Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 7.1*

Підприємство «Галичина» склало бюджет продаж основно-го виду продукції на перше півріччя наступного року у помісяч-ному розрізі (одиниць): І – 9000; ІІ – 16000; ІІІ – 24000; IV – 19000; V – 22000; VI – 20000.

Запаси готової продукції на складі плануються і підтриму-ються у розмірі 25% обсягу реалізації наступного місяця, а сиро-вини – 20% потреби наступного місяця. Норматив витрачання сировини на одиницю продукції – 10 кг, нормативна ціна сиро-вини 0,50 грн за 1 кг, собівартість готової продукції – 25 грн за одиницю.

Необхідно скласти бюджети:

1)         виробництва продукції;

2)         потреби в основній сировині та вартості матеріальних витрат на виробництво;

3)         придбання сировини;

4)         вартості запасів готової продукції та сировини на початок і кінець першого кварталу.

            Глава 7

Завдання 7.2

Компанія «Волинь» на початок звітного періоду мала такі залишки на рахунках (вступний баланс):

необоротні активи – 370500 статутний капітал – 270000

запаси – 45000 знос необоротних активів –         60000

розрахунки з нерозподілений прибуток – 63750

покупцями – 81000 розрахунки з

кошти – 13500 постачальниками – 94500

векселі видані –         21750

У наступному звітному періоді передбачено такі обсяги діяль-ності:

1)         обсяг продажів – 320000 грн, з них 30% за готівку, а 70% – у кредит. Половина продажу в кредит оплачується у поточному місяці, а решта – в наступному. Погашення дебіторської забор-гованості покупців очікується на рівні 80%.

2)         придбання товарів планується на суму 180000 грн, за які 40% вартості буде сплачено у поточному періоді, а решта – в наступному. Запас товарів на кінець звітного періоду зросте на 15000 грн порівняно з початковим;

3)         у звітному періоді планується погасити заборгованість постачальникам, що була на початок року, та векселі видані ра-зом із сумою відсотків – 200 грн; придбати і оплатити обладнання на суму 10000 грн; одержати короткострокову позику – 30000 грн;

4)         витрати обігу плануються на суму 110000 грн, з яких 18000 грн амортизація необоротних активів, решта буде сплачена у по-точному періоді. Податок на прибуток планується сплатити у наступному періоді, відсотки за кредит також будуть нараховані і сплачені в наступному періоді.

На підставі наведених даних необхідно скласти:

1)         бюджет коштів;

2)         бюджетний звіт про прибутки та збитки;

3)         звіт про фінансовий стан на кінець планового періоду (бюджетний баланс).

Завдання 7.3*

Фірма «Наталка» планує на найближчий час такі показники діяльності:

Обсяг реалізації товарів: у вересні – 400 шт., жовтні – 600 шт., листопаді – 800 шт., грудні – 500 шт. Середня ціна реалізації товару – 16 грн за одиницю. З досвіду відомо, що 60% вартості реалізованого товару оплачується покупцем у місяці реалізації,

Бюджетне планування

і контроль      30% – у наступному місяці, 8 – через два місяці, а 2% – не будуть оплачені взагалі (сумнівні борги).

Фірма купує товари по 10 грн за одиницю. Половину їх оп-лачує в поточному місяці, а решту – в наступному. Залишки товарів наприкінці місяця плануються на рівні 20 шт. плюс 10% від обсягу реалізації у наступному місяці. Планові витрати обігу щомісячно: змінні – 1 грн на одиницю товару; постійні – 500 грн за місяць, з них амортизація необоротних активів – 240 грн. У листопаді фірма планує продати повністю зношене обладнан-ня за 200 грн, погасити вексель на суму 800 грн, податок на при-буток за жовтень та кредиторську заборгованість постачальни-кам за минулі періоди – 1550 грн.

Залишок коштів на 1 листопада планується у розмірі 400 грн.

Необхідно виконати попередні розрахунки та скласти бюд-жет коштів на листопад.

Завдання 7.4

Підприємство оптової торгівлі «Січ» підготувало бюджетний звіт про прибутки і збитки на перше півріччя наступного року, (тис. грн):

 

Показник        I           II         III        IV        V         VI

Обсяг продажів         52        55        58        62        58        53

Собівартість проданих товарів       30        31        35        38        35        32

Зарплата        10        10        11        11        11        10

Електроенергія          5          5          4          3          3          3

Амортизація основних засобів        3          3          3          3          3          3

Інші накладні витрати          2          2          2          2          2          2

Сплата відсотків за кредити            1          1          1          1          1          1

Всього витрат           51        55        56        55        58        51

Прибуток (збиток)    1          0          2          7          0          2

Необхідно скласти бюджет коштів, враховуючи такі особли-вості роботи підприємства:

1)         підприємство надає своїм клієнтам (покупцям) кредит терміном на один місяць. Обсяг продажів у грудні минулого року склав 58 тис. грн;

2)         закупівля товару здійснюється на таких же умовах. Об-сяг закупівель у грудні минулого року становив 32 тис. грн. Підприємство планує підтримувати товарні запаси на існуючо-му рівні до квітня місяця, після чого одноразово скоротити їх на 4 тис. грн;

            Глава 7

3)         оплата праці, відсотки за кредит та інші накладні витрати сплачуються у місяці їх нарахування; вартість використаної елек-троенергії сплачується в кінці кварталу одноразово;

4)         у березні підприємство планує придбати новий автомобіль за 25 тис. грн в обмін на автомобіль, що був у використанні, вартість якого 15 тис. грн;

5)         у квітні підприємству необхідно буде сплатити податок на прибуток у розрахунок за минулий рік – 5 тис. грн, а в червні – авансовий платіж за перше півріччя – 3 тис. грн;

6)         на початок року залишок коштів склав 5 тис. грн.

