Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Загрузка...

1.         Наведіть поняття інвестиційних рішень та їх особливості.

2.         Визначте етапи підготовки і прийняття довгострокових рішень.

3.         Чисті грошові потоки та методи їх дисконтування.

4.         Що може бути орієнтиром при визначенні ставки дисконту?

5.         Що таке «вартість капіталу» та як вона визначається?

6.         Перелічіть методи оцінки проектів капітальних вкладень.

7.         Дайте характеристику методів оцінки проектів капіталов-кладень, які не враховують зміну вартості грошей у часі.

8.         Що таке «чиста теперішня (приведена) вартість» та поря-док її визначення?

9.         Наведіть порядок визначення внутрішньої норми рента-бельності.

10.       Охарактеризуйте методи оцінки рівня ризику інвести-

ційних проектів.