Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 5.1*

Підприємство «Альфа Лтд» отримало пропозицію щодо ви-конання замовлення на виготовлення спеціального обладнання. Для прийняття замовлення та визначення його можливої вар-тості необхідно розрахувати релевантну вартість матеріалів на ви-конання цього замовлення, враховуючи таке:

а) потреба в матеріалах та їх наявність на складі підприєм-ства;

 

                        Наявність матеріалів на складі та їх оцінка

Вид ма-теріалів         Потреба

на замовлен-ня, кг    Кількість, кг   Облікова

вартість

(вартість

придбання),

грн/кг  Чиста

реалізаційна

вартість,

грн/кг  Вартість віднов-лення запасів (майбутнього придбання), грн/кг

А         500      0          -          -          50

Б          250      150      60        56        65

В         300      200      50        25        60

Г          200      150      30        26        50

Д         100      100      40        0          70

б)         матеріали Б використовуються підприємством постійно

для виконання різних видів робіт, тому їх запас повинен постій-

но поновлюватися;

в)         матеріалу В знайти інше застосування неможливо, його

можна лише продати (якщо не буде прийнято дане замовлення);

г)         матеріал Г у кількості 150 кг може бути використаний для

виконання іншого замовлення замість 200 кг матеріалу Е, який

можна придбати за ціною 20 грн/кг;

д)         матеріал Д не має іншого призначення і не може бути

проданим. Його необхідно буде списати (якщо не прийняти за-

мовлення) на збитки як такий, що не відповідає критеріям виз-

нання активів. За утилізацію цього матеріалу необхідно сплатити

500 грн.

Завдання 5.2*

Підприємство «Бета Лтд» отримало пропозицію укласти кон-тракт на постачання державному промисловому підприємству протягом наступних 12 місяців 500 од. комплектуючих за ціною 220 грн за одиницю.

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         Визначити доцільність прийняття цього замовлення (підпи-сання контракту) і підтвердити свої пропозиції менеджеру відпо-відними розрахунками, виходячи з таких умов:

а)         потреба в матеріалах на виконання контракту:

– матеріал К (5 кг на один виріб) постійно використовуєть-

ся підприємством для різних робіт, тому на складі є запас даного

матеріалу 1500 кг, придбаного за ціною 5 грн/кг. За попередніми

розрахунками наступні закупівлі будуть коштувати 6 грн/кг;

– матеріал Л (3 кг на виріб) є в запасі на складі в кількості 2000 кг, придбаний за ціною 4 грн/кг, і не використовується про-тягом останніх 20 міс. Продати його неможливо. Вартість утилі-зації – 1 грн/кг. Єдиною можливою альтернативою може бути його використання замість матеріалу Н, але для цього його необ-хідно додатково обробляти, що коштуватиме 1,50 грн/кг, тоді як поточна вартість матеріалу Н становить 3,50 грн/кг;

– деталь М (2 шт. на виріб) може бути придбана за орієн-товною ціною 20 грн/шт.;

б)         на виробництво кожної комплектуючої необхідно 8 год.

роботи висококваліфікованого працівника та 7 год. роботи мало-

кваліфікованого працівника. Оплата праці висококваліфікованого

працівника, який працює на підприємстві, становить 10 грн/год.

Але йому треба буде знайти заміну для виконання інших за-

мовлень. Оплата працівника на заміні складатиме 8 грн/год.

Оплата праці малокваліфікованого працівника може бути на рівні

5 грн/год. Такого працівника на підприємстві немає і його треба

прийняти додатково;

в)         загальновиробничі витрати, до яких входять витрати на

утримання та експлуатацію обладнання, оренда приміщення,

опалення тощо, включаються у вартість кожного контракту за

нормою 25 грн з розрахунку на відпрацьовану машино-годину.

На підприємстві є вільні виробничі потужності. На виготовлен-

ня кожної комплектуючої необхідно витратити 4 маш.-год. Якщо

буде підписано контракт, то за час його виконання очікується

збільшення загальновиробничих витрат на 12000 грн.

Завдання 5.3

Підприємству «Дельта Лтд» запропоновано контракт, для виконання якого воно має необхідні виробничі потужності та кваліфікованих працівників. Контракт передбачає виробницт-во та постачання протягом року 10000 од. продукції за ціною 120 грн/од., витрати на одиницю якої складають:

праці – 2 год.;

            Глава 5

компонент П – 4 шт.; компонент Р – 5 шт.; матеріал С – 2 кг;

інші витрати на виконання контракту – 10 грн/од. Проаналізувати наявну інформацію та визначити фінансову доцільність укладання такого контракту, якщо:

а)         для його виконання необхідно орендувати окремі види

обладнання, що буде коштувати близько 120000 грн на рік;

б)         на підприємстві значна частина висококваліфікованих

працівників не повністю завантажені, але їх не звільняють в очі-

куванні нових замовлень і зберігають оплату праці на рівні се-

редньої з розрахунку 10 грн/од.;

в)         компонент П використовується для виробництва інших

виробів, тому він постійно є в запасі і регулярно поповнюється;

г)         компонент Р був закуплений для замовлення, що анульо-

вано, тому цей запас є надлишковим і не може бути використа-

ний для інших виробів. Його можна лише реалізувати;

д)         матеріал С необхідно закупити спеціально для виконання

запропонованого контракту;

