Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповіді на практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Відповіді на практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 3.2* («Вітрила»)

У першу чергу треба всі витрати поділити на прямі та не-прямі:

-          прямі 30000 + 3000 = 33000 грн (оплата праці і матеріали),

-          непрямі 9000 + 3000 + 5000 + 2000 + 500 + 200 = 19700 грн (усі інші).

Прямі витрати на замовлення:

-          матеріали       30 грн

-          оплата праці 15 год. • (30000 грн. : 6000 год.) = 75 грн.

Ставка абсорбції (розподілу) непрямих витрат:

а)         на одну людино-годину

19700 : 6000 = 3,28 грн;

б)         на одну машино-годину

19700 : 2000 = 9,85 грн;

в)         на 1 грн прямих витрат матеріалів

19700 : 3000 = 6,57 грн. Повні витрати на замовлення:

а)         при розподілі непрямих витрат пропорційно прямим вит-

ратам праці

30 + 75 + 15 • 3,28 = 154,2 грн;

б)         при розподілі непрямих витрат пропорційно витратам ма-

шинного часу

30 + 75 + 7 • 9,85 = 173,95 грн;

в)         при розподілі непрямих витрат пропорційно прямим вит-

ратам матеріалів

30 + 75 + 30 • 6,57 = 215,10 грн. Сума повних витрат, що відносяться на замовлення, зале-жить від прийнятого методу розподілу непрямих витрат. Різниця між сумою непрямих витрат, що припадають на замовлення, за-лежить від співвідношення показників трудомісткості, матеріа-ломісткості та машиномісткості окремого замовлення.

Завдання 3.6* («Вікторія»)

1.         Калькуляція повної собівартості за обсягом робіт:

а)         матеріали

-          металевий провід 10000 од. • 1 м/од. • 2,20 грн/м = 22000 грн;

-          тканина          10000 од. • 0,3 м2/од. • 1 грн/м2 = 3000 грн;

б)         оплата праці

-          кваліфікованої 10000 од. • 12/60 год. • 7,50 грн/год.= 15000 грн;

-          некваліфікованої 10000 од. • 6/60 год. • 5 грн/год. = 5000 грн;

в)         непрямі витрати 10000 од. • 18/60 год • 50000/12500 грн/год. =

= 12000 грн.

Разом повних витрат           57000 грн.

г)         надбавка 12,5% від суми витрат     7125 грн.

Орієнтовна вартість замовлення 64125 грн.

2.         Релевантні витрати на виконання контракту:

а)         матеріали

-          металевий провід 10000 од. • 1 м/од. • 2,50 грн/м = 25000 грн;

-          тканина          10000 од. • 0,3 м2/од. • 0,4 грн/м2 = 1200 грн;

б)         оплата праці

-          кваліфікованої (витрати нерелевантні)

-          некваліфікованої 10000 од. • 6/60 год. • 5 грн/год. = 5000 грн. Разом релевантних витрат (мінімальна тендерна вартість контракту, на яку можна погодитися)            31200 грн.

Завдання 3.20* («Підгороднянське»)

Метод середньозваженої собівартості

Матеріали Витрати обробки

 

ГП 80000 од.             80000  80000 

НЗВ кін. 30000 од.                30000  10000 

Ум. екв. од.                110000            90000 

Витрати:                                           

на початок                 22000  4500   

за місяць                    198000            158400           

Разом              220000            + 162900        = 382900

Собівартість ум.екв.од.                    2,00     + 1,81 =          3,81 грн.

Собівартість ГП                    80000  3,81 =  304800

Собівартість НЗВ кін.                       60000  + 18100          78100 382900

Метод ФІФО            

НЗВ поч. 10000         од.                   10000  2000

ГП звіт. періоду 80000          од.                   80000  80000

НЗВ кін. 30000          од.                   30000  10000

Ум. екв. од. ГП          100000            88000

Витрати звітного періоду     198000 + 158400 = 356Собівартість ум. екв. од. за звіт.пер. 1,98 + 1,80 = 3,78 грн. Собівартість ГП (почата і закінчена в цьому періоді)

80000 - 10000 = 70000 од.; 70000 од. • 3,78 грн/од. = 264600

Собівартість НЗВ кін. періоду         59400 + 18000 = 77Разом     342000

Витрати на прод. минулого періоду:

22000 + 4500 = 26500 8000 • 1,80 = 14Витрати no НЗВ поч.

