Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 8.1*

Виробничий підрозділ підприємства «Чиж» має такі показ-ники роботи за звітний місяць:

 

Показник        За планом      Фактично

Обсяг виробництва і реалізації продукції, шт.       1500    2000

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції 200      198

Собівартість одиниці продукції, грн за одиницю продукції        180      182

Необхідно визначити:

1)         валовий прибуток підрозділу за звітний період (за планом і фактично);

2)         відхилення валового прибутку в цілому та під впливом окремих факторів:

– обсягу продажів;

– ціни реалізації;

– собівартості продукції.

Завдання 8.2

Підприємство «Петрівське» передбачило в бюджеті обсяг реалізації продукції для виробничого підрозділу № 1 в кількості 50000 од. за ціною 5 грн за одиницю при стандартній собівар-тості – 4 грн/од. Фактично цей підрозділ виробив і реалізував 60000 од. продукції на суму 350000 грн, фактична собівартість якої становила 276000 грн.

Необхідно визначити загальне відхилення суми прибутку та вплив на нього окремих факторів.

Завдання 8.3

Виробничий підрозділ №2 підприємства «Петрівське» ви-робляє три види продукції. У звіті наведено такі показники:

 

Вид продукції            За планом      Фактично

 

            Реалізація, шт.           Питомий прибуток, грн       Реалізація, шт.           Питомий прибуток, грн

№ 1     400      1,00     450      1,02

№ 2     1000    10,00   900      9,50

№ 3     1500    18,00   1300    15,00

Разом  2900    12,89655         2650    10,75811

Необхідно визначити загальне відхилення валового прибут-ку та відхилення за рахунок зміни обсягу, структури продажів і питомого прибутку.

            Глава 8

Завдання 8.4

Виробничий підрозділ № 3 підприємства «Петрівське» ви-робляє один вид продукції, для якого нормативні витрати сиро-вини на 100 кг готової продукції складають:

сировина «А» – 60 кг за ціною 7 грн/кг на суму 420 грн;

сировина «Б» – 40 кг за ціною 10 грн/кг на суму 400 грн.

Разом  100 кг  820 грн.

Виробництво з безвідходною технологією. Фактично випу-щено 13000 кг готової продукції, на виробництво якої витрачено: сировини «А» – 8100 кг за ціною 7 грн/кг на суму 56700 грн; сировини «Б» – 5400 кг за ціною 9 грн/кг на суму 48600 грн.

Разом  13500 кг         105300 грн.

Необхідно визначити загальне відхилення витрат на матері-али та вплив на нього окремих факторів: кількості витраченої сировини, ціни та структури матеріальних витрат.

Завдання 8.5

Виробничий підрозділ № 4 підприємства «Петрівське» ви-робляє продукцію двох видів («А» і «Б») з одного матеріалу і в одному технологічному процесі. Показники роботи підрозділу у звітному періоді наведені в таблиці:

 

Показник        Продукція       Разом

 

            «А»      «Б»     

 

За планом:                            

Обсяг реалізації, шт.  8000    15000  23000

Ціна реалізації, грн/шт.         60        45       

Витрати на одиницю продукції:                            

– матеріалів, кг          7          5         

– праці, люд.-год.     10        8         

– вартість матеріалів (1,50 грн/кг)   10,50   7,50    

– оплата праці (2 грн/люд.-год.)     20        16       

– накладні витрати (120% від оплати        24        19,20  

праці)                        

Фактично:                            

Обсяг реалізації, шт.  10000  14000  24000

Доход від реалізації, грн       600000            630000            1230000

Витрачено матеріалів, кг                             125000

Вартість витрачених матеріалів, грн                                  190000

(1,52 грн/кг)                          

Витрати праці, люд.-год.                            205000

Оплата праці, грн (2,10 грн/люд.-год.)                              430500

Виробничі накладні витрати, грн                          516600

Облік за центрами відповідальності           Необхідно визначити відхилення валового прибутку та роз-рахувати вплив окремих факторів на відхилення фактичної суми прибутку від планової (обсягу реалізації, ціни продажу, норми витрат матеріалів, ціни матеріалів, витрат праці, рівня оплати праці, суми накладних витрат).

