Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповіді на практичні завдання : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Відповіді на практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

Завдання 2.2* («Сокіл»)

Приріст часу роботи обладнання 20000 - 17000 = 3000 год.

Приріст накладних витрат   257000 - 246500 = 10500 грн.

Змінні витрати на 1 год. роботи обладнання 10500 : 3000 = 3,50 грн.

Постійні витрати 257000 - 20000 • 3,50 = 187000 грн.

Змінні витрати + Постійні витрати = Сукупні витрати.

17000 • 3,50 = 59500 I          [246500 грн,

18500 • 3,50 = 64750?- +187000 грн = ■< 251750 грн,

20000 • 3,50 = 70000J           [257000 грн.

Завдання 2.3* («Автомобіліст»)

Витрати за рік (без оплати праці водія), грн:

 

Вид витрат    Пробіг, км

 

            5000    10000  20000  30000

Змінні витрати (загальні): – запасні частини – бензин    100 1500         200 3000         400 6000         600 9000

Разом  1600    3200    6400    9600

Змінні витрати на 100 км пробігу   32        32        32        32

Постійні витрати (загальні): – амортизація автомобіля1  2000    2000    2000    2000

Продовження

 

Вид витрат    Пробіг, км

 

            5000    10000  20000  30000

– технічне обслуговування – вартість ліцензії – страхові платежі – автошини 80

150      80

150      80

150      80

150

Разом  2350    2350    2350    2500

Постійні витрати на 100 км пробігу           47        23,50   11,75   8,33

Загальні витрати, разом       3950    5550    8750    12100

Загальні витрати на 100 км пробігу            79        55,50   43,75   40,33

1Амортизація автомобіля

6000-2000

2

2000 грн за рік.

Завдання 2.10* («Прилуки»)

Для розв’язання задачі сперш треба визначити маржиналь-ний доход на одиницю продукції:

МД* = Ц – Зм.витр.* = 56 – 20 = 36 грн.

1. Визначимо точку беззбитковості: а) у натуральному вимірнику

16=       =

36

Тб

450 од.;

Пост. витр. МД*

б)         у грошовому вираженні

Тбг = Тбн ■ Ц = 450 • 56 = 25200 грн;

в)         у відсотках до проектної потужності

Тбн

Тбв

. 100% = ^ ■ 100% = 45%.

Проект.потужн.         1000

2.         Сума чистого прибутку при досягненні проектної потуж-

ності:

ЧП = [(1000 • 36) - 16200] • 0,75 = 14850 грн.

3.         Обсяг реалізації (у натуральному вимірнику) для отримання

чистого прибутку:

а)

^°+16200=36х;           х = 750од.

б)         ^х +16200 = 36х; х = 675од.

в)         5бх'0,2 +16200 =36х; х = 769од.

Глава 2

4. Ціна за одиницю продукції для одержання 9000 грн чис-того прибутку при досягненні проектної потужності

9000 0,75

+16200 = 1000х- 20); х = 48,2 грн,

 

або

9000 0,75

+ 16200І

1000

J

+ 20 = 48,2 грн.

Завдання 2.11* («Аудит-Гром»)

Витрати на рекламу (600 грн) відносяться до минулих витрат, і їх уже ніяким рішенням не змінити, тому їх вважаємо нерелевантними. Визначимо релевантні витрати і доходи:

 

Стаття витрат           Варіант рішення

 

            Проводити семінар   Не проводити семінар

Оренда приміщення 300      75

Оплата лекторів        400      -

Обід та роздавальні матеріали (6 чол. • 20 грн) = 120      120      —

Разом витрат 820      75

Доходи (6 чол. • 150 грн)     900      -

Релевантний прибуток (збиток)     80        (75)

Отже, семінар проводити доцільно.

1. Кількість учасників, необхідна для беззбиткового прове-дення семінару:

 600 + 300 + 400 1300

Тбн =  =          = 10 чол.

150-20

2.         Якщо семінар відвідають 30 чол., то фірма одержить прибуток:

П = (30 • 130) - 1300 = 2600 грн.

3.         Для одержання прибутку 6500 грн необхідно, щоб семі-

нар відвідали:

6500 + 1        

7800    6500

К

 60 чол., або   + 10 = 60 чол.

Завдання 2.14* («Крекінг-завод»)

Для розв’язання цього завдання спочатку необхідно визна-чити маржинальний доход на одиницю різних видів продукції та в середньому на одиницю продукції (враховувати, що співвідно-шення обсягу виробництва різних видів продукції до точки без-збитковості залишається постійним):

 

Показник        Вид продукції            Разом

 

            А         Б          В        

 

1. Ціна реалізації, грн/од.      0,80     0,90     1,10     х

2. Змінні витрати, грн/од.    0,60     0,75     1,00     х

3. Маржинальний доход, грн/од. (ряд. 1 – ряд. 2)            0,20     0,15     0,10     х

4. Питома вага окремих видів продукції, %           50        40        10        100

5. Маржинальний доход в середньому на одиницю продукції, грн/од. (ряд. 3 • ряд. 4) : 100%         0,10     0,06            0,01     0,17

Отже, середній зважений рівень маржинального доходу на одиницю продукції становить 0,17 грн. Звідси: а) точка беззбитковості у натуральному вимірнику:

00

           

0,17

Тбн

= 150000 од. ;

б)         запас міцності:

ЗМ = 400000 - 150000 = 250000 од.;

в)         коефіцієнт запасу міцності:

КЗМ = 250000 : 400000 = 0,625;

г)         обсяг реалізації для отримання чистого прибутку 12750 грн

(при ставці оподаткування прибутку - 25%).