За підсумками складеного бюджету зробити висновки і дати

пропозиції керівництву підприємства.

Завдання 7.5

Підприємство оптової торгівлі «Січ» підготувало бюджетний звіт про прибутки і збитки на друге півріччя наступного року (тис. грн):

 

Показник        VII       VIII     IX        X         XI        XII

Обсяг продажів         57        59        62        57        53        51

Собівартість проданих товарів       32        33        35        32        30        29

Оплата праці 10        10        10        10        10        10

Електроенергія          3          3          4          5          6          6

Амортизація основних засобів        3          3          3          3          3          3

Сплата відсотків за кредити            1          1          1          1          1          1

Інші накладні витрати          2          2          2          2          2          2

Всього витрат           51        52        55        53        52        51

Прибуток (збиток)    6          7          7          4          1          0

Необхідно скласти бюджет коштів, враховуючи таку додат-кову інформацію:

1)         підприємство надає своїм клієнтам (покупцям) кредит терміном на один місяць, тобто відстрочку платежів. Обсяг про-дажів у червні становив 53 тис. грн;

2)         закупівля запасів до моменту червневого платежу здійснюється на умовах місячного кредиту, а потім до кінця року – на умовах двомісячного кредиту, тобто з відстрочкою платежу на 60 дн. Обсяг закупівлі у червні складав 32 тис. грн. Підприємство планує збільшувати товарні запаси з липня по вересень включно на 2 тис. грн щомісяця, а з жовтня до кінця року зменшувати їх щомісяця на 1 тис. грн;

3)         оплата праці, відсотки за кредит та інші накладні витрати сплачуються у місяці їх нарахування; плата за електроенергію вноситься в кінці кварталу одноразово, тобто у вересні і грудні;

Бюджетне планування

4)         і контроль      у листопаді підприємству необхідно буде внести авансо-вий платіж податку на прибуток за друге півріччя у сумі 4 тис. грн, а у грудні сплатити комунальний податок 3 тис. грн;

5)         в кінці грудня підприємство планує погасити частково кредит з такого розрахунку, щоб залишок вільних грошей на кінець року складав на більше 5 тис. грн;

6)         залишок коштів на кінець червня становив 31 тис. грн.

За підсумками складеного бюджету зробити висновки і вне-сти пропозиції керівництву підприємства про доцільність май-бутніх рішень.

Завдання 7.6

У бюджетах продажів та закупівель підприємства оптової торгівлі «Соки-води» є такі показники на наступний рік, тис. грн:

 

Показник        Поточний рік Наступний рік

 

            Х         ХІ        ХІІ       І           ІІ         ІІІ        IV        V         VI

Обсяг продажів         68        70        73        75        78        84        86        84        78

Обсяг закупівель       47        48        50        52        55        58        60        58        56

Необхідно скласти графік надходження платежів від дебі-торів та погашення кредиторської заборгованості у першому півріччі наступного року, враховуючи таку додаткову інфор-мацію:

1)         погашення заборгованості покупців за продані товари здійснюється зазвичай у такі терміни: у місяці відпуску товару – 10% суми боргу, у наступному місяці – 50%, з відстрочкою на два місяці – 30%, ще через місяць – 8%, а решта 2% боргу, як правило, не погашаються зовсім (сумнівні борги); сума дебі-торської заборгованості на початок року визначена у розмірі 184,34 тис. грн, у тому числі сумнівний борг – 18 тис. грн. Сумнівні борги списуються перед складанням річного звіту, але не раніше ніж через рік після їх виникнення;

2)         закупки 50% товару здійснюються на умовах кредиту тер-міном на один місяць, а 50% – з відстрочкою платежу 2 місяці; сума боргу постачальникам на початок року складає 74 тис. грн.

Визначити суму дебіторської та кредиторської заборгованості за товарними операціями на кінець кожного місяця. Розрахувати суму сумнівного боргу на кінець першого півріччя.

З якими іншими бюджетами необхідно ув’язати бюджети заборгованості.

            Глава 7

Завдання 7.7

Фірма «Глобус» на наступні 9 місяців запланувала такі обся-ги виробництва та реалізації продукції (фізичних одиниць):

 

Показник        V         VI        VII       VIII     ІХ        Х         ХІ        ХІІ       І

Обсяг виробництва  350      400      500      600      600      700      750      750      750

Обсяг реалізації         350      400      400      500      600      650      700      800      750

Протягом планового періоду підприємство розраховує здійсни-ти масштабну рекламну кампанію для збільшення обсягу про-дажів, на яку передбачає витратити у липні 1000 грн та у жовтні – 1500 грн.

