Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповіді на практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Відповіді на практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 7.1* («Галичина»)

 

Показник        Місяць

 

            I           II 1 III  IV | V  VI

Бюджет виробництва

Бюджет продажів, од.          9000    16000  24000  19000  22000  20000

Запаси готової продукції: – на початок місяця (–) – на кінець місяця (+)           2250 4000       4000 6000       6000 4750    4750 5500       5500 5000       5000

Бюджет виробництва, од.   10750  18000  22750  19750  21500  …

Бюджет витрачання сировини

Бюджет виробництва, од.   10750  18000  22750  19750  21500  …

Потреба в сировині (10 кг на од.), кг         107500180000227500197500215000           …

Вартість витрат сировини (0,5 грн за 1 кг), грн    53750  90000113750  98750107500  …

Бюджет придбання сировини

Потреба в сировині, кг         107500            180000            227500            197500            215000            …

Запаси сировини, кг – на початок місяця (–) – на кінець місяця (+)      21500 36000   36000 45500   45500 39500            39500 43000   43000  … …

Бюджет придбання сировини, кг   122000            189500            221500            201000            …        …

Витрати на придбання сировини (по 0,5 грн за 1 кг)      61000  94750  110750            100500            …        …

Запаси:           на початок кварталу на кінець кварталу

готової продукції       2250 • 25 = 56250      4750 • 25 = 118750

сировини       21500 • 0,5 = 10750   39500 • 0,5 = 19750

Разом 67000   138500

Завдання 7.3* («Наталка»)

Спочатку складемо бюджет продажів і графік надходження виручки.

 

Показник        Місяць

 

            ІХ Х ХІ ХІІ

Бюджет продажів і графік надходження виручки

Продажі, од.   400      600      800      500

Ціна, грн/од.  16        16        16        16

Доход від реалізації, грн       6400    9600    12800  8000

Глава 7

Продовження

 

Показник        Місяць

 

            ІХ        Х         ХІ        ХІІ

Надійде виручки: 60% 30% 8%       3840    5760 1920       7680

2880

512      4800

3840

768

Разом  3840    7680    11072  9408

Бюджет закупівлі товару і графік платежів постачальникам

Продажі, од.   400      600      800      500

Залишки товару: – на початок місяця (–) – на кінець місяця (+) 60 80   80 100 100 70 70

Необхідно купити, од.          420      620      770      …

Ціна, грн/од.  10        10        10        …

Вартість закупівель, грн       4200    6200    7700    …

Графік сплати за товар: 50% 50%   2100    3100 2100       3850 3100       3850

Разом  2100    5200    6950    …

Бюджет витрат на реалізацію

Обсяг реалізації, од. Змінні витрати, грн Постійні витрати, грн 400 400 500    600 600 500    800 800 500    500 500 500

Разом

в т. ч. амортизація

грошові витрати        900 240 660    1100 240 860  11060  1000 240 760

Бюджет грошових коштів на листопад

 

Показник        Сума, грн

Надходження: – виручка за товар – за обладнання          11072 200

Разом  11272

Видатки: – за товар

– витрати на реалізацію – погашені векселі – постачальникам – податок на прибуток*        6950 1060

800 1550

625

Разом  10985

Чисті грошові надходження 287

Залишок коштів: – на початок місяця – на кінець місяця 400 687

Бюджетне планування

і контроль       *Сума прибутку за жовтень: 600 • (16 - 10) = 3600

- витрати на збут 1Прибуток до оподаткування   = 2500

Ставка податку - 25%; сума податку = 625 грн.

Завдання 7.8* («Марс»)

 

Показник        Місяць

 

            VІI VІII ІХ Х ХІ ХІІ

Бюджет запасів готової продукції (фізичних одиниць):

Залишок готової продукції на початок місяця       -          500      600      700      800      900

Виробництво            500      600      700      800      900      900

Продажі          -          500      600      700      800      900

Залишок готової продукції на кінець місяця          500      600      700      800      900      900

Бюджет запасів сировини (на кількість одиниць продукції):

Залишок сировини на початок місяця       -          600      700      800      900      900

Закупівлі сировини   1100    700      800      900      900      900

Витрати на виробництво    500      600      700      800      900      900

Залишок на кінець місяця    600      700      800      900      900      900

Бюджет запасів сировини (у грошовому вимірнику), грн:

Залишок сировини на початок місяця       -          24000  28000  32000  36000  36000

Закупівлі сировини   44000  28000  32000  36000  36000  36000

Витрати на виробництво    20000  24000  28000  32000  36000  36000

Залишок на кінець місяця    24000  28000  32000  36000  36000  36000

Бюджет дебіторської заборгованості, грн:

Заборгованість покупців на початок місяця          -          -          50000  60000  70000  80000

Обсяг реалізації         -          50000  60000  70000  80000  90000

Надійде від покупців на погашення боргу -          -          50000  60000  70000  80000