е)         приблизна оцінка вартості матеріальних компонентів кон-

тракту становить:

 

Вид оцінки     Компонент П, грн/шт.          Компонент Р, грн/шт.          Матеріал С, грн/кг

Собівартість за минулими витратами        5          10        15

Ціна відновлення запасу      6          13        18

Чиста реалізаційна вартість 4          8          13

Завдання 5.4*

Театрально-художній центр, що утримується за рахунок місце-вого бюджету, використовується для вистав місцевої театральної студії, організації виставок, зустрічей та вистав гастрольних труп. Утримання штатних співробітників театру коштує 15000 грн, а трупи артистів – 50000 грн на місяць. Кожен місяць трупа готує новий спектакль і показує його 20 разів. У залі для глядачів 1000 місць, з них 200 місць за ціною квитка 20 грн., 500 місць – 15 грн, 300 місць – 10 грн. У середньому під час вистав місцевої трупи зала заповнюється на 50%. Як правило, кількість зайнятих місць розподіляється рівномірно за ціновими категоріями.

Щомісяця витрати театру в середньому становлять: театральні костюми та реквізити – 30000 грн, декорації – 20000 грн, опа-

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         лення та освітлення – 5000 грн, оплата тимчасових працівників для обслуговування вистав і продажу квитків – 4000 грн, відраху-вання на утримання місцевого відділу культури, якому підпоряд-ковано театр, – 16000 грн, продукти і напої для бару – 8000 грн.

Під час вистав у театрі продають легкі закуски і напої, що дає театру щомісяця 12000 грн чистого доходу. Виручка від про-дажу програм компенсує витрати на їх виготовлення, але за роз-міщену в них рекламу театр додатково отримує 6000 грн від рек-ламодавців.

До керівництва міста звернулася популярна театральна тру-па з пропозицією оренди театру терміном на один місяць (25 вистав). За оренду трупа згодна виплачувати 50% доходу від про-дажу квитків. Квитки продаватимуть працівники театру. Очікуєть-ся, що перші 10 вистав театр буде заповнений повністю, а решту 15 вистав – на дві третини. Вартість квитків на вистави пропо-нується знизити на 2 грн порівняно з діючими цінами на виста-ви місцевої трупи. За час оренди витрати театру на опалення, освітлення, оплату співробітників і акторів та відрахування на утримання вищестоящої організації не зміняться. Не очікується суттєвих змін і в обсягах реалізації закусок, напоїв та програм.

Визначити:

1)         економічну доцільність прийняття пропозиції гастроль-ної трупи та обґрунтувати свої рекомендації відповідними розра-хунками;

2)         яке заповнення театру повинно бути протягом останніх 15 вистав (якщо перші 10 вистав зберуть повну залу глядачів), щоб:

а)         театр повністю компенсував свої витрати;

б)         з фінансової точки зору адміністрація була байдужою до

питання оренди театру;

3)         які ще фактори можуть вплинути на рішення про

доцільність оренди театру.

Завдання 5.5

Підприємство «Десна» отримало пропозицію на участь у тен-дері за контракт на виготовлення 10000 м електричного кабелю, на виробництві якого спеціалізується підприємство.

Для виконання контракту необхідно понести такі витрати (за даними кошторисного відділу):

а) матеріальні

– сталева жила 10000 м;

– спеціальний пластик для покриття жили 0,1 кг/м готового кабелю.

            Глава 5

На підприємстві є необхідні запаси таких матеріалів. Стале-ва жила постійно використовується у виробництві для різних видів робіт (замовлень) і періодично її запас поновлюється. Пластик залишився від попереднього контракту, коли його закупили більше потреби і тепер змушені списати на утилізацію за ціною вторсировини. Вартість матеріальних запасів оцінюється такими показниками:

 

Вид оцінки     Сталева жила, грн/м Пластик, грн/кг

Фактична вартість закупівлі            2,00     0,50

Очікувана вартість майбутніх закупівель   2,20     0,60

Чиста вартість реалізації (списання)          1,80     0,15

б) витрати праці та її оплата:

– висококваліфікованої робочої сили 10 хв./м.;

– малокваліфікованої робочої сили 6 хв./м.

Оплата праці висококваліфікованих працівників – 10 грн/год.; малокваліфікованих – 5 грн/год. Висококваліфікованих праців-ників на підприємстві достатньо. Вони не повністю завантажені роботою, хоча за ними зберігається середній рівень оплати – 10 грн/год. Вільної кваліфікованої робочої сили досить, щоб ви-конати нове замовлення без шкоди для виконання інших робіт і без застосування понадурочної роботи та роботи у вихідні (свят-кові) дні. Малокваліфікованих працівників необхідно прийняти спеціально для виконання запропонованого контракту.

Необхідно визначити мінімальну ціну, за якою контракт може бути прийнятий (підписаний), тобто ціну, яка забезпечить відшко-дування витрат підприємства на виконання контракту, хоча і не принесе йому прибутку.

Завдання 5.6

Підприємство «Самара» отримало пропозицію на виготов-лення 10 роботизованих блоків для автоматизованої системи уп-равління виробництвом. Підприємство «Самара» має для вико-нання такого замовлення кваліфіковану робочу силу та вироб-ничі потужності.