Ціна реалізації продукції планується без зміни протягом всьо-го періоду – 20 грн/од. 60% продажів здійснюється за готівку, решта 40% – на умовах двомісячної відстрочки платежу. Забор-гованість дебіторів на кінець червня становила 6000 грн.

Сировина купується на умовах місячного кредиту. Вартість сировини – 8 грн за одиницю продукції. Запас сировини пла-нується в розмірі місячної потреби, тобто сировина закуповуєть-ся на місяць раніше, ніж використовується у виробництві.

Інші прямі виробничі витрати (у т. ч. і оплата праці) з роз-рахунку 6 грн/од. виплачуються у місяці нарахування.

Виробничі накладні витрати до 30 червня передбачені у розмірі 1800 грн за місяць, з 1 липня до 31 жовтня – 2000 грн, а з 1 листопада – 2400 грн за місяць (до кінця планового періоду). До складу накладних включено постійну суму амортизаційних відрахувань – 400 грн за місяць. Згідно з планами та угодами накладні витрати будуть оплачуватися: у місяці нарахування – 80%, у наступному місяці – 20%.

Для технічного забезпечення виконання плану передбачено у серпні придбати нове обладнання, ринкова вартість якого 6600 грн буде сплачена рівними частками у вересні-листопаді.

Залишки сировини на початок липня передбачені на 500 од. продукції, а коштів – 7500 грн.

Необхідно:

1)         скласти бюджети на друге півріччя (VII–ХII):

а)         сировини у натуральному і грошовому вимірниках;

б)         кредиторської заборгованості постачальникам;

в)         дебіторської заборгованості покупців;

г)         коштів;

2)         дати пропозиції керівництву підприємства з метою ліквідації

або зменшення дефіциту коштів в окремі періоди.

Бюджетне планування

і контроль      Завдання 7.8*

Підприємство «Марс» організовано 1 липня. При створенні у липні місяці підприємство отримало готівкою внески до ста-тутного капіталу 300000 грн, з яких у цьому ж місяці закупило і оплатило основні засоби на суму 250000 грн. Заплановано такі обсяги продажів на наступні дев’ять місяців (фізичних одиниць):

VIII     – 500,  ХI – 800,         ІІ – 900,

IX        – 600,  XІІ – 900,       ІІІ – 800,

X         – 700,  І – 900,           ІV – 700.

Ціна за одиницю (100 грн) прийнята постійною на весь

бюджетний період. Продаж планується здійснювати на умовах місячного кредитування. Запас готової продукції на кінець міся-ця повинен бути достатнім для виконання плану продажів на-ступного місяця.

Закупівлі сировини планується здійснювати в кредит термі-ном на один місяць. Необхідний запас сировини на кінець міся-ця повинен точно відповідати плановій потребі для виробництва у наступному місяці. Вартість сировини становить 40 грн на од. продукції.

За розрахунками, витрати прямої праці складуть 20 грн на одиницю готової продукції. Зарплата виплачується два рази на місяць: 50% у поточному місяці, а 50% – у наступному.

Виробничі накладні витрати передбачено у розмірі 20000 грн щомісячно, з яких 3000 грн припадає на амортизацію основних за-собів. Невиробничі накладні витрати плануються на суму 11000 грн за місяць, з яких 1000 грн припадає на амортизаційні відрахування.

Передбачається, що всі поточні виплати, крім спеціально застережених, здійснюються у тому місяці, коли понесені витрати.

Необхідно:

1)         скласти бюджети на перші шість місяців роботи підприє-

мства (липень-грудень):

– запасів готової продукції у натуральному вимірнику;

– запасів сировини у натуральному і грошовому вимірниках;

– дебіторської заборгованості;

– кредиторської заборгованості;

– коштів;

2)         пояснити методику виконаних розрахунків.

Завдання 7.9

Приватна лікарня, обсяг діяльності якої вимірюється кількістю пацієнтів, здійснила аналіз процедур свого бюджетно-го контролю, звернувши особливу увагу на накладні витрати.

            Глава 7

На поточний рік бюджет розрахований на 6000 пацієнтів. За перше півріччя лікування пройшли 2700 чоловік. Є впев-неність, що до кінця року бюджетний обсяг діяльності буде досяг-нуто.

Фактичні змінні витрати за перше півріччя склали 148500 грн.

Бухгалтер впевнений, що змінні витрати залишаться на тому рівні і в другому півріччі.

Постійні накладні витрати, передбачені бюджетом на весь рік, складають 372000 грн.

Необхідно:

1)         підготувати бюджет накладних витрат в цілому на друге півріччя. Визначити суму накладних витрат з розрахунку на од-ного пацієнта;

2)         дати аналіз стану бюджетного контролю, якщо у другому півріччі лікарня фактично прийняла 3800 пацієнтів, сума змінних накладних витрат склала 203300 грн, а постійних – 190000 грн;

3)         вказати на всі обмеження, які треба врахувати при оцінці результатів діяльності та дати рекомендації керівництву лікарні з питань організації контролю витрат.

Завдання 7.10

Компанія «Зоря» має залишок коштів 60000 грн і розрахо-вує у червні поточного року здійснити платежі за земельну ділянку 30000 грн, обладнання – 10000 грн та автомобіль – 16000 грн, а також закупити товари для реалізації на суму 22000 грн в кредит.

Попередні розрахунки дали такі показники:

1)         обсяг продажів у червні складе 8000 грн і до вересня буде щомісяця зростати на 3000 грн. У жовтні він досягне 33000 грн і збережеться на такому рівні до кінця року;

2)         валовий прибуток визначається за ставкою 25% від обся-гу продажів;

3)         товарний запас планується збільшувати кожен місяць на 1000 грн понад обсяг, необхідний для забезпечення щомісячного продажу. Усі закупівлі товару здійснюються на умовах місячного кредиту;

4)         половина обсягу продажів здійснюється за готівку, а по-ловина – в кредит з оплатою через два місяці;

5)         постійні витрати на оплату праці складають 900 грн за місяць, інші накладні витрати – 500 грн у перші чотири місяці та 650 грн у наступні місяці. Виплати здійснюються у місяці їх нарахування;

Бюджетне планування

6)         і контроль      80% продаж здійснюється через торгових агентів, які от-римують 5% комісійних від обсягу продажів з оплатою у наступ-ному місяці;

7)         у листопаді компанія розраховує придбати додаткового обладнання на 7000 грн.

Необхідно скласти бюджет коштів на перші шість місяців діяльності компанії, що закінчуються 30 листопада, та зробити необхідні висновки.

Завдання 7.11

Підприємство «Зеніт» випускає продукцію відповідного най-менування, обсяг реалізації якої передбачено в таких розмірах за місяцями:

липень – 180000 шт., серпень – 240000, вересень – 200000, жовтень – 180000 шт.

Ціна продажу одиниці продукції планується стабільною на весь період – 3 грн/шт.

Для планових розрахунків підприємство орієнтується на таку інформацію:

1)         оплата за продукцію буде надходити в поточному місяці в розмірі 70% від обсягу реалізації та у наступному місяці – 28%. Решта 2% суми доходу вважаються сумнівними та безнадійними до отримання боргами. При оплаті боргу в період до 30 дн. по-купцям надається розрахункова знижка 2% від суми рахунка;

2)         запаси готової продукції станом на 1 липня очікуються в кількості 40000 шт. На кінець кожного місяця запаси готової про-дукції плануються на рівні 20% від обсягу продажів наступного місяця;

3)         запаси сировини на 1 липня складуть 40000 кг, в майбут-ньому їх планують підтримувати на рівні 50% потреби наступно-го місяця. Норматив витрат сировини – 0,5 кг на одиницю про-дукції. Ціна сировини – 1,50 грн за кг. Оплата за сировину пе-редбачається через місяць після одержання;

4)         безпосередні прямі витрати на оплату праці складають 0,50 грн на одиницю готової продукції і оплачуються у місяці нарахування;

5)         змінні накладні витрати з розрахунку на одиницю про-дукції плануються на рівні 0,30 грн. Постійні накладні витрати складають 47000 грн на місяць. До складу постійних накладних витрат включено суму амортизації основних засобів – 25000 грн. Усі накладні витрати оплачуються у місяці виникнення;

            Глава 7

6) залишок коштів станом на 1 вересня передбачено в розмірі 20000 грн.

Необхідно скласти бюджети:

1)         готової продукції (у фізичних одиницях) на липень-вересень;

2)         сировини (у натуральних вимірниках) на липень-серпень;

3)         коштів на серпень-вересень.

Завдання 7.12

Підприємство «Рекорд» продає аудіокасети і компакт-дис-ки. Прогноз на наступні 7 місяців, складений раніше, передба-чає такі показники (тис. грн):

 

Показник        V         VІ        VII       VIII     IX        X         XI

Очікуваний обсяг продажів 180      230      320      250      140      120      110

Закупівлі         135      180      142      94        75        66        57

Адміністративні витрати     52        55        56        53        48        46        45

Витрати на реалізацію         22        24        28        26        21        19        18

Сплата податків        -          -          -          22        -          -          -

Інші фінансові платежі (від-сотки за позиками банку)     5          5          5          5          5          5          5

Реконструкція магазинів      -          -          14        18        6          -          -

Крім того, діяльність підприємства характеризують такі по-казники:

1)         на початок червня підприємство мало банківський ко-роткостроковий кредит (овердрафт) на суму 35000 грн, який не-обхідно погасити до кінця листопада;

2)         товарний запас на 1 червня становив 112000 грн, але, врахо-вуючи напружений фінансовий стан, прийнято рішення зменшити його до 40000 грн і підтримувати на такому рівні до кінця листопада;

3)         постачальники надають підприємству місячний кредит для оплати за товар;

4)         мінімальна надбавка для забезпечення валового прибутку – 40% до собівартості реалізованого товару;

5)         виручка від продажу надходить в тому ж місяці, але 50% клієнтів розраховуються за кредитними картками, за що з підприєм-ства вираховують 3% від суми продажів;

6)         підприємство має заборгованість за позиками банку, яку сплачують щомісячно по 5000 грн. Відсоткова ставка становить 20% від суми кожного внеску;

7)         адміністративні витрати сплачуються у місяці їх виник-нення, до них включено і 15000 грн амортизаційних відрахувань; витрати на продаж оплачуються в наступному місяці.

