Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c05d507c82b87ef70dfbe14f1129feb6, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4.1. Оцінка діяльності центрів доходу : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

8.4.1. Оцінка діяльності центрів доходу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Центр доходу - це підрозділ, керівник якого контролює до-ходи, але не контролює витрати та інвестиції (відділ продажу, сектори або відділи магазину, регіональні представництва ком-паній тощо).

Керівник центру доходу може контролювати витрати на ут-римання свого підрозділу, але прямого зв’язку між цими витра-тами і отриманими доходами не існує.

Для оцінки діяльності центру доходу необхідно порівняти фактичну суму одержаного доходу з бюджетною, визначити відхи-лення та проаналізувати причини їх виникнення. Глибина дета-лізації такого аналізу може бути різною залежно від мети аналізу та наявної вихідної інформації (рис. 8.7).

Відхилення доходу від продажів за рахунок зміни кількості реалізованої продукції можна визначити так:

&g = '^jg1p0-'^jg0P0, (8.3)

де gп, g, - кількість окремих видів реалізованої продукції за пла-ном (бюджетом) та фактично;

p0, рх - середня ціна реалізації одиниці продукції (бюджетна і фактична).

Загальна сума відхилення за рахунок кількості реалізованої продукції може бути розкладена на відхилення:

а) за рахунок обсягу виробництва:

Agb

/ g0P0, (8-4)

Облік за центрами відповідальності

де b0, b1 – обсяг виробництва продукції за бюджетом і фактично (одиниць);

Загальне відхилення доходу від реалізації

]

 

Відхилення за рахунок обсягу

            реалізації       

Відхилення за рахунок середньої

            ціни продукції          

 

Відхилення

за рахунок

обсягу вироб-

ництва

продукції

Відхилення

за рахунок рівня

товарності

продукції

Н Зміна каналів реалізації

Зміна структури товарної продукції

Вплив строків реалізації ~|

Зміна якості продукції ~|

jВплив причин організаційного

            характеру      

Рис. 8.7. Деталізація відхилення доходу від продажів

б) за рахунок рівня товарності продукції:

Agt

 

0 p0.

2>

(8.5)

Відхилення доходу від продажів за рахунок зміни ціни реалі-зації продукції визначають за формулою:

Ар= Vgi.Pi -Vgi,p0-    (8-6)

Причинами (факторами) цього відхилення можуть бути:

а)         зміна питомої ваги реалізації продукції за окремими ка-

налами:

^pJ = \}\Pj0yh ~Р0)s\>           (8-7)

де Р]0 - бюджетна ціна реалізації за окремими каналами реалі-зації;

p0 - середня бюджетна ціна реалізації продукції;

У>іх - фактична питома вага (частки одиниці) реалізації про-дукції за окремими каналами;

 

Арі

(8.8)

б)         зміна структури окремих видів реалізованої продукції:

РІІ УІІ ~ Р 18 І

             Глава 8

де Pij0- бюджетна ціна реалізації і-го виду продукції за^'-м кана-лом;

Ущ - фактична питома вага реалізації і-го виду продукції за^'-м каналом (частка одиниці);

g;1 - фактичний обсяг реалізації продукції за^'-м каналом (оди-ниць);

в)         зміна строків реалізації продукції:

АР„ = ^ \^РуП0УуП1 -Ру0 )gij1,       (8.9)

де Руп0 - бюджетна ціна реалізації г'-го виду продукції за j-м ка-налом в и-й термін дії незмінних цін;

Ущ - питома вага реалізації г'-го виду продукції за j-м кана-лом в и-й термін (частка одиниці);

gy-1 - фактичний обсяг реалізації і-го виду продукції за j-м ка-налом (од.);

г)         зміна якості продукції:

Арт = £ (£Р1]пт0У1]пт1 - Р1]П0 )gl]n1,      (8-1 °)

де Pijnm0 - бюджетна ціна реалізації і-го виду продукції за j-м ка-налом в и-й строк та т-ї якості;

Уцпт1 - фактична питома вага реалізації г'-го виду продукції за J'-M каналом в и-й строк та т-ї якості (частка одиниці);

8і]п1 - фактичний обсяг реалізації г'-го виду продукції за j-м каналом в и-й строк (од.);

д)         вплив причин організаційного характеру визначають як

різницю між фактичним доходом від реалізації та доходом від

фактичного обсягу реалізованої продукції за бюджетними ціна-

ми з урахуванням її видів, каналів, термінів реалізації та якості.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c05d507c82b87ef70dfbe14f1129feb6, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0