На виконання замовлення передбачаються такі витрати (за даними планово-кошторисного відділу):

а) матеріальні:

– компонент № 1 (3 шт. на блок) постійно є в запасі, вико-ристовується для різних замовлень і його запас періодично по-новлюється. Вартість попередніх закупівель 20 шт. цього компо-

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         нента становила 200 грн/од., але постачальник уже оголосив про підвищення ціни на 20%;

– компонент № 2 мається в запасі на складі у кількості 25 шт. Норма його витрачання 2 шт. на блок. Компонент № 2 було закуплено за 5000 грн, але він не використаний через закриття замовлення у зв’язку з банкрутством клієнта. Підприємство «Са-мара» вирахувало з авансу клієнта неустойку в розмірі 40% вар-тості понесених витрат на матеріали. Компонент № 2 не може бути використаний у поточній діяльності і пропонується до спи-сання (якщо не буде прийнято запропонований контракт на ви-готовлення роботизованих блоків);

– компонент № 3 (5 шт. на блок) регулярно використовується підприємством, але товарного запасу на складі в даний час немає. Замовлення на 80 од. цього компонента для інших робіт підго-товлено постачальнику. Звичайна ціна за одиницю компонента № 3 становить 40 грн, але при оптових закупівлях (більше 100 од. одноразово) постачальник надає комерційну знижку 10% від зви-чайної ціни;

– інші матеріальні витрати, як передбачається, складуть 400 грн на замовлення;

б)         трудовитрати і оплата праці:

– роботи зі складання блоків можуть виконати кваліфіко-вані працівники, які зайняті на виконанні інших замовлень. Якщо замовлення на виготовлення блоків буде прийнято, то працівників треба буде зняти з інших замовлень, що означає їх втрату (відмову від виконання). За розрахунками це зумо-вить втрату доходу 80 грн на кожну годину робочого часу, з яких на вартість матеріалів припадає 15 грн. та на оплату праці – 10 грн. Витрати робочого часу на складання одного блока за плановою нормою становлять 30 год., але технічне керівництво підприємства розраховує, що при набутті певного досвіду вони будуть рівномірно зменшуватися по 0,5 год. на кожний наступ-ний блок і на виготовленні останнього (десятого) блока стано-витимуть 25,5 год. Оплата праці за одну годину встановлена на рівні 10 грн;

– роботи з перевірки якості продукції становлять 5 год. на один блок. Ці роботи можуть бути виконані наявними працівни-ками в понадурочний час з оплатою на 50% вищою за звичайну ставку (12 грн/год.).

в)         при плануванні ціни на нову продукцію підприємство

«Самара» включає у вартість продукції накладні витрати в розмірі

5% від планової суми основних витрат;

            Глава 5

г) для одержання прибутку до визначеної планової собівар-тості виробів додають націнку в розмірі 40%. Необхідно:

1)         підготувати попередній розрахунок мінімальної вартості замовлення на виготовлення 10 роботизованих блоків, яка за-безпечила б покриття витрат підприємства на виконання кон-тракту;

2)         вказати інші фактори, які бажано взяти до уваги при виз-наченні контрактної вартості замовлення.

Завдання 5.7

Підприємство харчової промисловості «Дніпро» має в запа-сах 1500 т сировини безтарного зберігання (насипом). З часом ця сировина псується, тому її треба терміново продати в такому ж вигляді або розфасувати, внаслідок чого буде одержано фасо-вані продукти А і Б. При фасуванні втрати сировини за обсягом і масою не передбачається.

Сировина була закуплена двома партіями: 700 т за ціною 100 грн/т і 800 т за 110 грн/т. Поточна ринкова ціна будь-якої додаткової закупівлі цієї сировини становить 125 грн/т. Якщо підприємство вирішить продати сировину в нерозфасованому вигляді, то зможе зробити це лише за ціною 90 грн/т (чиста реа-лізаційна вартість).

Витрати на фасування сировини складають: для виготовлення продукту А – 50 грн/т, продукту Б – 70 грн/т. Продукт А в обсязі 600 т може бути проданим за ціною 160 грн/т. Ринкова вартість продукту Б та можливі обсяги його реалізації не відомі.

Необхідно визначити релевантні витрати на одиницю про-дукту Б з метою встановлення мінімальної реалізаційної ціни, яка забезпечить беззбитковість даного продукту при обсягах його виробництва та реалізації: до 900 т, від 900 до 1500 т, понад 1500 т. Навести необхідні розрахунки і дати пояснення.

Завдання 5.8

Підприємству «Юлія» запропонували контракт на виготов-лення продукції з матеріалів замовника, на виконання якого не-обхідні такі витрати праці:

 

Рівень кваліфікації праці       Норма часу, год.        Базова оплата за 1 год., грн

Висококваліфікована            130      12

Малокваліфікована   100      8

Некваліфікована        120      6

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         Для виконання такого контракту необхідно залучити висо-кокваліфікованих працівників, зайнятих на інших ділянках ро-боти, праця яких приносить додатковий доход від продажу про-дукції в розмірі 10 грн з розрахунку на одну годину (за мінусом витрат на оплату праці і матеріали).

Малокваліфіковані працівники зайняті на виконанні робіт, що не потребують ніякої кваліфікації, при збереженні оплати на рівні 8 грн/год. Якщо їх залучити на роботи з виконання запро-понованого контракту, то замість них треба буде прийняти не-кваліфікованих працівників. Некваліфікованих працівників не-обхідно прийняти і для робіт з виконання контракту.

