Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5.3. Управління коштами : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

5.5.3. Управління коштами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Управління коштами передбачає перш за все, визначення суми грошей, необхідної підприємству як постійний їх залишок.

Розмір цієї суми залежить від декількох факторів:

– характер діяльності підприємства (сезонність тощо);

– можливі витрати, пов’язані зі зберіганням готівки;

– вплив рівня інфляції;

– наявність високоліквідних активів (може сприяти змен-шенню залишку готівкових коштів);

Глава 5

– можливість одержати терміново кредит;

– витрати на відсотки за терміновий кредит;

– економічні умови країни (галузі, регіону): спад в еконо-міці, пожвавлення і т. ін. впливають на потреби в залишках коштів;

– взаємовідносини з постачальниками та покупцями і т. ін.

Другий важливий момент управління коштами – контроль за залишком грошей та ефективним використанням їх надлишку. Для цього можуть бути встановлені верхня і нижня межі зовнішнього та внутрішнього ліміту коштів. Вихід фактичного залишку за ці межі може бути приводом для критичної оцінки та прийняття відповідних заходів.

Важлива роль в управлінні коштами належить бюджетуван-ню цього виду активів. Бюджет коштів дає можливість передба-чати періодичні зміни залишків (надлишків або дефіциту) коштів і вживати заходів щодо зниження їх негативного впливу, а також він є базою для порівняння фактичних надходжень, витрат і за-лишків з плановими і прийняття відповідних рішень стосовно їх регулювання.

При управлінні коштами важливо знати про операційний грошовий цикл, під яким розуміють період між витрачанням коштів на придбання запасів та їх одержанням за реалізовану готову продукцію (товар) – рис. 5.7.

 

Рис. 5.7. Операційний грошовий цикл торгового підприємства

Підприємство повинно, по можливості, боротися за скоро-чення операційного грошового циклу, що сприяє зменшенню потреби в коштах для його обслуговування і відповідно змен-шенню ризиків втрати грошей.

Операційний грошовий цикл (ОГЦ) = Середній період зберігання запасів (Од) + Середній період погашення де-біторської заборгованості (Одз) – Середній період пога-шення кредиторської заборгованості (Окз).

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень