Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповіді на практичні завдання       : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Відповіді на практичні завдання      


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 8.1* («Чиж»)

Валовий прибуток: за планом 1500 • (200 - 180) = 30000 грн; фактично 2000 • (198 - 182) = 32000 грн.

Відхилення валового прибутку       + 2000 грн.

в т. ч. за рахунок зміни:

-          обсягу виробництва і реалізації

(2000 - 1500) • (200 - 180) = +10000 грн (сприятливе);

-          ціни реалізації (198 - 200) • 2000 = -4000 грн (несприят-ливе);

-          собівартості продукції (182 - 180) • 2000 = +4000 грн (не-сприятливе);

Загальне відхилення 10000 - 4000 - 4000 = +2000 грн (спри-ятливе)

Завдання 8.12* («Сатурн»)

Річна сума амортизації основних засобів 180 : 5 = 36 тис. грн.

Показники ефективності використання інвестицій

 

Рік       Прибуток, тис. грн    ПІК, %            Плата за капітал, тис. грн    Залишковий прибуток, тис. грн

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й   9

9

14

64

84        5,00

5,00

7,78

35,56

46,66   28,8 28,8 28,8 28,8 28,8        (19,8) (19,8) (14,8)

35,2 55,2

Разом  180      100,0   144,00 36,0

Отже, за 5 років сума одержаного прибутку дорівнює сумі інвестицій, залишковий прибуток становить 36 тис. грн, але ПІК

Облік за центрами відповідальності

в перші три роки дуже низький, а залишковий прибуток в ці роки взагалі відсутній. Це може поставити під сумнів доцільність даного проекту. Тому визначимо ЧТВ:

 

Рік       Чисті грошові потоки, тис. грн       Дисконтний множник         Приведена вартість

Первісна інвестиція (0-й) 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й      (180) 45 45 50 100 120          1,000 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476   (180) 38,79 33,44 32,05 55,20 27,12

Чиста приведена вартість    -          -          36,60

ЧТВ = 36,6 тис. грн, що перевищує нуль. Це говорить про економічну доцільність впровадження нових інвестицій, хоча вони і знижують показники роботи підрозділу.

Завдання 8.15* («Посейдон»)

1) шк =

25

100 = 16,67%.

2)         Залишковий прибуток (ЗП) = 25 - (150 • 0,2) = (5) тис. грн.

Тобто, підрозділ не має залишкового прибутку. Він не пов-

ністю покриває витрати на капітал.

3)         Якщо менеджер продасть додатково 10000 од. продукції •

7,50 грн/од., це принесе додатково МД = 10000 • (7,50 - 6,00) =

15000 грн.

Приріст постійних витрат 5000 грн.

Збільшення прибутку 10000 грн.

Плата за додатковий капітал 20000 • 0,2 = 4000 грн.

Додатковий залишковий прибуток 6000 грн.

Отже, сума ЗП зросте на 6000 грн і становитиме +1000 грн.

4)         Якщо частина продукції буде продана за ринковою ціною

7,20 грн/од., то МД зменшиться на 10000 • (7,50 - 7,20) = 3000 грн.

При незмінних постійних витратах це і буде сума зменшен-ня загального прибутку, який становитиме 25 - 3 = 22 тис. грн. Але сумарний прибуток компанії «Посейдон» при цьому не зміниться.

5)         Якщо замовлення по 7,20 грн/од. не буде прийнято і на-

дійде зовнішнім постачальникам, то підрозділ і компанія в ціло-

му втратять 10000 • (8 - 6) = 20000 грн маржинального доходу. В

той же час другий підрозділ, який купить аналогічну продукцію

             Глава 8

у зовнішнього постачальника, зекономить (10000 • 8 - 7,20) = 8000 грн. Отже, для компанії в цілому таке рішення принесе змен-шення прибутку на 12000 грн (20000 - 8000), якщо перший підрозділ не зможе використати (продати) лишки своєї продукції за межі підприємства дорожче суми змінних витрат.