Оплата праці при визначенні вартості контракту враховується підприємством за підвищеними на 50% ставками з метою по-криття інших непередбачуваних витрат.

За попередніми розрахунками виконання контракту зумо-вить зростання суми виробничих накладних витрат на 500 грн.

Для виконання контракту необхідно задіяти спеціальне об-ладнання, яке є на балансі підприємства, але тимчасово переда-не в оперативну оренду. Амортизація цього обладнання за час виконання контракту складе 200 грн, а орендна плата – 300 грн. Якщо достроково призупинити дію договору оренди, то необхід-но буде сплатити орендарю на відшкодування його втрат 25% орендної плати.

Щоб визначити орієнтовну ціну контракту, підприємству «Юлія» необхідно виготовити або замовити спеціальні креслен-ня, витрати на які складуть 360 грн. Якщо контракт не буде підпи-сано, їх можна буде продати за 300 грн.

Необхідно визначити мінімальну ціну запропонованого кон-тракту, при якій підприємство «Юлія» повністю відшкодує вит-рати на його виконання, хоча і не одержить прибутку.

Завдання 5.9

Підприємство «Дон» доставляє свою продукцію клієнтам у спеціальних захисних контейнерах, які розробляє і виготовляє спеціальний підрозділ заводу (контейнерний цех). Підприємство одержало пропозицію на закупівлю річного обсягу контейнерів у спеціалізованого постачальника за 360000 грн.

Поточні витрати підприємства «Дон» на виготовлення річного обсягу контейнерів становлять:

а) вартість матеріалів за фактичними цінами їх попередніх закупівель – 150000 грн, з яких 2/3 складають матеріали, запаси яких регулярно поповнюються і ціна на які, як очікується, най-

            Глава 5

ближчим часом зросте на 10%. Одну третину вартості матеріалів складає речовина, яка не використовується в інших цілях. Вона була закуплена за ціною 1000 грн/т в кількості 50 т. Теперішня вартість відновлення запасу складає 1070 грн/т, але підприєм-ство зможе реалізувати її (якщо призупинить виробництво кон-тейнерів) лише за ціною 800 грн/т (враховуючи необхідність до-даткової підготовки до реалізації та використання спеціалізо-ваного транспорту);

б)         щорічні витрати на оплату праці даного підрозділу склада-

ють 100000 грн. При прийнятті пропозиції на закупівлю контей-

нерів зі сторони більшість працівників необхідно звільнити з вип-

латою одноразової вихідної допомоги в розмірі місячного заробіт-

ку. Декілька працівників можна буде перевести в інші підрозділи із

збереженням їхнього середнього заробітку – 28000 грн за рік;

в)         оплата праці керівника підрозділу складає 18000 грн за

рік. При закритті контейнерного виробництва його можна пере-

вести на іншу прийнятну для нього вакантну посаду зі збережен-

ням окладу;

г)         плата за оренду приміщення підрозділу з виробництва

контейнерів становить 12000 грн за рік. При закритті виробниц-

тва цю територію можна використати під склад і відмовитися від

оренди складських приміщень вартістю 18000 грн за рік, які не

повністю завантажені;

д)         щорічні витрати на утримання обладнання складають

9000 грн, а частка загальних адміністративних витрат, що припа-

дають на контейнерне виробництво, становить 30000 грн.

Необхідно:

1)         визначити релевантні витрати на власне виробництво та закупівлю контейнерів з метою визначення прибутку або збитку від прийняття пропозиції в наступному році та в майбутньому;

2)         вказати на всі застереження, які бажано врахувати при прийнятті рішення.

Завдання 5.10

У зв’язку з несприятливою демографічною ситуацією очікуєть-ся деяке зменшення контингенту учнів середніх шкіл району, внас-лідок чого розглядається питання про можливість закриття декі-лькох шкіл з метою зменшення на 2000 учнівських місць. Пропо-нуються до закриття такі школи (умовно позначені номерами):

а) школа № 1 на 600 місць побудована 20 років тому, на що витрачено 2,6 млн грн. Один з майбутніх забудовників пропонує за цю ділянку 5 млн грн;

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         б)         школа № 2 на 1200 місць побудована 30 років тому, на

що витрачено 1 млн. грн. Два роки тому школу реставрували, на

що витратили 3 млн грн. Торгова компанія пропонує за цю ділянку

4 млн грн з метою побудувати торговий комплекс;

в)         школа № 3 на 1400 місць побудована 5 років тому. Її пер-

вісна вартість – 5 млн грн. Вона потребує проведення значних

робіт з модернізації та зміцнення безпеки використання, на що

необхідно витратити близько 3 млн грн. Замовлень на купівлю

ділянки не надходило;

г)         школа № 4 на 2000 місць побудована 8 років тому, на що

витрачено 7 млн грн. У минулому році школа була добудована (з

метою розширення) та модернізована, на що витрачено ще 2 млн

грн. В її залах часто проводяться різні спортивні змагання та

інші масові заходи. За цю ділянку будівельна організація пропо-

нує 8 млн грн, але при її закритті необхідно буде витратити не

менше 2 млн грн на модернізацію спортивних споруд в інших

школах району.