Завдання 8.6

Підприємство «Беркут» має декілька самостійних підрозділів, які працюють як центри прибутку.

Підрозділ «А» передбачив у бюджеті обсяг продажів продукції на рік 2400 од. за ціною 48 грн за одиницю. Фактично реалізовано 2200 од. продукції на суму 110550 грн. Стандартна собівартість одиниці продукції визначена на рівні 29 грн за одиницю.

Необхідно визначити відхилення прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації і ціни одиниці продукції.

Завдання 8.7

Підрозділ «Б» підприємства «Беркут» виробляє три види то-вару. За минулий місяць бюджетні і фактичні показники про-дажів цих товарів характеризувалися такими даними:

 

Вид товару     За планом      Фактично

 

            Обсяг про-дажів, шт.            Прибуток на одиницю про-дукції, грн       Обсяг

продажів,

шт.      Прибуток на

одиницю

продукції, грн

№ 1     3200    10,00   2850    10,20

№ 2     1700    13,00   2500    12,58

№ 3     5100    9,00     4250    8,80

Разом  10000  10,00   9600    10,20

Визначити загальну суму відхилення прибутку та вплив ок-ремих факторів на це відхилення: структури продукції, обсягу реалізації та ціни продажу.

Завдання 8.8

Підрозділ «В» підприємства «Беркут» виробляє один вид продукції, для якого стандартна вартість сировини і матеріалів на 100 кг готової продукції складає:

матеріал «А» – 60 кг за ціною 1,30 грн/кг на суму 78 грн;

матеріал «Б» – 40 кг за ціною 1,80 грн/кг на суму 72 грн.

Разом  150 грн.

Матеріали повністю споживаються у процесі виробництва і не мають відходів та втрат.

Глава 8

У звітному місяці вироблено 9900 кг готової продукції, на що витрачено:

матеріалу «А» – 5500 кг за ціною 1,30 грн/кг на суму 7150 грн; матеріалу «Б» – 4500 кг за ціною 1,95 грн/кг на суму 8775 грн.

Разом  15925 грн.

Визначити відхилення витрат на сировину і матеріали всьо-го та за рахунок окремих факторів.

Завдання 8.9

Підрозділ «Г» підприємства «Беркут» виробляє два види про-дукції з одного і того матеріалу. Бюджет підрозділу на звітний рік передбачав такі показники:

 

Показник        Товар

 

            А         Б

Обсяг виробництва, од.       1900    3100

Продажі, од.   1900    3100

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції 240,00 148,00

Стандартні витрати на одиницю продукції, грн: – сировина і матеріали (по 1,50 грн/кг) – оплата праці (по 20 грн/год.) – накладні витрати (120% від оплати праці)     60,00 50,00 60,00      45,00 30,00 36,00

Бюджет накладних витрат розраховано за формулою:

75200 грн постійних витрат + 0,80 грн змінних витрат на 1 грн прямої оплати праці.

Розподіл накладних витрат здійснюють пропорційно фак-тичній сумі прямих витрат на оплату праці.

Фактично у звітному році показники діяльності становили:

1)         виробництво товару А – 1800 од., продаж – 1750 од. на суму 427000 грн;

2)         виробництво товару Б – 3300 од., продаж – 3250 од. на суму 481000 грн;

3)         придбано і використано сировини і матеріалів 180000 кг на суму 275400 грн;

4)         прямі витрати праці склали 9450 год., оплата праці – 187110 грн;

5)         фактичні виробничі накладні витрати склали 265192 грн.