Бюджетне планування

і контроль      Необхідно:

1)         скласти бюджет коштів на наступні 6 місяців до 30 листо-пада;

2)         визначити обсяги товарних запасів на кінець кожного місяця;

3)         скласти бюджетний звіт про прибутки і збитки (без по-місячної розбивки);

4)         визначити проблеми, з якими може зіткнутися підприєм-ство в наступні 6 місяців, та дати рекомендації керівництву, як їх розв’язати.

Завдання 7.13

Підприємство дрібнооптової торгівлі комп’ютерами «Принт» в останні місяці поточного року реалізувало по 50 комп’ютерів щомісячно за ціною 2000 грн/од., одержуючи їх від виробника за ціною 1600 грн/од. З нового року очікується зростання обсягу продажів на 20 одиниць щомісячно до кінця червня. Зміни цін не планується.

Поточні витрати підприємства у грудні склали 4 тис. грн, включаючи 2 тис. грн амортизації обладнання. У новому році витрати зростатимуть на 2 тис. грн щомісячно до кінця квітня включно, після чого будуть залишатися на одному рівні – 12 тис. грн. Підприємство не отримує кредиту на покриття поточних витрат.

У квітні планується закупити і оплатити нове обладнання на суму 12 тис. грн, а у березні – сплатити податок 25 тис. грн.

Підприємство розраховує на одержання місячного кредиту від постачальника і само надає кредити покупцям на строк 2 місяці. Товарний запас на кінець кожного місяця планується у розмірі місячної потреби наступного періоду.

Необхідно:

1)         скласти бюджет коштів на перше півріччя наступного року;

2)         дати оцінку визначених показників.

Завдання 7.14

Підприємство «Чіп» займається складанням і реалізацією спеціального пристрою до автомобілів, який сприяє зменшенню витрат пального. Частина виробів продається автомобільному заводу за ціною 10 грн за одиницю, решта виробів реалізується ремонтним майстерням та підприємствам роздрібної торгівлі за ціною 12 грн/од. Автозавод оплачує борг у місяці постачання,

            Глава 7

покупці – через місяць після продажу. У грудні минулого року їм було продано 2000 од. продукції.

Складання продукції підприємство «Чіп» здійснює з комп-лектуючих, які одержує від інших машинобудівних підприємств. На один пристрій витрачаються три різних комплектуючих (по одному на пристрій). Плановий обсяг реалізації продукції на перші сім місяців наступного року передбачає такі обсяги продажу в натуральних вимірниках:

 

Канали реалізації (покупці)  І           ІІ         ІІІ        ІV        V         VІ        VII

Автомобільний завод Підприємства роздрібної торгівлі 4000 2400       4000 2700       4500 3200       4500 3000            4500 2700       4500 2500       4500 2400

Разом  6400    6700    7700    7500    7200    7000    6900

Запас готових виробів на початок року складав 7000 оди-ниць продукції, який дорівнює максимальній місячній вироб-ничій потужності підприємства. Збільшення обсягу виробництва найближчим часом неможливе. Запас готової продукції в кінці кожного місяця планується у повному обсязі продажів роздріб-ним підприємствам у наступному місяці та половинному розмірі продажів у наступному місяці автозаводу.

Запаси комплектуючих на початок року складали: СН15 – 10000 од., ТД48 – 16500, ВК07 – 7200 од. Ціна придбання ком-плектуючих у новому році, як очікується, складатиме відповідно: СН15 – 2,50 грн/од., ТД48 – 1,30, ВК07 – 0,80 грн/од. Закупівлі комплектуючих здійснюються на умовах місячного кредиту. Борг постачальникам на початок року складає 21250 грн. Запаси си-ровини станом на кінець кожного місяця повинні бути достатн-іми для виробничих потреб наступного місяця. В липні планується виготовити 6800 од. продукції.

На складання кожного пристрою витрачається 15 хв. праці основних робітників, яка оплачується з розрахунку 4,8 грн за годину. Оплата праці здійснюється у тому ж місяці, коли виго-товлена продукція.

Непрямі витрати складають 32000 грн щомісяця, на їх спла-ту кредит не надається. У складі непрямих витрат враховано амор-тизацію основних засобів – 3000 грн.

Залишок коштів на початок року становить 2620 грн.

Необхідно скласти помісячні бюджети на перше півріччя наступного року в натуральних (де необхідно) і грошовому вимір-никах:

1)         продажів;

2)         готової продукції;

Бюджетне планування

3)         і контроль      виробництва (за прямими витратами);

4)         запасів сировини;

5)         дебіторської та кредиторської заборгованості;

6)         коштів.