Амортизаційні відрахування визначаються лінійним мето-дом за ставкою 2% річних (термін нормативної експлуатації при-міщень шкіл прийнято 50 років). Оплата праці навчального пер-соналу шкіл залежить від контингенту учнів. Оплата праці ди-ректорів шкіл – 18000 грн на рік кожному. Зарплата інспектора райвідділу освіти, який контролює ці школи, – 24000 грн на рік.

Необхідно визначити релевантні грошові потоки (витрати/ доходи) при різних варіантах рішення про закриття шкіл:

а)         тільки школи № 4 (на 2000 місць);

б)         шкіл №№ 1 і 2 (на 1800 місць);

в)         шкіл №№ 1 і 3 (на 2000 місць);

г)         без закриття шкіл.

Врахуйте одноразові та щорічно відновлювані витрати і до-ходи. Вкажіть інші фактори, що можуть вплинути на рішення про закриття шкіл.

Завдання 5.11*

Дослідження, проведені компанією «Автосервіс», визначи-ли, що змінні витрати на 1 км пробігу автомобіля марки Х ста-новлять в середньому за рік 20 коп. До цієї суми включено вартість бензину та мастильних матеріалів, поточного ремонту, зносу і заміни автошин. Середньорічну суму постійних витрат визначе-но у сумі 3500 грн (страхування – 500 грн, податки – 200, техог-ляд – 300, знос автомобіля – 2500 грн). Припустимо, що ці вит-

            Глава 5

рати не будуть змінюватися протягом декількох перших років використання автомобіля.

Виходячи з наведених даних, необхідно визначити:

1)         які з названих витрат є диференціальними за умови, що власник автомобіля вирішив поїхати у подорож на відстань 2000 км;

2)         які з витрат будуть диференціальними, якщо власник ви-рішує проблему: чи зареєструвати автомобіль і користуватися куп-леним новим автомобілем, і проїхати за рік 25000 км (розрахун-ково), чи користуватися громадським транспортом, що за його оцінкою коштуватиме 5000 грн за рік;

3)         які з витрат будуть диференціальними, якщо Ви лише плануєте купити такий автомобіль з тим, щоб протягом п’яти років їздити по 25000 км щорічно, а користування альтернатив-ними видами транспорту Вам буде коштувати 5000 грн за рік.

Завдання 5.12*

Фірма маркетингових послуг визначила, що попит на про-дукцію підприємства «Оранта» значною мірою залежить від ціни продукції і характеризується такими даними:

– ціна одиниці, грн   300 250 200 150 – попит на продукцію, од. 125 200 310 450 550

Змінні витрати на виробництво одиниці продукції склада-ють 100 грн., постійні витрати підприємства – 20000 грн за місяць.

Необхідно визначити оптимальну ціну, за якої підприєм-ство «Оранта» одержить максимальну суму прибутку.

Завдання 5.13

Туристичне агентство «Самсон» пропонує авіакомпанії 110000 грн за чартерний рейс до столиці однієї із зарубіжних країн. При цьому авіакомпанія зекономить на резервуванні та продажу квитків 8000 грн.

Витрати та доходи авіакомпанії, пов’язані з обслуговуван-ням подібних рейсів, у звичайних умовах становлять: доходи від продажу квитків та інших послуг пасажирам – 160000 грн, змінні витрати з розрахунку на один рейс – 98000 тис. грн, постійні витрати – 42000 грн.

Необхідно визначити доцільність прийняття спеціального замовлення агентства «Самсон», якщо:

1) авіакомпанія має вільні літаки та екіпажі, які в цей час не використовуються (зайві виробничі потужності);

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         2) авіакомпанія не має зайвих потужностей (вільних літаків і екіпажів) і для виконання спецзамовлення їй доведеться відмо-витися від запланованого рейсу, який забезпечує 60000 грн мар-жинального доходу.

Обґрунтуйте свої відповіді розрахунками.

Завдання 5.14*

Підрозділ № 2 підприємства «Калібр» купує у підрозділі № 1 цього ж підприємства компонент для товару Z. Поточна транс-фертна ціна такого компонента, визначена на базі повних витрат плюс прибуток, становить 50 грн за одиницю (при змінних вит-ратах 25 грн на одиницю). Змінні витрати на товар Z у підрозділі № 2 складають 150 грн, враховуючи 50 грн вартості компонента, поставленого підрозділом № 1. Обидва підрозділи мають над-лишкові виробничі потужності. У підрозділу № 2 з’явилася од-норазова можливість, не порушуючи ринкової рівноваги, прода-ти 1000 од. товару Z новому покупцеві за ціною 140 грн за оди-ницю.

Визначити і обґрунтувати економічну доцільність (або не-доцільність) прийняття такого спеціального замовлення для підрозділу № 2 та для підприємства в цілому. На якому рівні необхідно встановити трансфертну ціну компонента для даної партії товару?

Завдання 5.15

Підприємство «Рось» має надлишкову виробничу площу, яку можна здати в оренду за 10000 грн за рік.

Менеджер зі збуту пропонує прийняти замовлення вартістю 30000 грн. Для його виконання підприємство має матеріал, пер-вісна вартість якого 12000 грн, а теперішня ринкова вартість – 3000 грн. На виконання такого замовлення необхідно витратити 15000 грн прямої оплати праці. Змінні накладні витрати, транс-портні витрати, витрати на електроенергію складуть 8000 грн. Постійні витрати розподіляються на продукцію за ставкою: 1 грн постійних витрат на 1 грн прямої оплати праці

Визначити доцільність прийняття замовлення.