Поточні витрати звітного періоду

Разом  22000 + 18900 = 40900

Собівартість ум. екв. од.прод.мин.пер. 2,20 + 1,89 = 4,09

Собівартість ГП, початої в мин. періоді     40900

Собівартість всієї ГП            264600 + 40900 = 305500

Перевірка       26500 + 356400 – 305500 = 77Завдання 3.22* («Терек»)

Матеріали Витрати обробки

 

Кількість умовних                

еталонних одиниць ГП:                  

НЗВ на початок                   

(закінчене у звіт.місяці)        6200    6200

Готові вироби (57500 – 5000)         52500  52500

НЗВ на кінець (5000 од.)      5000    2250

Разом  63700  60950

Витрати:                   

НЗВ на початок місяця         93000 +          62000 = 155000

Витрати звітного місяця      862500 +        1157000 = 2019500

Разом  955500 + 1219000 = 2174500

Собівартість умовної еталонної одиниці ГП 15,00 + 20,00 = 35,00

Собівартість ГП        (52500 + 6200) • 35,00 = 2054500 грн.

Собівартість НЗВ на кінець місяця 75000 + 45000 = 120000

2174500

Завдання 3.23* («Петак»)

1. Розрахунок еквівалентних одиниць готової продукції за звітний місяць:

Матеріали Витрати обробки

Готова продукція звітного місяця 4000      4000

НЗВ на початок (матеріали – 100%, обробка – 60%)

1000 од. (–) 1000       600

НЗВ на кінець (матеріали - 100%, обробка - 60%)

2000 од. (+) 2000 1Разом ум. екв. од. ГП за звітний місяць         5000 4600

2.         Витрати на виробництво у звітн. місяці

20000 + 23000 = 43000

Собівартість ум. еталонної од. ГП  4,00 + 5,00 = 9,00

3.         Собівартість ГП, початої виробн. у минулому періоді

Вартість НЗВ на початок періоду    4200 + 3300 = 7500

Витрати звітн. періоду на доробку НЗВ 0 + 2000 = 2000

Разом  4200 + 5300 = 9500

Собівартість од. продукції з НЗВ     4,20 + 5,30 = 9,50

4.         Собівартість усієї готової продукції:

а)         початої в минулому періоді 1000 • 9,50 = 9500

б)         початої у звітному періоді    3000 • 9,00 = 27000

Разом  4000 од. на 36500 грн.

5.         Собівартість незавершеного виробництва на кінець періоду

8000 + 6000 = 14000 Перевірка: НЗВ поч.. + Витр. зв. пер. - НЗВ кін. = Со-біварт. гот. прод.

7500 + 43000 - 14000 = 36500 грн. (правильно)

Завдання 3.30* («Балка»)

Розрахунок фактичної повної собівартості одиниці продукції:

 

Показник        За повною собівартістю

 

            І           ІІ

1. Обсяг виробництва, од.   1500    1000

2. Витрати на виробництво, грн

-          змінні (ряд. 1 • 700 грн)

-          постійні виробничі накладні           105000 46000 70000 46000

Разом  151000            116000

3. Фактична повна собівартість одиниці продукції, грн. (ряд. 2 : ряд. 1)           100,67 116,00

Звіт про фінансові результати

 

Показник        За повною собівартістю       За змінними витратами

 

            І           ІІ         І           ІІ

1.         Обсяг реалізації, од.

2.         Доход від реалізації, грн

(ряд. 1 • 130 грн.)

3.         Собівартість реалізованої продукції            1000 130000

100666            1200 156000

131535            1000 130000   1200 156000

Продовження

 

Показник        За повною собівартістю       За змінними витратами

 

            І           ІІ         І           ІІ

Змінні витрати на реалізовану продукцію

4.         Валовий прибуток

Маржинальний доход

5.         Операційні витрати

Постійні витрати      29334 20000   24465 20000   70000 60000 66000   84000 72000 66000

6. Операційний прибуток (збиток) 9334    4465    (6000) 6000

Таким чином, при використанні методу калькулювання повної собівартості підприємство одержало прибуток за 2 місяці 13,8 тис. грн, а при калькулюванні за методом змінних витрат - прибуток дорівнює нулю. Пояснюється це тим, що в першому випадку час-

тина постійних виробничих витрат ( inm • 300 = 13800 грн. ) віднесе-

на на собівартість нереалізованої продукції і буде показана у звітності в наступні періоди. Метод калькулювання змінних вит-рат більш реально відображає фінансові результати за кожний звітний період.