Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Передмова : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Організація ефективної діяльності будь-якого підприємства залежить від якості управління, яка багато в чому залежить від своєчасного отримання менеджером достовірної інформації про стан об’єкта управління. Формування та надання такої інфор-мації є одним з основних завдань бухгалтерського обліку.

У міжнародній практиці як самостійні види бухгалтерського обліку існують фінансовий, управлінський і податковий облік. У різних країнах рівень розвитку і використання цих видів обліку не однаковий. Так, у багатьох зарубіжних країнах практично не існує окремо податкового обліку, а його функції суміщені з фінан-совим обліком. В Україні, як і в Росії та деяких інших країнах СНД, практично відсутній як самостійний вид управлінський облік. У той же час, за оцінками спеціалістів, в економічно роз-винених країнах фірми та компанії 90% робочого часу та ресурсів у галузі бухгалтерського обліку витрачають на постановку та ве-дення управлінського обліку, тоді як на традиційний фінансо-вий облік витрачається лише залишкова частина [10, с. 8]. Щось подібне за обсягом і складом облікових робіт можна спостеріга-ти й в Україні, але відсутність організаційного поділу обліку на фінансовий та управлінський значно нівелює ці процеси. Такий стан можна пояснити і тим, що не всі керівники та спеціалісти підприємств повною мірою володіють методами і прийомами управлінського контролю та аналізу, не усвідомлюють переваг їх використання у практичній діяльності.

У навчальному посібнику наводиться конспективно зміст окремих тем управлінського обліку та методика розрахунків, що може слугувати базою для вирішення практичних завдань. Кож-на тема включає, крім тексту лекції, питання для самоперевірки, контрольні тести, практичні завдання. До типових практичних завдань подано рішення. Це дасть змогу користувачам самостійно опановувати окремі методики і контролювати рівень самопідго-товки. Звичайно, для цього необхідно спочатку самостійно роз-в’язати кожне завдання, навіть якщо на нього є відповідь у кінці розділу.

При підготовці посібника автором використано значну кількість спеціальної літератури як вітчизняних, так і зарубіж-них авторів, список якої наведено в кінці посібника.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціаль-ностей, але може бути корисним і практичним працівникам, які цікавляться питаннями управлінського обліку.