Завдання 5.16

Підприємство «Мотор» планує закрити завод з виготовлення спортивних автомобілів. Один з постійних замовників хоче замо-вити ще одну машину до закриття заводу за ціною 7000 грн.

            Глава 5

Для вирішення питання про доцільність прийняття цього замовлення бажано врахувати таке:

1)         на складі є значні запаси матеріалів для виготовлення корпусу автомобіля, первісна вартість яких 3000 грн, а теперіш-ня ринкова вартість – 950 грн;

2)         на складі є деталі для виготовлення мотору, первісна вартість яких 2200 грн. Їх можна продати за 2000 грн, але витра-тити при цьому 300 грн на їх перевезення своїм транспортом до покупця;

3)         оплата праці та змінні накладні витрати на виготовлення автомобіля складуть 2800 грн;

4)         для виготовлення автомобіля необхідно залучити інжене-ра з іншого міста. Оплата його праці складе 300 грн, а оплата за відрядження – 400 грн;

5)         постійні витрати розподіляються за ставкою 200% до пря-мих витрат.

Визначити доцільність прийняття замовлення на виготов-лення автомобіля.

Завдання 5.17

Підприємство «Поділля», що виробляє взуття, не повністю використовує свої виробничі потужності, розраховані на випуск 11000 пар взуття відповідної моделі. Через недостатній попит фактичний обсяг виробництва становить 8000 пар. Планові ви-робничі витрати на одну пару взуття складають 81 грн, з яких на змінні витрати припадає 50 грн. Витрати на збут – 15 грн на одну пару взуття, з них змінні витрати – 5 грн. Середня планова ціна реалізації продукції – 100 грн за пару.

Підприємство отримало одноразову пропозицію продати оптом новому замовнику 2000 пар взуття за ціною 75 грн за пару.

Необхідно визначити доцільність прийняття нового замов-лення або відмови від нього.

Завдання 5.18

Підприємство «Кубань» виробляє один вид продукції. Про-ектна потужність – 11000 виробів за рік завантажена не повністю. Один з нових замовників пропонує придбати оптом 2000 од. про-дукції за ціною 75 грн (при плановій собівартості одиниці про-дукції – 81,25 грн) з оплатою всіх транспортних витрат. Прий-няття цього замовлення жодним чином не вплине на традицій-ний обсяг продажів, який складає 8000 од. продукції за рік, і дасть можливість збільшити обсяг виробництва до проектного рівня.

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         Планові показники роботи підприємства без врахування спецзамовлення наведено в таблиці:

 

Показник        На одиницю продукції         Всього

Обсяг продаж, од.     1          8000

Обсяг доходу від реалізації, грн       100      800000

Виробнича собівартість реалізованої продукції, грн, у т. ч. змінні витрати постійні виробничі витрати     81,25

50,00 31,25     650000

400000 250000

Комерційні (витрати на збут), грн у т. ч. змінні витрати постійні витрати на збут     10,00 3,00 7,00          80000 24000 56000

Інші операційні витрати (постійні) 5,00     40000

Операційний прибуток (збиток)     3,75     30000

Необхідно визначити доцільність прийняття спецзамовлен-ня на виробництво і реалізацію додатково 2000 од. продукції за ціною, нижчою за фактичну собівартість.

Завдання 5.19

Підприємство «Кварц» виготовляє калькулятори і реалізує їх за ціною 200 грн за одиницю.

Витрати виробництва з розрахунку на один калькулятор скла-дають: прямі матеріальні – 40 грн; пряма оплата праці – 60, змінні виробничі накладні – 20, постійні виробничі накладні – 50, змінні витрати на збут – 10, постійні витрати на збут – 5 грн.

Виробнича потужність підприємства (15000 од. продукції за місяць) використовується не повністю через відсутність замовлень. Фактичний обсяг виробництва і реалізації становить 10000 од. про-дукції за місяць.

Підприємство отримало пропозицію на виробництво і реалі-зацію додаткової партії калькуляторів (2000 шт.) за ціною 170 грн за одиницю.

Необхідно визначити і обґрунтувати доцільність (або не-доцільність) прийняття такого замовлення.

Завдання 5.20

Підприємство «Авангард» має проектну потужність, розра-ховану на 1000 од. продукції за рік. Відповідно до цього було складено план виробництва і реалізації продукції. Ціна реалізації продукції – 1500 грн за одиницю, змінні витрати – 600 грн на одиницю, постійні – 600 тис грн за рік. Але в середині року

            Глава 5

вияснилося, що план реалізації може бути виконаним лише на 60% через недостатню кількість замовлень.

Менеджери підприємства знайшли замовника, який згодився придбати 300 од. продукції, але за ціною не більше 1100 грн за одиницю. При цьому підприємству необхідно буде витратити ще 50 тис. грн на удосконалення технології виробництва.

Необхідно визначити:

1)         собівартість одиниці продукції за планом, при виконанні плану на 60% і при прийнятті додаткового замовлення;

2)         економічну доцільність (або недоцільність) прийняття додаткового замовлення за ціною 1100 грн за одиницю;

3)         які ще умови необхідно врахувати при остаточному вирі-шенні питання про прийняття додаткового замовлення.