Необхідно:

1)         виконати детальний факторний аналіз відхилень усіх фак-тичних показників від бюджетних;

2)         скласти зведений звіт про бюджетний та фактичний при-буток за звітний період і причини його відхилення.

Облік за центрами відповідальності           Завдання 8.10

Підприємство «Олімп» має два оперативно самостійних підрозділи, які продають аналогічні товари, але розміщені у різних населених пунктах. Показники діяльності підрозділів за останній рік складали (тис. грн):

 

Показник        Підрозділ

 

            № 1     № 2

Обсяг продажів         400      1000

Прибуток       120      110

Інвестиції у підрозділ           800      660

Середня вартість капіталу, %          10        8

Необхідно оцінити ефективність роботи кожного підрозді-лу, для чого визначити показники: – прибутковість продажів; – оборотність капіталу; – прибуток на інвестований капітал; – залишковий прибуток.

Завдання 8.11

Підприємство «Венера» має відокремлений підрозділ, який за минулий рік мав такі показники роботи: обсяг інвестицій – 3 000 000 грн, прибуток – 450000 грн.

Даний підрозділ має можливість додаткових інвестицій у новий вид продукції, для чого потрібно 600 тис. грн додаткових вкладень в основні засоби. Очікуваний додатковий прибуток ста-новить 75000 грн за рік при витратах на капітал 12% річних.

Необхідно визначити показники ефективності роботи підроз-ділу за минулий рік та на перспективу (при умові додаткових інвестицій). Дайте оцінку доцільності додаткових вкладень у ка-пітал.

Завдання 8.12*

Підрозділ підприємства «Сатурн» має можливість додатко-вих інвестицій на суму 180 тис. грн в основні засоби, які будуть використовуватися протягом наступних 5 років і забезпечать одержання таких сум прибутку по роках відповідно: 9, 9, 14, 64 і 84 тис. грн. Амортизація основних засобів на підприємстві нараховується прямолінійним методом. Залишкової (ліквіда-ційної) вартості після закінчення терміну їх використання не очікується. Вартість капіталу підприємства становить в серед-ньому 16%.

            Глава 8

Необхідно визначити очікувані показники ПІК та залишко-вого прибутку за кожен рік майбутнього використання інвестицій, а також суму ЧТВ і дати оцінку доцільності нових інвестицій.

Довідково: дисконтний множник для і = 16% становить по роках відповідно: 0,862; 0,743; 0,641; 0,552; 0,476.

Завдання 8.13

Компанія «Циклон» має два оперативно самостійні підрозді-ли, діяльність яких оцінюється з використанням показника ПІК, розрахованого на загальну суму активів (основні і оборотні засо-би). Витрати на капітал компанії складають 15%. Для зовнішньої звітності використовують прямолінійний метод нарахування амор-тизації.

Бюджети підрозділів на наступний рік мають такі показни-ки (тис. грн):

 

Показник        Підрозділ

 

            № 1     № 2

Основні засоби за собівартістю      940      1200

Оборотні засоби       290      180

Прибуток       260      50

Після складання бюджету підрозділу № 1 запропонували передбачити реалізацію нового виду продукції, що дасть мож-ливість збільшити обсяг продажів на 250 тис. грн за рік, але для цього необхідно збільшити витрати на маркетинг на 60 тис. грн за рік та збільшити обсяг товарних запасів на 90 тис. грн. Відно-шення маржинального доходу до обсягу продажів (КМД) для но-вого продукту складає 0,3 (або 30%).

Одночасно підрозділу № 2 запропоновано закупити нове обладнання вартістю 300 тис. грн, термін ефективного викорис-тання якого дорівнює 5 рокам, що забезпечить щорічну еконо-мію витрат 90 тис. грн (без амортизації).

Необхідно визначити очікуване значення ПІК для кожного підрозділу на наступний рік на підставі показників бюджету і з урахуванням нових інвестиційних можливостей. Дайте оцінку визначеним показникам.