Завдання 7.15*

Підприємство «Атлант» готується до складання основного (зведеного) бюджету на наступний рік, виходячи з таких норма-тивних даних:

 

Показник        Вид продукції

 

            А         Б

Розрахунковий обсяг продажів, од.            5000    1000

Ціна за одиницю продукції, грн      105,40 164,00

Запаси готової продукції: – на початок року, од.

грн – на кінець року, од.      100 8670 1100           50

5810

50

Норми витрат матеріалів на одиницю продукції, кг – матеріал 201110 – матеріал 201120     12 6     12 8

Норми витрат праці на одиницю продукції, люд.-год.    14        20

Незавершеного виробництва немає. Залишки матеріалів:

 

Показник        Матеріал

 

            201110            201120

На початок періоду, кг         5000    5000

На кінець періоду, кг 6000    1000

Нормативна вартість, грн/кг           1,20     2,60

Основна заробітна плата – 2,05 грн за годину.

Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно відпрацьованому часу.

Для досягнення очікуваного обсягу виробництва необхідні такі витрати загального характеру:

– змінні загальновиробничі 153000;

– постійні загальновиробничі 55000;

– адміністративні      37000;

– комерційні  38000.

На підставі наведених даних необхідно скласти:

1)         бюджет продажів;

2)         бюджет виробництва;

            Глава 7

3)         бюджет витрачання основних матеріалів;

4)         бюджет придбання основних матеріалів;

5)         бюджет прямих витрат праці;

6)         бюджет собівартості виготовленої продукції;

7)         бюджет собівартості реалізованої продукції;

8)         бюджетний звіт про прибутки і збитки.

Завдання 7.16*

Визначити причини відхилення суми прибутку на підставі порівняння фактичного та бюджетного звіту про прибутки і збит-ки, для чого скласти і проаналізувати гнучкий бюджет.

У звітності підприємства «Озон» є такі показники за мину-лий рік:

 

Показник        Бюджетний звіт        Фактичний звіт

Обсяг виробництва і реалізації продукції, од.       1000    900

Обсяг реалізації (доход від реалізації), грн 100000            92000

Витрати сировини, м/грн    40000 / 40000 37000 / 36900

Оплата праці, люд.-год./грн            5000 / 20000   4375 / 17500

Постійні накладні витрати, грн       20000  20700

Прибуток від основної діяльності   20000  16900

Підготувати висновки за результатами аналізу, згрупувавши окремо сприятливі та несприятливі відхилення.

Завдання 7.17

Дані по підприємству «Оріон» про бюджетні та фактичні доходи і витрати такі:

 

Статті доходів і витрат         Бюджетні показники            Фактичні показники

Обсяг виробництва і реалізації продукції, од.       1100    1150

Доход від реалізації, грн       110000            113500

Витрати: – сировини, м/грн – оплата праці, год./грн – постійні накладні витрати     44000 / 44000

5500 / 22000

20000  46300 / 465920 / 2319300

Прибуток від основної діяльності   24000  24700

Необхідно скласти скоригований бюджетний звіт про при-бутки і збитки та визначити причини відхилень фактично одер-жаного прибутку від запланованого.

Бюджетне планування

і контроль      Завдання 7.18

Передбачені бюджетом та фактичні показники діяльності підприємства «Сатурн» за звітний період становлять:

 

Показник        Бюджет          Фактично

Обсяг виробництва і продажів у натуральних вимірниках, од.  1000    1050

Обсяг реалізації (доход), грн            100000            104300

Витрати сировини, м/грн    40000 / 40000 40500 / 41200

Оплата праці, год./грн         5000 / 20000   5200 / 21300

Постійні накладні витрати, грн       20000  19400

Прибуток від основної діяльності   20000  22400

Виконати узгодження бюджетних і фактичних показників прибутку та провести якомога детальніший аналіз відхилень.

Завдання 7.19

Підприємство «Вега» випускає стандартні вироби, які згідно бюджету повинні реалізовуватися по 4 грн за одиницю. Заплано-ваний обсяг виробництва складає 4000 виробів за місяць. На ви-готовлення одиниці продукції витрачається 0,4 кг матеріалів вар-тістю 2,40 грн за 1 кг та прямих витрат праці 12 хв з оплатою за ставкою 4 грн за годину. Постійні накладні витрати визначені на суму 4800 грн.

Фактичні показники діяльності за бюджетний період були такими, грн:

Обсяг реалізації         (3500 од.)       13820

Витрати матеріалів   (1425 кг)         3Пряма оплата праці            (690 год.)        2690

Постійні накладні витрати   4900

Фактичний прибуток           2810

Залишків сировини та готової продукції на початок і кінець періоду не було. Необхідно:

1)         визначити передбачений бюджетом прибуток та погодити його із сумою фактичного прибутку, врахувавши відповідні відхилення;

2)         вказати, хто з керівників повинен в першу чергу відпові-дати за кожне з наведених відхилень та визначити найбільш мож-ливі їх причини.