Завдання 5.21

Звіти про виконання бюджетів двома підрозділами підприєм-ства «Крап» мають такі показники, тис. грн:

 

Показник        Підрозділ

 

            № 1     № 2

Обсяг продаж            1800    2000

Прибуток (збиток)    500      (200)

Постійні витрати підприємства (400 тис. грн за рік) розподі-лені пропорційно прямим витратам.

Необхідно обґрунтувати пропозицію про доцільність або недоцільність закриття збиткового підрозділу.

Завдання 5.22

Підприємство роздрібної торгівлі «Славута» має три відділи (секції), розміщені в одному приміщенні. Показники їхньої ро-боти за минулий рік складають, тис. грн:

 

Показник        Секція Разом

 

            спортивного інвентарю       спортивно-го одягу  робочого одягу         

 

Обсяг продажів (чистий доход)      254      183      97        534

Собівартість реалізованого товару 140      100      55        295

Інші змінні витрати   27        17        5          49

Постійні витрати (витрати на збут, опалення, освітлення і т. ін.)          46        46        46        138

Прибуток (збиток)    41 20   (9)       52

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         Визначити доцільність закриття секції робочого одягу:

1)         без інших змін діяльності;

2)         при її перепрофілюванні на реалізацію іншого товару, що забезпечить 40 тис. грн маржинального доходу за рік;

3)         при передачі звільненої площі в суборенду за 50 тис. грн в рік.

Який з наведених варіантів є найбільш вигідним у фінансо-вому відношенні? Які ще фактори необхідно врахувати при прий-нятті остаточного рішення?

Завдання 5.23

Фірма «АБД» надає маркетингові послуги клієнтам. Послуги поділяються на 3 рівні за витратами та відпускною вартістю. На наступний рік планується зберегти досягнутий рівень діяльності:

 

Рівень послуги          Кількість замовлень  Змінні витрати, грн/од.        Відпускна вартість, грн/од.

Звичайна       11000  25        50

Поліпшена     6000    65        80

Комплексна   16000  90        120

Сума постійних витрат фірми становить 660 тис. грн за рік. На кожний вид послуг витрачається приблизно однаковий час, тому постійні витрати розподіляються за однаковими ставками 660000 : (11000 + 6000 + 16000) = 20 грн/послугу. Отже, надання поліпшеної послуги є збитковим.

Визначити:

1)         доцільність надання поліпшеної послуги, якщо кількість інших послуг збільшити неможливо, з метою повного використання по-тужності, що звільниться при відмові від цього виду діяльності;

2)         доцільність відмови від надання поліпшеної послуги, якщо звільнені потужності можливо використати для надання частко-во поліпшеної послуги, на яку необхідно подвоїти витрати часу при менших змінних витратах (50 грн/од.) та відпускній вартості 75 грн/од.;

3)         яка може бути мінімально допустима відпускна ціна зви-чайної послуги, якщо звільнені виробничі потужності при відмові від поліпшеної послуги використати для розширення звичайної послуги.

Завдання 5.24

Підприємство «Килими» разом з іншими видами продукції виготовляє килимові покриття двох видів. Обмежуючим факто-

            Глава 5

ром для виготовлення килимових покриттів є тривалість роботи обладнання, яка лімітується 3000 год. за рік. Інформацію про ос-новні показники цього виду діяльності наведено в таблиці:

 

Показник        Вид покриття

 

            П-402  П-412

Продуктивність поточної лінії, п. м за годину       4          2

Ціна, грн за 1 п. м     40        60

Змінні витрати, грн на 1 п. м          25        35

Попит на продукцію, п. м    10000  5000

Фактичний обсяг виробництва, п. м         6000    3000

Необхідно визначити:

1)         оптимальну структуру виробництва килимових покриттів, яка забезпечить максимальну суму прибутку підприємства;

2)         можливий приріст суми прибутку за рахунок покращання структури виробництва.

Завдання 5.25

Підприємство «Задніпровське» може виготовляти продукцію чотирьох видів, але реалізувати лише комплектами у двох варі-антах. Інформацію про можливий асортимент продукції, ціну її реалізації та змінні витрати наведено у таблиці:

 

Вид продукції            Ціна реалізації, грн за одиницю      Змінні витрати, грн на одиницю    Питома вага, %

 

           

           

            Варіант

 

           

           

            № 1     № 2

А         80        60        50        30

Б          120      80        30        20

В         180      120      20        40

Г          200      120      -          10

Виручка від реалізації за першим варіантом складає 560 тис. грн, за другим – 600 тис. грн. Постійні витрати за рік для першо-го варіанта – 100 тис. грн, для другого – 115 тис. грн.

Необхідно визначити, який варіант виробництва і реалізації продукції для підприємства буде більш прибутковим.

Завдання 5.26

Підприємство «Ворскла» планує почати випуск нового ви-робу і вирішує питання про можливу ціну його реалізації. Зви-чайна ціна реалізації такого виробу іншими підприємствами ста-новить 250 грн за одиницю. Щоб вийти на ринок і досягти успі-

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         ху, підприємству необхідно або продавати цю продукцію дешев-ше продукції конкурентів, або ж значно покращити її якість, то-варний вигляд та посилити рекламу.

