності, якими користуються менеджери для скорочен-ня витрат на різних стадіях життєвого циклу продукту. Бухгалте-ру-аналітику важливо знати підходи, які можуть використовува-тися для скорочення витрат, навіть якщо не всі з них спирають-ся на облікову інформацію. Серед таких підходів найважливіши-ми на сучасному етапі є: калькулювання витрат за час життєвого

Стратегічний управлінський облік циклу продукту, цільове калькулювання, калькулювання витрат за системою кайзен і т. ін.