Завдання 8.14

Планові показники підрозділу «А» корпорації «АВС» на на-ступний рік включають таку інформацію (тис. грн):

– Обсяг продажів (100 тис. од. по 12 грн/од.)       1– Змінні витрати (8 грн/од.)          800

-          Облік за центрами відповідальності                      Постійні витрати (з амортизацією)           Інвестиції у підрозділ (за первісною собівартістю) 500 Прибуток на інвестований капітал очікується на рівні вит-

рат на фінансування - 20%.

Для покращання показників діяльності на наступний рік підрозділу пропонують включити до плану додатково один з та-ких варіантів дій:

1)         продати додатково до плану 20000 од. продукції за ціною 11 грн/од. покупцям за межами корпорації. Змінні витрати при цьому залишаться на плановому рівні, але для збільшення ви-робничих потужностей необхідно буде придбати нове обладнан-ня на суму 80 тис. грн зі строком використання 4 роки. У ком-панії застосовують прямолінійний метод нарахування аморти-зації. Ліквідаційної вартості обладнання не буде мати. Постійні грошові витрати не зміняться;

2)         зовнішній конкурент підрозділу «А» пропонує покупцеві його продукції всередині корпорації «ABC» поставку аналогіч-них виробів за ціною 10 грн/од. Щоб зберегти обсяги виробниц-тва, підрозділ «А» розраховує знизити ціну на внутрішні постав-ки до рівня, запропонованого зовнішнім постачальником.

Необхідно визначити:

1)         залишковий прибуток підрозділу «А»:

-          за початковим планом;

-          за початковим планом + варіант № 1;

-          за початковим планом + варіант № 2;

2)         оцінити наслідки прийняття варіанта № 2 для підрозділу

«А», іншого підрозділу-покупця всередині корпорації «ABC» та в

цілому для корпорації.

Завдання 8.15*

Виробничий підрозділ компанії «Посейдон» має такі показ-

ники бюджету на наступний рік (тис. грн):

Обсяг продаж (50000 од. • 8 грн/од.)         Змінні витрати (50000 од. • 6 грн/од.)        Маржинальний доход            Постійні витрати      75

Прибуток підрозділу 25

Інвестований капітал у підрозділ    Мінімальна бажана норма прибутку на капітал дорівнює

витратам на фінансування - 20%. Необхідно визначити:

1)         очікуваний показник ПІК підрозділу;

2)         очікуваний показник залишкового прибутку підрозділу;

            Глава 8

3)         як зміниться показник залишкового прибутку (ЗП) якщо менеджер використає можливість продати 10000 од. продукції по 7,50 грн/од., враховуючи, що змінні витрати залишаються на рівні бюджетних, постійні збільшаться на 5 тис. грн, а додаткові інве-стиції в капітал становитимуть 20 тис. грн;

4)         як зміниться показник прибутку підрозділу, якщо його менеджер прийме рішення про продаж частини запланованої в бюджеті продукції в обсязі 10000 од. другому підрозділу компанії «Посейдон» за ринковою ціною 7,20 грн/од., і як зміниться су-марний прибуток компанії в цілому;

5)         як зміниться сумарний показник прибутку компанії «По-сейдон», якщо менеджер не згодиться продати продукцію за ціною 7,20 грн/од. і замовлення надійде зовнішньому постачальнику і при цьому підрозділ не доб’ється економії постійних витрат.

