Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.3. Ліквідація або скорочення збиткового виду діяльності : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

5.2.3. Ліквідація або скорочення збиткового виду діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Необхідно прийняти рішення про доцільність повної або часткової ліквідації виробництва збиткової продукції, виду діяль-ності, підрозділу і т. ін. на підставі аналізу їх прибутковості.

Аналіз інформації для такого рішення базується на кальку-люванні змінних витрат і визначенні маржинального доходу, порівнянні втрат маржинального доходу з можливим скорочен-ням постійних витрат, урахування зміни маржинального доходу від альтернативного використання звільнених потужностей.

Розглянемо приклад. Магазин «Ротонда» має три секції реа-лізації одягу: для чоловіків, для жінок, спортивного. Показники роботи секцій наведено у табл. 5.2.

3 табл. 5.2 видно, що секція спортивного одягу збиткова. Але чи варто її закривати?

Глава 5

Таблиця 5.2

Звіт про діяльність магазину «Ротонда», тис. грн

 

Показник (стаття)     Секція одягу   Разом

 

            чоловічого     жіночого        спортивного 

 

Обсяг продажів         700      850      450      2000

Собівартість проданого товару       500      600      350      1450

Постійні витрати: – на утримання секції – на утримання магазину       70        120 85 70 45   300 200

Операційний прибуток (збиток)     20        45        (15)     50

Розглянемо результати роботи магазину у випадку закриття збиткової секції та порівняємо їх з фактичними (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Вплив закриття збиткового підрозділу на загальні результати діяльності

магазину, тис. грн

 

Показник (стаття)     Фактично       Після закриття секції Відхилення (+,–)

Обсяг продаж            2000    1550    ^150

Собівартість проданого товару       1450    1100    -350

Маржинальний доход          550      450      -100

Постійні витрати на утримання секції       300      230      -70

Внесок підрозділів у покриття загальних витрат магазину і створення прибутку        250      220      -30

Постійні витрати магазину (адміністративні, загальногосподарські тощо)       200      200     

Операційний прибуток (збиток)     50        20        -30

Отже, при закритті збиткової секції маржинальний доход ма-газину зменшиться на 100 тис. грн, а постійні витрати на утриман-ня секцій – лише на 70 тис. грн, постійні загальні витрати магазину не зміняться, а прибуток зменшиться на 30 тис. грн. Таким чином, за даних умов закриття збиткової секції є недоцільним.

Але якщо звільнену територію використати в інших цілях (здавання в оренду, розширення секції жіночого одягу і т. ін.), то висновки за результатами аналізу можуть змінитися. Наприклад,

Диференціальний аналіз релевантної інформації

для прийняття управлінських рішень                    якщо площі збиткової секції передати в оренду за суму, що пере-вищить 30 тис. грн, то фінансові показники магазину в цілому покращаться.

Наведені розрахунки можна не виконувати, якщо скориста-тися правилом: закриття збиткового підрозділу доцільне лише тоді, коли втрата маржинального доходу внаслідок цього буде меншою за економію постійних витрат. У нашому прикладі на-впаки: втрата маржинального доходу перевищує економію вит-рат на 30 тис. грн, саме на таку суму погіршуються загальні фінан-сові результати. При альтернативному використанні звільненої площі до економії витрат необхідно додати релевантні доходи від такого використання (суму орендної плати або додаткового прибутку) і одержану суму порівнювати з втратою маржинально-го доходу.