Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0ecf469cfce83b5ce0cd0d2379f6cd58, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.4. Інші типи задач альтернативного вибору : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

5.2.4. Інші типи задач альтернативного вибору


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Серед інших задач альтернативного вибору досить важливи-ми є задачі прийняття рішень у процесі постачання: щодо розмірів партії замовлень (з використанням універсальної формули Вілсо-на), вибору найбільш вигідних постачальників та видів матеріалів (на основі аналізу за Парето, або АВС-аналізу), щодо прискорен-ня оборотності виробничих запасів. Методи розв’язання подібних задач розглянуто у підрозділі 5.5.1 «Управління запасами».

Прийняття рішень щодо розмірів партії виробництва продукції

характерні для серійного виробництва продуктів. Розмір партії -це кількість одиниць продукції, що виробляються безперервно без переналагоджування обладнання. Метою оптимізації розміру партії є мінімізація загальної суми складських витрат, витрат на переналагодження та на оплату процентів за капітал.

Оптимальний розмір партії можна визначити за формулою:

ОРП = I——, (5.1)

де ОРП - оптимальний розмір партії продукції, од.;

К - обсяг випуску продукції протягом року, од.;

Зи - витрати на переналагодження обладнання з розрахунку на одну партію (серію) продукції, грн;

Зс - складські витрати з розрахунку на одиницю продукції, грн. За такою ж методикою визначається оптимальний рівень закупівель сировини.

Прийняття рішення щодо вибору оптимальної технології ви-робництва продукції здійснюють у тому випадку, коли різні тех-

            Глава 5

нології забезпечують різні рівні матеріало-, праце- та фондоміст-кості виробництва.

Аналіз для вибору кращого варіанта рішення передбачає:

1)         визначення маржинального доходу та суми прибутку за кожним варіантом;

2)         розрахунок критичного обсягу виробництва і реалізації продукції;

3)         визначення обсягу реалізації, при якому різні технології забезпечують однаковий прибуток.

Розглянемо такий приклад. Підприємство має можливість вибору з двох альтернативних технологій виробництва, які за-безпечують такі показники (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Характеристика альтернативних технологій виробництва

 

Показник        Технологія

 

            А         Б

Ціна реалізації продукції, грн за одиницю продукції        42        42

Змінні витрати на одиницю продукції, грн           30        25

Постійні витрати за рік, грн 50000  80000

Яка з наведених технологій є привабливою для підприєм-ства, якщо плановий обсяг виробництва складає 7000 од. про-дукції?

Визначимо основні економічні показники для обох техно-логій (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

Порівняльна характеристика альтернативних технологій виробництва

 

Показник        Технологія

 

            А         Б

Маржинальний дохід на одиницю продукції, грн            12        17

Критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості), од.   4167    4706

Очікуваний прибуток при виробництві 7000 од. продукції, грн            34000  39000

Отже, технологія А забезпечує нижчий рівень критичного обсягу виробництва, тобто при її запровадженні підприємство досягне прибутковості при меншому обсязі виробництва. Але при плановому обсязі виробництва (7000 од.) продукції більшу суму прибутку забезпечує технологія Б.

Однаковий рівень прибутку обидві технології забезпечать при такому рівні виробництва:

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень                    12х - 50000 = 17х - 80000

5х = 30000,

х = 6000.

При рівні реалізації 6000 од. продукції обидві технології за-безпечують рівну суму прибутку - 22000 грн:

12 • 6000 - 50000 = 22000 грн, 17 • 6000 - 80000 = 22000 грн.

Таким чином, при обсязі виробництва до 6000 од. продукції більший прибуток забезпечує технологія A, а при більшому обсязі виробництва більш ефективною є технологія Б (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Прибутковість альтернативних технологій

 

Показник        Сума прибутку, грн

 

            Технологія

 

            А         Б

Обсяг виробництва, од.: 5000 6000 7000  10000 22000 34000   5000 22000 39000

Для прийняття остаточного рішення щодо вибору технології виробництва необхідно враховувати можливі зміни попиту на про-дукцію.

Прийняття альтернативних рішень в процесі реалізації про-дукції стосуються, в основному, питань ціноутворення за різно-го співвідношення ціни і попиту; надання знижок покупцям; вибору найбільш вигідних покупців, каналів реалізації та видів продукції; вибору систем оплати праці в процесі реалізації та ін. Усі вони базуються на визначенні суми маржинального доходу та диференціальному аналізі релевантних витрат і доходів.

Але при аналізі та підготовці пропозицій з конкретних про-блем альтернативного вибору доцільно дотримуватися таких ре-комендацій:

1)         необхідно обмежувати кількість варіантів, відібраних для аналізу, щоб уникнути загрози «за деревами не побачити лісу»;

2)         не надавайте надмірного значення факторам, які можна визначити кількісно; не ігноруйте некількісні та нефінансові по-казники;

3)         не ігноруйте приблизних, орієнтовних даних: розумне на-ближення краще, ніж його повна відсутність;

4)         часто зручніше працювати із підсумковими даними вит-рат, ніж з витратами на одиницю продукції, відхилення яких

            Глава 5

залежать від зміни як сумарних витрат, так і кількості про-дукції;

5)         особливо уважно поставтеся до оцінки витрат на виготов-лення нового виробу, адже у таких випадках порівнювати часто немає з чим;

6)         не має суттєвого значення кількість аргументів «за» і «про-ти»; адже інколи один істотний аргумент може переважити деся-ток менш суттєвих;

7)         не ігноруйте можливі помилки у розрахунках на майбутнє, врахуйте можливі похибки і дайте їм належну оцінку;

8)         незважаючи на невизначеність, рішення повинно бути прийнято, якщо зібрана і оброблена вся інформація (за розумну плату і в розумні терміни), адже відмова від прийняття рішення або його відстрочення є не що інше, як рішення залишити все по-старому, що мабуть є найгіршим з усіх можливих варіантів (якщо виникла проблема пошуку альтернативних варіантів);

9)         подавайте ваші пропозиції та результати аналізу чуттє-вості чітко, повно і зрозуміло, щоб користувачі такої інформації могли запропонувати власні оцінки та припущення;

10)       не очікуйте, що Ваші висновки і пропозиції будуть всіма

прийняті беззастережно, навіть якщо вони підкріплені деталь-

ними і аргументованими розрахунками. Подумайте про те, як

найкраще їх викласти, враховуючи особисті якості окремих

працівників, які будуть приймати рішення.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0ecf469cfce83b5ce0cd0d2379f6cd58, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0