Завдання 8.16

Компанія «Полярна» має два операційно самостійні підроз-діли, які класифікуються як інвестиційні центри: «Східний» і «За-хідний». Вони займаються аналогічною діяльністю і тому доціль-но порівнювати їх показники для оцінки продуктивності роботи. Підсумки роботи цих підрозділів мають такий вигляд, тис. грн:

 

Показник        Підрозділ

 

            «Східний»      «Західний»

Використаний капітал         2500    500

Обсяг продажів         1000    400

Витрати на виробництво: – прямі – непрямі        300 220           212 48

Витрати на продаж і розподіл товарів       180      40

Разом контрольованих витрат        700      300

Прибуток підрозділу 300      100

Розподіл неконтрольованих накладних витрат    50        20

Операційний прибуток до оподаткування            250      80

На початку минулого року підрозділ «Східний» поніс значні витрати на автоматизацію виробництва та придбання нового об-ладнання, тоді як підрозділ «Західний» використовує досить ста-ре обладнання.

Підрозділ «Східний» більшість продукції реалізує зовнішнім покупцям (за межі компанії «Полярна»), тоді як підрозділ «Захід-ний» близько 50% обсягу продажів здійснює іншим підрозділам всередині компанії «Полярна».

Облік за центрами відповідальності           Керівництво компанії зацікавлене в ефективному викорис-танні капіталу. Мінімальна норма прибутку на капітал дорівнює витратам на капітал і становить 10%.

Необхідно визначити усі показники, які можна використати для оцінки роботи підрозділів. Оцініть продуктивність підрозділів, використовуючи всю наявну інформацію.

Завдання 8.17

Компанія «Південна» має сітку магазинів, розміщених у різних регіонах країни. Два з цих магазинів, що обслуговують один регіон, мають спільний автоматизований склад. Керівниц-тво компанії для оцінки продуктивності підрозділів використо-вує як один з критеріїв показник ПІК. Цей показник визначається після розподілу усіх фактичних витрат компанії та її капіталу, до яких входять і витрати та активи складу.

При затвердженні інвестицій на організацію роботи складу була досягнута домовленість про рівномірний (по 50%) розподіл між підрозділами активів та фактичних витрат складу. Але при цьому було оговорено, що в майбутньому цей порядок може бути переглянуто, якщо ситуація зміниться. В теперішній час площа складу зайнята товарами магазину № 1 на 40% і товарами мага-зину № 2 – на 60%.

Показники роботи магазинів за минулий рік, тис. грн:

 

Показник        Магазин

 

            № 1     № 2

 

            Фактично       За бюджетом Фактично       За бюджетом

Обсяг продажів         300      500      1100    960

Використані активи (без активів складу)   200                  480     

Прибуток від операцій (без врахування витрат складу)   43                    147     

Показники роботи складу за минулий рік, тис. грн:

 

Показник        Фактично       За бюджетом

Обсяг продажів (відвантажено в магазини)          1400    1460

Використані активи за залишковою вартістю       80        80

Виробничі витрати:

– амортизація

– інші постійні витрати

– змінні витрати на зберігання

– змінні витрати на обробку та переміщення        16 11 6 13       16 9 5 11

Разом виробничих витрат   46        41

            Глава 8

Необхідно визначити:

1)         фактичний показник ПІК для магазинів №№ 1 і 2 після рівномірного розподілу витрат і активів складу (за попередньо погодженою методикою);

2)         яка база розподілу витрат і активів складу буде найбільш вигідна для магазину № 1: площа, зайнята під товарами; бюд-жетний (або фактичний) обсяг продажів; сума використаних влас-них активів (витрат) підрозділу і т. ін. Як, на вашу думку, може зреагувати на цю пропозицію менеджер магазину № 2?

Завдання 8.18

За звітний період центр прибутку підприємства «Орегон» мав такі показники діяльності:

а)         бюджетний обсяг виробництва і реалізації продукції –

2000 од., ціна реалізації – 200 грн за одиницю. Нормативні витрати

на одиницю продукції: матеріалів – 12 кг по ціні 6 грн за 1 кг;

праці – 14 люд.-год. при оплаті 2,50 грн за годину; накладні вит-

рати з розрахунку на одну годину прямих витрат праці: змінні –

2 грн, постійні – 1,50 грн;

б)         фактичний обсяг виробництва досяг 2600 од., а реалі-

зації – 2400 од. за ціною 205 грн за одиницю. Витрати на вироб-

ництво склали: матеріалів – 28600 кг на суму 157300 грн; праці –

39000 люд.-год. на суму 93600 грн; накладні витрати: змінні –

70200 грн, постійні – 46800 грн.

Необхідно визначити загальну суму відхилень фактичних витрат і прибутку від бюджетних показників та розрахувати суми відхилень для кожної статті витрат за рахунок окремих факторів.

Завдання 8.19

Філія № 1 підприємства «Конвалія», що працює як центр витрат, у звітному році мала такі показники діяльності:

1)         стандартні витрати на виробництво одиниці продукції (при нормальній потужності – 125 од. продукції за рік): матеріали – 40 кг за ціною 1,50 грн за 1 кг; витрати праці – 20 год. по 2 грн за 1 год.; накладні витрати з розрахунку на годину прямих витрат праці: змінні – 3 грн, постійні – 1 грн;

2)         фактично витрачено на виробництво 100 од. продукції: матеріалів – 4100 кг на суму 5945 грн, оплати праці – 4180 грн при середній оплаті 2,20 грн за годину; накладних витрат: змін-них – 6080 грн, постійних – 2350 грн.

Необхідно визначити відхилення загальної суми витрат: всьо-го і за рахунок окремих факторів.

Облік за центрами відповідальності           Завдання 8.20

Виробничі підрозділи компанії «Ізмаїл», що працюють як центри інвестицій, мають такі показники діяльності у звітному періоді, тис. грн:

 

Показник        Підрозділ

 

            А         Б          В

Продажі          20000  10000  30000

Собівартість реалізованої продукції            19200  9500    29600

Інвестований капітал           4200    2800    3600

Середня вартість капіталу, %          12,0     11,0     10,0

Визначити для кожного підрозділу показники прибутковості капіталу та залишкового прибутку і оцінити результати їх діяль-ності.

Завдання 8.21

Підприємство «Слава» має три самостійні підрозділи, що працюють як центри інвестицій, випускають один вид продукції і реалізують її за єдиною ціною. Підрозділи, розміщені у різних містах, мають однотипне обладнання вартістю по 200000 грн, однаковий рівень змінних (по 100 грн на одиницю продукції) та постійних (по 40000 грн за рік) витрат, але виготовляють різну кількість продукції, що зумовлено рівнем попиту у місцях їх діяль-ності: підрозділ А – 180, Б – 200, В – 220 од. продукції. Відомо, що у звітному періоді підрозділ Б досяг рівня прибутковості інвес-тицій 25%.

Необхідно визначити:

1)         ціну, за якою реалізується продукція підприємства;

2)         показники прибутковості інвестицій, оборотності капіта-лу та прибутковості продажів для кожного підрозділу;

3)         показати взаємозв’язок розрахованих показників.

Завдання 8.22

Торгове підприємство «Дитячий світ» має два самостійних магазину, що працюють як центри прибутку і визначають фінансові результати на основі маржинального підходу, вва-жаючи всі непрямі витрати постійними. Останні розподіляють між магазинами умовно на підставі попередньо обумовленої бази. За останній рік підприємство мало такі показники діяль-ності (тис. грн):

Глава 8

 

Показник        Всього            Центр прибутку

 

           

            № 1     № 2

Продажі          1800    1080    720

Собівартість реалізованих товарів  1080    594      486

Прямі витрати обігу – всього у т. ч. на закупівлі на збут  307,8 76,8 74,0          181,6 43,8 50,8          126,2 33,0 23,2

Непрямі витрати – всього у т.ч. адміністративні

на рекламу

на закупівлі

на збут

на оренду       271,4 112,8 36,0 43,2 56,4 23,0        Бази розподілу: Усі прямі витрати Обсяг продажів

Собівартість реалізованих товарів Обсяг продажів Порівну

Необхідно скласти звіт про прибутки та збитки компанії в цілому та її центрів прибутку на основі маржинального підходу і зробити висновок про ефективність їх діяльності.

