Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

1.         Залежно від вихідних даних та методики розрахунку каль-

куляції поділяють:

а)         на планові і звітні;

б)         місячні і квартальні;

в)         повні і неповні;

г)         цехові та загальногосподарські.

2.         За періодом діяльності, витрати якого включені до собівар-

тості, калькуляції поділяють:

а)         на планові і звітні;

б)         місячні і квартальні;

в)         повні і неповні;

г)         цехові та загальногосподарські.

3.         За складом елементів витрат, що включені до собівартості,

калькуляції поділяють:

а)         на планові і звітні;

б)         місячні і квартальні;

в)         повні і неповні;

г)         цехові та загальногосподарські.

4.         Як називають калькуляцію, яку складають після закінчення

звітного періоду:

а)         планова;

б)         нормативна;

в)         очікувана (провізорна);

г)         фактична?

5.         Як називають калькуляцію, яку складають до закінчення

звітного періоду на підставі фактичних даних про витрати і вихід

продукції за минулий час з початку періоду та очікуваних даних про

витрати і вихід продукції до кінця звітного періоду:

а)         планова;

б)         нормативна;

в)         очікувана (провізорна);

г)         фактична?

6.         Як називають калькуляцію, яку складають до початку

звітного періоду:

а) планова;

б)         нормативна;

в)         очікувана (провізорна);

г)         фактична?

7.         Вид продукції, стадія виробництва, замовлення, програма,

для яких організовують відокремлений облік витрат, – це:

а)         об’єкт обліку витрат;

б)         об’єкт калькуляції;

в)         калькуляційна одиниця;

г)         немає правильної відповіді.

8.         Вид продукції (робіт, послуг), замовлення, програма, со-

бівартість яких визначають, – це:

а)         об’єкт обліку витрат;

б)         об’єкт калькуляції;

в)         калькуляційна одиниця;

г)         немає правильної відповіді.

9.         Одиниця вимірювання окремих видів продукції, собівартість

яких визначається, – це:

а)         об’єкт обліку витрат;

б)         об’єкт калькуляції;

в)         калькуляційна одиниця;

г)         немає правильної відповіді.

10.       Як оцінюється супутня (побічна) продукція:

а)         за ціною можливого використання або реалізації;

б)         за вмістом корисних речовин;

в)         пропорційно вартості за цінами реалізації;

г)         за встановленими коефіцієнтами?

11.       На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем

поглинання постійних витрат:

а)         позамовне та попроцесне калькулювання;

б)         фактичне та змішане калькулювання;

в)         калькулювання повних та змінних витрат;

г)         усі відповіді правильні?

12.       На які групи поділяють калькуляційні системи за об’єктом

калькулювання:

а)         позамовне та попроцесне калькулювання;

б)         фактичне та змішане калькулювання;

в)         калькулювання повних та змінних витрат;

г)         усі відповіді правильні?

13.       На які групи поділяють калькуляційні системи за характе-

ром витрат, що включаються до собівартості:

а)         позамовне та попроцесне калькулювання;

б)         фактичне та змішане калькулювання;

в)         калькулювання повних та змінних витрат;

г)         усі відповіді правильні?

14.       Яка база розподілу непрямих витрат використовується в

умовах переважно ручних робіт:

а)         прямі витрати праці;

б)         відпрацьовані машино-години;

в)         прямі витрати сировини та матеріалів;

г)         усі основні витрати?

15.       Яка база розподілу непрямих витрат використовується

переважно в умовах автоматизації виробництва:

а)         прямі витрати праці;

б)         відпрацьовані машино-години;

в)         прямі витрати сировини та матеріалів;

г)         усі основні витрати?

16.       Який з названих підрозділів підприємства не належить до

допоміжного виробництва:

а)         ремонтне виробництво (цех);

б)         інструментальний цех;

в)         складальний цех;

г)         тарне виробництво?

17.       Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв пе-

редбачає ігнорування взаємних послуг між цими виробництвами:

а)         прямого розподілу;

б)         послідовного розподілу;

в)         одночасного розподілу;

г)         врахування взаємних послуг?

18.       Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв пе-

редбачає використання системи алгебраїчних рівнянь:

а)         прямого розподілу;

б)         послідовного розподілу;

в)         одночасного розподілу;

г)         врахування взаємних послуг?

19.       В якій з перелічених галузей використовують переважно

позамовний метод калькулювання собівартості:

а)         видобувна промисловість;

б)         харчова промисловість;

в)         металургійна промисловість;

г)         будівництво, ремонтне виробництво?

20.       В якій з перелічених галузей використовують переважно

попередільне калькулювання собівартості:

а)         видобувна промисловість;

б)         харчова промисловість;

в)         металургійна промисловість;

г)         будівництво, ремонтне виробництво?

21.       В якій з перелічених галузей використовують переважно

однопередільне (просте) калькулювання собівартості:

а)         видобувна промисловість;

б)         харчова промисловість;

в)         металургійна промисловість;

г)         будівництво, ремонтне виробництво?

22.       За яким показником позамовне калькулювання відрізняєть-

ся від попроцесного:

а)         більш високим загальним рівнем кваліфікації робітників;

б)         меншою питомою вагою накладних виробничих витрат;

в)         відносно коротким і чітко визначеним виробничим періо-

дом;

г)         усі відповіді правильні?

23.       Як у зарубіжній практиці називають систему калькулю-

вання повних витрат:

а)         директ-костинг;

б)         абзорбшен-костинг;

в)         стандарт-костинг;

г)         АВС-костинг?

24.       Як у зарубіжній практиці називають систему калькулю-

вання змінних витрат:

а)         директ-костинг;

б)         абзорбшен-костинг;

в)         стандарт-костинг;

г)         АВС-костинг?

25. Як калькулювання змінних витрат зумовлює відхилення операційного прибутку:

а)         збільшення завжди;

б)         зменшення завжди;

в)         збільшення при певних умовах;

г)         зменшення при певних умовах?