Завдання 7.20

Підприємство «Сіріус» випускає стандартну продукцію і реа-лізує її по 5 грн за одиницю. Витрати на виробництво бюджетом передбачені в таких розмірах: матеріалів – 0,5 кг на одиницю про-

            Глава 7

дукції за ціною 3 грн за 1 кг, прямих витрат праці – 15 хв на одиницю з оплатою по 5 грн за годину, постійні витрати планують-ся 6000 грн за місяць. Запланований обсяг реалізації – 5000 од. Залишку матеріалів та готової продукції на початок і кінець місяця не було.

Фактичні результати діяльності складали, грн:

Обсяг реалізації         (5400 од.)       26Прямі витрати матеріалів (2830 кг)         8770

Прямі витрати на оплату праці (1300 год.)           6885

Постійні накладні витрати   6Фактична сума прибутку   4Необхідно визначити передбачений бюджетом прибуток та погодити його з фактичним прибутком, вказавши причини відхи-лень та визначивши менеджерів, які повинні в першу чергу не-сти відповідальність за виявлені відхилення прибутку.

Завдання 7.21

Компанія «Атлас» виготовляє продукцію Н, стандартні вит-рати на одиницю якої складають: прямі витрати праці (2 год.) – 11 грн, прямі витрати матеріалів (1 кг) – 10 грн, постійні витрати – 3 грн, доход від продажів – 31 грн, прибуток – 7 грн.

План виробництва на місяць – 1000 шт., фактично виробле-но і реалізовано 1100 шт. виробів. На виробництво витрачено: матеріалів (1170 кг) – 11630 грн, оплати праці (2150 год.) – 12210 грн, постійних витрат – 3200 грн. Доход від реалізації фак-тично – 34950 грн. Залишку товарних запасів на початок і кінець місяця не було.

Необхідно визначити відхилення фактичного прибутку від бюджетного та погодити всі причини відхилень з максимальною деталізацією, яка можлива при наявній інформації.

Завдання 7.22

Підприємство «Вікторія» випускає один вид стандартної продукції. Бюджетні та фактичні показники його діяльності за звітний період (місяць) мали такий вигляд:

 

Показник        Бюджет          Звіт

Обсяг реалізації, од.  800      950

Доход від реалізації, грн       64000  73000

Прямі витрати на матеріали: А

Б          12000 16000   15200 18900

Прямі витрати на оплату праці: кваліфіковану

некваліфіковану         4000 10000     4628 11275

Бюджетне планування

і контроль      Продовження

 

Показник        Бюджет          Звіт

Постійні накладні витрати   12000  11960

Разом витрат 54000  61963

Прибуток (збиток) від основної діяльності            10000  11037

Стандартні витрати на продукцію становлять: матеріалу A -50 грн/кг, матеріалу Б -20 грн/м., кваліфікованої праці - 5 грн/год., некваліфікованої - 4 грн/год.

Фактичні витрати за звітний період складали: матеріалу A -310 кг, матеріалу Б - 920 м., кваліфікованої праці - 890 год., некваліфікованої - 2750 год.

Необхідно підготувати узгодження бюджетного прибутку з фактичним та вказати фактори відхилень, використавши для цього практику складання скоригованого бюджету.

Завдання 7.23

Фірма «Орнамент» випускає і продає один вид продукції, стандартні витрати на виробництво якої складають, грн:

-          прямі витрати на матеріали (3 кг/од. • 2,50 грн/кг) 7,50

-          прямі витрати праці (30 хв./од. • 4,50 грн / год.) 2,25

-          постійні накладні витрати   3,60

Разом витрат 13,35

Ціна продажів           20,00

Стандартна надбавка на прибуток 6,65.

Планується місячний обсяг виробництва і продажу 1200 од. продукції. Фактичні результати діяльності за бюджетний період становили: обсяг реалізації (доход) - 18000 грн, витрати матері-алів - 2800 кг на суму 7400 грн, прямі витрати праці - 510 годин на суму 2300 грн, постійні накладні витрати - 4100 грн, прибу-ток - 4200 грн.

Товарного запасу на початок і кінець місяця не було. Внас-лідок зниження попиту на продукцію фірма змушена була у звітно-му місяці знизити ціну продажів на 10% на весь обсяг продукції. Необхідно розрахувати передбачений бюджетом прибуток та погодити його з фактично одержаним прибутком шляхом визна-чення відхилень, виконуючи якомога детальніші розрахунки згідно з наявною інформацією.

Завдання 7.24

Підприємство «Пласт», що спеціалізується на виробництві пластиків, застосовує систему стандартної калькуляції витрат для

            Глава 7

контролю закупівель та використання матеріалів. Протягом ос-таннього місяця кількість закупленого та витраченого хімічного реактиву К становила 28100 л на суму 51704 грн. Цей реактив використовується виключно для виробництва пластику і з при-чин високої горючості та шкідливості для здоров’я людей в запа-сах не зберігається.

На виробництво 5000 кг пластику за стандартною нормою необхідно 200 л реактиву К на суму 392 грн. Фактично у звітному періоді було виготовлено 637500 кг пластику.

Необхідно:

1)         визначити ціну закупівлі і відхилення з використання ре-активу К у звітному періоді;

2)         дати оцінку діям менеджера з виробництва, який навмис-но збільшив норми витрачання реактиву К, знаючи про знижен-ня його ціни, з метою економії витрачання інших хімічних речо-вин на 4900 грн.