Завдання 8.23

Корпорація «Захід» має дочірні підприємства у різних краї-нах і використовує це для зниження податкового тиску шляхом регулювання трансфертних цін.

Ринкові ціни та норми оподаткування у різних країнах, де розміщені дочірні підприємства компанії, характеризуються та-кими показниками в умовних грошових одиницях на одиницю продукції:

 

Країна Собівартість продукції          Середня ціна реалізації         Ставка податку на прибуток, %

А         180      250      20

Б          190      260      5

В         200      280      30

Обсяг виробництва у кожній країні по 1000 од. продукції, що відповідає виробничій потужності дочірніх підприємств. По-пит на цей вид продукції у всіх країнах необмежений.

Необхідно визначити:

1)         суму чистого прибутку корпорації при реалізації продукції в країні її виробництва;

2)         суму чистого прибутку при різних рівнях трансфертних цін і реалізації всієї продукції в одній із названих країн (ігнору-ючи транспортні витрати на перевезення продукції з однієї краї-ни до іншої).

Облік за центрами відповідальності           Завдання 8.24

Фабрика «Герда» має такі показники роботи за звітний період:

а)         нормативний обсяг виробництва – 4000 од. готової про-

дукції. Нормативні витрати на одиницю продукції: матеріалів –

15 кг за ціною 3 грн за 1 кг; праці – 6 год. при ставці 2 грн за

годину; загальновиробничі витрати з розрахунку на 1 год. пря-

мих витрат праці: змінних – 2 грн, постійних – 3 грн;

б)         фактичний обсяг виробництва – 5500 од. продукції, на

які витрачено: матеріалів – 84000 кг на суму 268800 грн; праці –

35000 годин на загальну суму оплати 80500 грн; накладні вироб-

ничі витрати: змінні – 68500 грн, постійні – 96000 грн.

Необхідно визначити загальну суму відхилень фактичних витрат від нормативних в цілому та за рахунок впливу конкрет-них чинників.

Завдання 8.25

Підприємство «Краяни» має три філії, що працюють як цен-три інвестицій. У звітному періоді показники їх роботи характе-ризують такі дані:

 

Показник        Підрозділ

 

            № 1     № 2     № 3

Продажі          250000            ?          ?

Операційний прибуток        ?          120000            90000

Середня вартість активів     ?          ?          200000

Прибутковість продажів, % ?          ?          25

Оборотність активів, рази   2,5       2,0       ?

Прибутковість інвестицій, %           50        40        ?

Середня вартість капіталу, %          12        ?          ?

Залишковий прибуток         ?          102000            64000

Необхідно визначити пропущені дані та оцінити ефективність роботи окремих підрозділів.

Завдання 8.26

Компанія «Альпи» має два центри інвестицій, з яких один виготовляє деталі, що частково використовуються другим цент-ром інвестицій, а лишки продаються на сторону. Загальний об-сяг виробництва деталей 10000 од. за місяць, з яких використо-вують для внутрішніх потреб 6000 деталей, а 4000 продають іншим підприємствам за ціною 35 грн за одиницю.

Витрати першого підрозділу складають: змінні виробничі витрати – 15 грн на одиницю продукції, змінні витрати на збут –

             Глава 8

4 грн на одиницю, постійні виробничі витрати - 30000 грн за місяць, постійні витрати на збут - 40000 грн за місяць.

Необхідно визначити можливу трансфертну ціну деталей на основі:

а)         ринкової ціни;

б)         змінних витрат + 20% націнки;

в)         повної виробничої собівартості + 15% націнки;

г)         змінних виробничих витрат + 30% націнки.

Вказати на позитивні сторони та вади кожного з наведених методів трансфертного ціноутворення.