25500І

12750-100%

75%

0,17 = 250000 од.,

з них: продукція A 250000 • 50% : 100% = 125000 од. продукція Б 250000 • 40% : 100% = 100000 од. продукція В 250000 • 10% : 100% = 25000 од.

Завдання 2.33* (ПП Жарчук В.С.)

1. Змінні витрати на од.:      Постійні витрати за місяць:

Матер. 1,53 + 0,09 = 1,62 грн ЗП адмін. персоналу 4860 грн

ЗП

6,75 + 0,2-6,75 15

0,54 грн

Оренда

1080 грн

 

2,16 грн.

5940 грн.

Глава 2

 тис. 450 тис.

864000 972000 71280 71252 тис. од.

1134000 71Всього витрат за рік при різних обсягах виробництва:

-          змінні витрати (2,16 • обсяг)

-          постійні (5940 грн. ■ 12)

935280 1043280 2,3382 2,31205280 2,2958

Разом

Собівартість одиниці продукції

2. Один робітник зможе виготовити за рік 2000 • 15 = 30000 од. продукції.

Всього необхідно робітників для виготовлення 450 тис. ви-робів за рік:

450000 : 30000 = 15 чол. Сума ЗП одного працівника за рік:

2000 год. • (6,75 + 0,2 • 6,75) = 16200 грн. При розмірі замовлення 525 тис. од. понадурочні роботи складатимуть:

525000 - 450000 = 75000 виробів 75000 : 15 = 5000 годин

Витрати на їх оплату:           5000 • 12,15 грн/год. = 60750 грн.

Основна ЗП за виготовлення 450000 виробів:

303750 грн. 525 тис.

15 • 16200 =   243000 грн.

Разом ЗП

За цих умов витрати становитимуть:

Обсяг виробництва, од. 400 тис.    450 тис.

Змінні витрати на од.:

1,62 = 0,5786

243000 450000

303750 525000

ЗП, грн

Матеріалів, грн          1,62     1,62

= 0,6075

= 0,54

243000 400000

Разом, грн      2,23     2,16     2,20

Постійні витрати не зміняться - 5940 грн за місяць. Повні витрати:

-          змінні: матеріали       648000            729000            850500

зарплата (5940 грн- 12 міс.) 243000            243000            303750

-          постійні          71280  71280  711225530

2,33

Разом  962280            1043Собівартість одного виробу, грн        2,41     2,32

3. Вартість обладнання та устаткування

(900 + 540)- ^999 = 1440 -(17,5) 18 = 25920 грн.

30000

25920 : 6 = 4320 грн.

Річна сума амортизації

Місячна сума амортизації 360 грн, а всього постійних вит-рат - 6300 грн.

За таких умов змінні витрати залишаться незмінними

2,23 2,16         2,20

Сума постійних витрат зросте на 4320 грн за рік, або на

одиницю продукції це складе         0,01 0,01 0,008

Отже собівартість одного виробу буде 2,42 2,33  2,34

4. При ціні реалізації 2,52 грн/од. виробництво доцільне в будь-якому варіанті.

Завдання 2.37* («Забава»)

Припустимо, що у точці беззбитковості зберігається співвідношення кількості виробів чоловічих і жіночих костюмів. Якщо кількість жіночих костюмів у точці беззбитковості прий-няти за х, то кількість чоловічих костюмів становитиме:

700 : 500 = 1,4х

Маржинальний доход з розрахунку на один костюм складає:

а)         чоловічий      400 - 260 = 140 грн;

б)         жіночий         450 - 280 = 170 грн.

Оскільки у точці беззбитковості спостерігається рівність мар-жинального доходу і суми постійних витрат, то 140 • 1,4х + 170х = 100000, звідси

366х = 100000, х = 273,22 од. Отже, точка беззбитковості у натуральних вимірниках ста-новить:

чоловічих костюмів 273,22 • 1,4 = 382,51 од.,

жіночих костюмів     273,22 од.

У грошовому вимірнику це становитиме: 382,51 • 400 + 273,22 • 450 = 153004 + 122949 = 275953 грн. Сума прибутку при наявному обсязі виробництва та його структурі:

а)         маржинальний доход

МД = 700 • 140 + 500 • 170 = 98000 + 85000 = 183000 грн.

б)         сума прибутку

П факт = 183000 - 100000 = 83000 грн.

Сума прибутку при зміні структури виробництва (50% жіночих і 50% чоловічих костюмів) і незмінному загальному обсягу продукції

П очік. = (600 • 140 + 600 • 170) - 100000 = 86000 грн.

Отже, при зміні структури виробництва прибуток зросте на 3000 грн, що говорить про доцільність такого рішення.