Завдання 7.25

Компанія «Дунай» має такі стандарти на єдиний вид своєї про-дукції: ціна продажу – 110 грн/од.; прямі витрати праці – 2 год./од. по 5,25 грн за годину; прямі витрати на матеріали – 3 кг/од. по 14 грн за 1 кг; постійні накладні витрати – 27 грн/од. з розрахун-ку 800 од. продукції за місяць.

За звітний місяць вироблено 850 од. продукції, на що витра-чено: прямих витрат праці – 1780 год. на суму 9665 грн; матері-алів – 2410 кг на суму 33258 грн; постійних накладних витрат – 21365 грн. Доход від реалізації склав 92930 грн, а прибуток – 28642 грн.

Товарних запасів на початок і кінець місяця не було.

Необхідно скласти початковий та скоригований бюджети, порівняти фактичний прибуток з плановим та визначити всі відхи-лення відповідно до наявної інформації.

Завдання 7.26

Підприємство «Рапід» за звітний період мало такі показни-ки діяльності:

 

Показник        Бюджет          Фактично

Обсяг реалізації, од.  12000  10800

Ціна реалізації, грн/од.          70        75

Витрати на одиницю продукції: – основних матеріалів, кг. – прямої праці, люд.-год.            4 8      

Бюджетне планування

і контроль      Продовження

 

Показник        Бюджет          Фактично

– змінних накладних витрат, грн – змінних комерційних витрат, грн – змінних адміністративних витрат, грн            3 5

2         

Ціна основних матеріалів, грн/од.  5,00    

Оплата праці, грн/люд.-год.            2,00    

Загальні витрати, грн:

-          основних матеріалів

-          прямої оплати праці

-          змінні накладні витрати

-          змінні комерційні витрати

-          змінні адміністративні витрати

-          постійні накладні витрати

-          постійні комерційні витрати

-          постійні адміністративні витрати   96000 60000 20000   270000 171600 32000 52000 21000 92000 60000 20000

Необхідно визначити відхилення фактичних витрат і при-бутку від бюджетних, для чого скласти гнучкий бюджет стандар-тних витрат і доходів на фактичний обсяг діяльності (бюджетний звіт про прибутки і збитки).

Завдання 7.27

Підприємство «Кучугури» передбачає такі виробничі накладні витрати на запланований обсяг виробництва 50000 од. продукції: постійні – 150000 грн, змінні – 75000 грн.

Необхідно визначити планову загальну суму витрат за їх видами та витрати на одиницю продукції при виконанні плану на 80, 90, 100 і 110% (в межах релевантного діапазону).

Завдання 7.28

Проектна потужність підприємства «Ашот» розрахована на використання 10000 год. роботи обладнання. Виробничі накладні витрати на підприємстві розподіляють пропорційно витратам машино-годин в цілому по підприємству. Ставку накладних вит-рат визначають на початку року. У звітному році фактична сума накладних витрат становила 83000 грн. Бюджетом передбачено, що при досягненні проектної потужності рівень накладних вит-рат складає: змінних – 60000 грн і постійних – 25000 грн. Фак-тичний обсяг виробництва досяг 90% проектної потужності.

Необхідно скласти гнучкий бюджет накладних витрат для різних рівнів освоєння проектної потужності в межах релевант-

            Глава 7

ного діапазону (80, 85, 90, 95, 100%) та визначити суму економії (перевитрати) накладних витрат всього і у тому числі за рахунок зміни:

а)         обсягу виробництва;

б)         дотримання норми витрат.

Завдання 7.29

Підприємство «Атос» планує виробляти за рік 5000 од. про-дукції. Сума виробничих накладних витрат при плановому об-сягу виробництва складає (з розрахунку на одиницю продукції), грн:

а) змінні витрати:

 

матеріали       - 5;

утримання обладнання        - 8,40;

оплата праці  - 6,6;

постійні витрати:     

оплата праці  - 8,00;

комунальні послуги  - 2,00;

орендна плата           - 4,00;

страхування   - 3,00;

Необхідно скласти гнучкий бюджет виробничих накладних витрат для різних рівнів виконання плану в межах релевантного діапазону (85, 90, 95, 100, 105, 110%) та визначити ставку цих витрат на одиницю готової продукції.

Завдання 7.30

Фірма «Лючія» на проектний обсяг виробництва планує вит-рачати за рік 43200 людино-годин праці основних робітників. Змінні накладні витрати плануються в таких розмірах: оплата праці обслуговуючого персоналу – 0,2 грн на одну людино-годи-ну праці основних робітників, матеріальні накладні витрати – 1 грн на людино-годину. Напівзмінні накладні витрати становлять: при 65% проектної потужності – 600 грн, а при 95% – 750 грн за місяць. Постійні накладні витрати передбачені в розрізі 700 грн за місяць.

Необхідно підготувати гнучкий бюджет виробничих наклад-них витрат для 70, 85 і 100% рівня освоєння проектної потуж-ності та визначити їх ставку з розрахунку на одну людино-годи-ну прямих витрат праці основних робітників.

Бюджетне планування

і контроль