Якщо підприємство «Ворскла» прийме перший варіант по-ведінки на ринку і буде виготовляти продукцію за стандартною технологією, то ціна її реалізації становитиме 200 грн за одини-цю, змінні витрати – 80 грн на одиницю, а постійні – 240000 грн за рік при загальному обсязі виробництва 2500 одиниць продукції.

Якщо підприємство прийме другий варіант поведінки, то ціна реалізації може досягти 300 грн за одиницю, але при цьому змінні і постійні витрати підприємства зростуть на 25% порівня-но з першим варіантом.

Необхідно визначити для кожного варіанта поведінки:

1)         критичний обсяг продаж (точку беззбитковості);

2)         очікувану суму прибутку;

3)         доцільність прийняття першого або другого варіанта.

Завдання 5.27

Підприємство «Амурське» змушене зменшити ціну реалі-зації продукції на 10% у зв’язку зі зміною ситуації на ринку. Щоб забезпечити одержання досягнутої суми прибутку, підприєм-ство планує збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції, але цього можна досягти лише при зростання постійних витрат на 5%.

У звітному періоді виручка від реалізації продукції становила 750 тис. грн, собівартість реалізованої продукції – 550 тис. грн, у т. ч. змінні витрати – 250 тис. грн.

Необхідно визначити:

1)         при якому обсязі реалізації продукції за новою ціною підприємство одержить той же прибуток, що і до зниження ціни;

2)         на скільки відсотків необхідно збільшити кількість реалі-зованої продукції для досягнення бажаної суми прибутку при зниженні ціни.

Завдання 5.28*

Керівництво заводу «Присамарський» вирішує питання ав-томатизації важливої операції складного технологічного проце-су. Можливі три варіанти вирішення цієї проблеми – застосу-вання обладнання з ручним управлінням, напівавтоматичного та автоматичного обладнання. Дослідження та розрахунки еко-номістів показали, що при різних рівнях автоматизації виробни-чого процесу витрати змінюються таким чином:

Глава 5

 

Рівень автоматизації Змінні витрати на одиницю, грн    Загальна сума постійних витрат, грн

З ручним управлінням         20        10000

Напівавтомати          10        50000

Автомати       2          100000

Необхідно визначити:

1)         при якому обсязі виробництва доцільніше використову-вати обладнання з ручним управлінням;

2)         в яких межах обсягу виробництва доцільне застосування напівавтоматів та автоматів;

3)         якою буде ефективність комплексної автоматизації при річному обсязі виробництва 3000 одиниць продукції.

Завдання 5.29*

Об’єднання «Полімермаш» для ремонту використовує де-талі, які можна виробляти власними силами, а можна у необме-женій кількості придбавати у постачальників. При власному ви-готовленні змінні витрати на одну деталь складають 50 грн, а постійні – 100000 грн за рік. У постачальників ціна за одну де-таль становить 150 грн.

Необхідно визначити, при якій річній потребі в деталях ви-гідно виробляти їх власними силами, а при якій – купувати у постачальників.

Завдання 5.30

Будівельному управлінню № 5 для перевезення матеріалів необхідний вантажний автомобіль один раз на тиждень з обся-гом вантажоперевезень близько 1200 ткм. Якщо замовляти авто-мобіль у спеціалізованому АТП, то вартість перевезень складе 2 грн за ткм. Якщо ж придбати і використовувати на цих роботах влас-ний автомобіль, то змінні витрати на 1 ткм складуть 1,2 грн, а постійні – 24000 грн за рік.

Необхідно визначити:

1)         що доцільніше: придбати підприємству власний вантаж-ний автомобіль, чи користуватися послугами спеціалізованого АТП;

2)         при яких обсягах річних перевезень доцільно користува-тися залученим автотранспортом, а при яких – власним.

Завдання 5.31

Компанія «АРСиК» виготовляє вироби шляхом їх складан-ня із куплених деталей. Змінні витрати на одиницю готової про-

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень         дукції складають 170 грн, постійні витрати – 400000 грн. за рік, обсяг виробництва – 10000 одиниць продукції. Ціна реалізації – 250 грн за одиницю.

Керівництво компанії розглядає пропозицію про придбан-ня додаткового обладнання з метою організації власного виго-товлення деяких деталей та автоматизації виконання окремих технологічних операцій. При цьому змінні витрати на одиницю продукції зменшаться до 100 грн, а сума постійних витрат зросте до 900000 грн за рік при тому ж обсягу виробництва та ціні реа-лізації продукції.

Визначити:

1)         критичний обсяг виробництва для кожного варіанта тех-нології;

2)         економічну доцільність впровадження нової технології;

3)         при якому мінімальному річному обсязі виробництва нова технологія буде економічно вигідною.

Завдання 5.32

Магазин «Соки-Води» займається реалізацією безалкоголь-них напоїв. Площа магазину (20 м2) розподіляється між шістьма видами напоїв, які входять до обов’язкового асортименту. Мінімальна площа для кожного виду напоїв – 2 м2, максимальна – 8 м2.

Основні показники реалізації напоїв наведено у таблиці:

 

Вид продукції            Ціна реалізації, грн/ящик      Змінні

витрати, грн

на ящик          Кількість ящиків,

реалізованих за день

з 1 м2

№ 1     20,00   14,00   20

№ 2     24,00   17,00   18

№ 3     28,00   20,00   16

№ 4     32,00   24,00   14

№ 5     36,00   27,00   12

№ 6