Заборгованість на кінець місяця     -          50000  60000  70000  80000  90000

Бюджет кредиторської заборгованості, грн:

Заборгованість постачальникам на початок місяця         -          44000  28000  32000  36000  36000

Обсяг закупівель       44000  28000  32000  36000  36000  36000

Погашення боргу постачальникам -          44000  28000  32000  36000  36000

Заборгованість на кінець місяця     44000  28000  32000  36000  36000  36000

Бюджет коштів, грн:

Надходження коштів:

– від засновників

– погашення боргу дебіторами        300000            -          50000  60000  70000  80000

Глава 7

Продовження

 

Показник        Місяць

 

            VІI       VІII     ІХ        Х         ХІ        ХІІ

Разом надходжень

Грошові виплати:

– постачальникам за

сировину

– оплата праці

– виробничі накладні

витрати

– невиробничі накладні

витрати

– придбання основних

засобів            300000

5000 17000

10000

250000            44000

11000 17000

10000  50000

28000

13000 17000

10000  60000

32000

15000 17000

10000  70000

36000

17000 17000

10000  80000

36000

18000 17000

10000

Разом виплат

Чисті надходження (+) або виплати (–) коштів Залишок коштів: – на початок місяця – на кінець місяця            282000 18000

18000  82000 (82000)

18000 (64000)            68000 (18000)

(64000) (82000)         74000 (14000)

(82000) (96000)         80000 (10000)

(96000) (106000)       81000 (1000)

(106000) (107000)

Керівництву підприємства необхідно терміново шукати шля-хи одержання коштів, зменшення грошових витрат, а якщо це неможливо, то не розпочинати такої діяльності (або ж терміново її призупинити).

Завдання 7.15* («Атлант») Бюджет продажів.

 

Вид продукції            Кількість, од.  Ціна, грн/од.  Сума, грн

Продукція А Б           5000 1000       105,40 164,00 527000 164000

Разом  х          х          691000

Бюджет виробництва.

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б

Обсяг продаж, од.     5000    1000

Залишки готової продукції: – на початок періоду – на кінець періоду    100 1100         50 50

Бюджет виробництва, од.   6000    1000

Бюджетне планування

і контроль      Бюджет витрачання основних матеріалів.

 

Показник        Матеріал

 

            201110            201120

Обсяг виробництва продукції А, од. Норма витрат матеріалів, кг/од. Потреба матеріалів на продукцію А, кг Обсяг виробництва продукції Б, од. Норма витрат матеріалів, кг/од. Потреба матеріалів на продукцію Б, кг Загальна потреба матеріалів, кг Нормативна ціна матеріалів, грн/кг Вартість витрат матеріалів, грн           6000

12

72000

1000

12

12000

84000

1,20

100800            6000

6 36000 1000

8

8000

44000

2,60

114400

Бюджет придбання основних матеріалів.

 

Показник        Матеріал

 

            201110            201120

Загальна виробнича потреба матеріалів, кг          84000  44000

Залишки матеріалів: – на початок періоду – на кінець періоду   5000 6000       5000 1000

Необхідно придбати, кг       85000  40000

Нормативна ціна, грн/кг      1,20     2,60

Витрати на придбання матеріалів, грн      102000            104000

Бюджет прямих витрат праці на виробництво.

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б

План виробництва продукції, од.   6000    1000

Норма витрат праці на одиницю, год.       14        20

Всього витрат праці, год.     84000  20000

Оплата праці за планом, грн/год.   2,05     2,05

Всього витрат на оплату праці, грн           172200            41000

Бюджет собівартості виробленої готової продукції.

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б

План виробництва продукції, од.   6000    1000

Витрати матеріалів, грн (72000- 1,20) + (36000-2,60) (12000- 1,20) + (8000-2,60)       180000            35200

Витрати на оплату праці, грн         172200            41000

Загальновиробничі витрати, грн (208000 : 104000) • 84000 год.           168000           

Глава 7

Продовження

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б

(208000 : 104000) • 20000 год.                    40000

Разом витрат на виробництво, грн            520200            116200

Виробнича собівартість одиниці продукції, грн   86,70   116,20

Бюджет собівартості реалізованої продукції.

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б

Собівартість виробленої продукції, грн     520200            116200

Залишки готової продукцї:

-          на початок пероду

-          на кнець пероду

1100-86,70 = 95370 грн

50- 116,20 = 5810 грн           8670 95370     5810 5810

Собівартість реалізованої продукції, грн    433500            116200

Бюджетний звіт про прибутки і збитки.

