Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4.2. Задачі для самостійного розв’язку : Вища математика в прикладах і задачах : Бібліотека для студентів

2.4.2. Задачі для самостійного розв’язку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

Загрузка...

2.82.    Витрати виробника на 10 одиниць деякого товару склада-ють 1000 грошових одиниць, 50 одиниць товару — 2000 грошових одиниць. Визначити витрати виробництва на 30 одиниць за умови, що витрати залежать від обсягу лінійно.

2.83.    Скласти рівняння прямої, яка відображує зміну врожайності 1 га протягом 17 років, якщо у перший рік з 1 га було зібрано 9,1 ц зернових культур, а в останній рік — 21 ц.

2.84.    Припускається, що перенесення вартості машини на про-дукцію, що виготовляється за її допомогою залежить від часу t. Не-хай первісна вартість у = 25000 грошових одиниць, а термін служби машини — 10 років. Побудувати лінію залежності перенесеної на продукцію частини вартості машини від терміну її служби. Якою буде ця величина через 8 років.

2.85.    Витрати на перевезення двома видами транспорту відобра-жаються функціями у = 50х + 150, у = 25х + 250, де х — відстань перевезень, KM, a у — транспортні витрати, грош. од. При яких відста-нях економічніше користуватися першим видом транспорту?

2.86.    Перевезення вантажу від даного міста до першого пункту, який знаходиться на відстані 100 км, коштує 200 грош. од., а до дру-гого, що знаходиться на відстані 400 км — 350 грош. од. Встановити залежність вартості перевезення у від відстані х, якщо вартість є лінійною функцією від відстані (якість доріг не враховується).

2.87.    Два підприємства, що віддалені одне від одного на 100 км, виробляють деякі одинакові вироби. Ціна реалізації одиниці виробу для обох підприємств однакова і дорівнює m. Нехай транспортні витрати на перевезення одиниці виробу від підприємства А до спо-живача складають 1 грош. од. на 1 км, а від В — 2 грош. од. на 1 км. Для яких споживачів витрати на придбання одиниці виробу в підприємстві А і В повинні бути однаковими? Як доцільно прикріпи-ти споживачів до підприємств?

2.88.    Розв’язати задачу 2.87 за умови, що транспортні витрати на 1 км шляху при перевезенні одного виробу від підприємства А та В до споживача однакові і складають 1 грош. од. на 1 км, а ціна реалі-зації кожного виробу на підприємствах А і В дорівнює 200 і 225 грош. од. відповідно.

2.89.    Розв’язати задачу 2.87 за умови, що транспортні витрати на 1 км шляху при перевезенні одного виробу від підприємства А скла-дають 9 грош. од. на 1 км, а від підприємства В — 3 грош. од. на 1 км.

2.90.    Відстань між двома заводами, що виробляють однакову

продукцію, дорівнює 300 км. Транспортні витрати на транспортуван-

ня продукції від заводу А вдвічі більші ніж від В. Визначити лінію —

межу районів, на якій однаково вигідно одержувати продукцію від

заводів А та В.

Розділ II. Аналітична геометрія