Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

1.         Які витрати називають диференціальними?

2.         Наведіть приклади релевантних витрат.

3.         Наведіть відмінності повних і диференціальних витрат.

4.         Охарактеризуйте етапи аналізу проблем альтернативного вибору.

5.         Наведіть приклади типових задач альтернативного вибору.

6.         Охарактеризуйте методи розв’язання задач про спеціаль-не замовлення.

7.         Як виконується аналіз для вирішення проблеми «вироб-ляти чи купувати»?

8.         Як вирішується задача про доцільність закриття збитко-вого підрозділу?

9.         Розкрийте методи аналізу задля вибору оптимальної тех-нології виробництва.

10.       Що необхідно враховувати при аналізі проблем альтер-

нативного вибору?

            Глава 5

11.       Якими методами визначають оптимальні варіанти викори-стання ресурсів в умовах одного, двох, трьох і більше обмежень?

12.       Який порядок аналізу оптимальності використання ре-сурсів в умовах одного обмеження?

13.       Що таке «дерево рішень», коли і для чого його викорис-товують?

14.       Наведіть можливі варіанти поведінки менеджера в умо-вах невизначеності.

15.       Які елементи включає управління робочим капіталом?

16.       Назвіть процедури і прийоми управління запасами.

17.       Дайте характеристику методу управління запасами за ка-тегоріями.

18.       Як визначити економічний розмір замовлення?

19.       Розрахунок яких показників передбачає аналіз дебіторсь-кої заборгованості?

20.       Якими методами і як визначають середній термін пога-шення дебіторської заборгованості?

21.       З яких елементів складається операційний грошовий цикл?

22.       У чому полягає суть управління кредиторською заборго-ваністю?