 

Показник        Продукція       Разом

 

            А         Б         

 

Продажі          527000            164000            691000

Собівартість реалізованої продукції            433500            116200            549700

Валовий прибуток    93500  47800  141300

Адміністративні витрати                             37000

Витрати на збут                                38000

Операційний прибуток (збиток)                            66300

Податок на прибуток (25%)                        16575

Чистий прибуток                             49725

Завдання 7.16* («Озон»)

Визначимо показники гнучкого бюджету:

1)         доход від реалізації фактичної кількості продукції за пла-

новими цінами:

900 од. • (100000 грн : 1000 од.) = 900 од. • 100 грн = 90000 грн;

2)         витрати на матеріали за плановими нормою і ціною на

фактичний обсяг продукції

900 од. • (40000 м : 1000 од.) • (40000 грн : 40000 м) = 900 од. • 40 м/од. • 1 грн/м = 36000 м • 1 грн/м = 36000 грн;

3)         оплата праці за плановими нормою витрат праці та став-

кою оплати на фактичну кількість продукції:

Бюджетне планування

і контроль       900 од. • (5000 грн : 1000 од.) • (20000 грн : 5000 од.) = 900 од. • 5 год./од. • 4 грн/год. = 4500 год. • 4 грн/год. = 18000 грн;

4) постійні накладні втрати не повинні змінюватися при зміні обсягу виробництва – 20000 грн.

Порівняємо звіти про прибутки та збитки:

 

Показник        Статичний бюджет  Гнучкий бюджет       Фактичний звіт

Кількість реалізованої продукції, од.           1000    900      900

Доход від реалізації, грн       100000            90000  92000

Витрати на матеріали, м/грн           40000 / 40000 36000 / 36000 37000 / 36900

Витрати на оплату праці, год./грн  5000 / 20000   4500 / 18000   4375 / 17500

Постійні накладні витрати, грн       20000  20000  20700

Прибуток (збиток) від основної діяльності            20000  16000  16900

Проаналізуємо вплив окремих факторів на відхилення суми прибутку:

1)         зміна кількості реалізованої продукції:

16000 грн - 20000 грн = -4000 грн.

Такий же результат одержимо множенням бюджетного мар-жинального доходу з одиниці продукції на відхилення обсягу реалізації:

(20000 грн + 20000 грн) : 1000 од. • (900 од. - 1000 од.) = 40 грн/од. • (-100 од.) = -4000 грн.

Тобто під впливом цього фактора прибуток зменшився на 4000 грн. Це несприятливий фактор, тому що він призводить до зменшення суми прибутку;

2)         зміна середньої ціни реалізації одиниці продукції:

92000 грн - 90000 грн = +2000 грн,

або (92000 грн : 900 од. - 90000 грн : 900 од.) • 900 од. = (102,22 грн/од. -100 грн/од.) • 900 од. = (+2,22 грн/од.) • 900 од. = +2000 грн.

Ціна одиниці продукції зросла проти плану на 2,22 грн, що дало 2000 грн додаткового прибутку. Це сприятливий фактор;

3)         зміна норми витрачання матеріалів на одиницю продукції

(матеріаломісткості):

(37000 м - 36000 м) • (40000 грн : 40000 м) = (+1000 м) • 1 грн/м =

+ 1000 грн.

             Глава 7

Це несприятливий фактор, тому що збільшення витрат на матеріали на 1000 грн зумовлює зниження прибутку на таку ж суму;

4)         зміна ціни одиниці матеріалів:

36900 грн - (37000 м • 1 грн/м) = -100 грн.

Це сприятливий фактор, він забезпечує економію витрат і зростання прибутку;

5)         зміна норми витрат праці на одиницю продукції (трудо-

місткості):

(4375 год. - 4500 год.) • (20000 грн : 5000 год.) = (-125 год.) • 4 грн/год =

-500 грн.

Сприятливий фактор: економія витрат праці сприяє зрос-танню прибутку;

6)         зміна рівня (ставок) оплати праці:

(17500 грн - (4375 год. • 4 грн/год.)) = 17500 грн - 17500 грн = 0.

Рівень оплати праці не змінився і тому не вплинув на суму прибутку;

7)         зміна суми накладних витрат:

20700 грн - 20000 грн = +700 грн.

Несприятливий фактор, який зумовлює зменшення прибутку. Таким чином, загальна сума прибутку змінилася під впли-вом таких факторів:

 

Фактор зміни суми прибутку          Сприятливі зміни     Несприятливі зміни

Бюджетний (статичний) прибуток            20000  х

Фактори:

– обсяг продажів, кількість – ціна реалізації одиниці продукції – норма витрат матеріалів, кількість – ціна одиниці матеріалів – норма витрат праці, год. – ставка оплати праці – постійні накладні витрати  2000

100 500           4000 1000

700

Разом відхилення прибутку 2600    5700

Загальне відхилення прибутку        -          3100

Фактична сума прибутку     16900  х

Як видно з наведених даних, на зменшення суми прибутку досить істотний вплив мало зменшення обсягу реалізації, а та-кож перевитрати матеріалів і постійних накладних витрат, на що необхідно звернути увагу керівництву підприємства.