Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Управлінський облік : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте економічну характеристику складу витрат підприєм-ства.

2.         Яким є нормативне регулювання складу витрат, що вклю-чаються до собівартості продукції?

3.         Охарактеризуйте принцип класифікації витрат в управлін-ському обліку та основні цілі її застосування.

4.         Наведіть класифікацію витрат для оцінки запасів і визна-чення фінансових результатів діяльності.

5.         Дайте характеристику вичерпаних і невичерпаних витрат, витрат на продукцію і витрат періоду.

6.         Наведіть характеристику класифікації витрат для прий-няття управлінських рішень.

7.         Охарактеризуйте і наведіть приклади релевантних та не-релевантних витрат, мету їх використання.

8.         Охарактеризуйте постійні і змінні витрати. Для вирішен-ня яких задач вони використовуються?

9.         Дайте характеристику і наведіть приклади маржинальних і середніх, дійсних та можливих витрат.

 

10.       Наведіть характеристику класифікації витрат для конт-ролю за їх рівнем та управління витратами.

11.       Наведіть класифікацію витрат для обчислення собівар-тості продукції. Назвіть основні статті виробничих витрат.

12.       Визначте методи розподілу витрат на постійні і змінні поняття напівпостійних та напівзмінних витрат, функцію витрат.

13.       Дайте поняття ступінчастого характеру зміни постійних витрат, релевантного діапазону та поділу постійних витрат на обо-в’язкові і дискреційні.

14.       Визначення маржинального доходу та його графічне зоб-раження.

15.       Які управлінські рішення можна приймати на основі мар-жинального аналізу?

16.       Наведіть аналітичні показники, що використовуються при маржинальному аналізі, та охарактеризуйте порядок їх виз-начення.

17.       Що таке «операційний (виробничий) леверидж» та по-рядок його використання при прийнятті управлінських рішень?