Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Передмова : Вища математика в прикладах і задачах : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 

Загрузка...

Посібник «Вища математика в прикладах і задачах» для студентів економічних спеціальностей створено з огляду на сучасні вимоги щодо істотного підвищення рівня фундаментальної математичної підготовки таких фахівців і посилення прикладної її спрямованості.

Посібник ставить своєю метою допомогти студенту самостійно оволодіти розв’язуванням задач та прикладів з курсу вищої мате-матики. Це визначило структуру посібника. В кожному розділі (главі, параграфі) подано короткі теоретичні відомості та формули, необхідні для розв’язку задач, наводиться значне число детально ро-зібраних задач з указаними методами їх розв’язку; в кінці пропо-нується ряд задач для самостійного розв’язку з наведеними відпо-відями. Наприкінці кожного розділу наводиться добірка прикладних задач економічного змісту з докладними розв’язками, а також про-понується система вправ для самоконтролю, що мають, зокрема, і прикладну спрямованість. Серед розв’язаних задач немало таких, які можна назвати типовими; в будь-якому випадку ознайомлення з ними дозволяє студенту при самій мінімальній допомозі зі сторо-ни викладача оволодіти основними методами розв’язку задач дано-го розділу. Ця обставина особливо важлива для студентів, які нав-чаються заочно.

Як правило, в посібнику наводяться нескладні задачі. Автори свідомо намагаються уникнути задач підвищеної складності, так як ставили перед собою мету навчити студента розв’язувати основні задачі, дати деякий мінімум, необхідний для засвоєння студентом вимог вузівської програми курсу вищої математики для економіч-них спеціальностей. Разом з тим робота з даним посібником дає можливість більш поглибленого вивчення предмету.

Слід відзначити, що посібник з’явився в результаті досвіду ро-боти його авторів в вузах. Його автори на протязі багатьох років працювали на кафедрі вищої математики Київського технологічно-го інституту легкої промисловості та кафедрі алгебри та геометрії Чернівецького Державного університету, а тепер працюють на ка-федрі вищої математики Київського економічного інституту менед-жменту.

При написанні даного посібника «Вища математика в прикла-дах і задачах» для студентів економічних спеціальностей було ви-користано ряд задач та прикладів, взятих із відомих задачників та навчальних посібників, які звичайно розглядаються на заняттях зі студентами.

Автори посібника виносять щиру подяку ректору Київського економічного інституту менеджменту професору Рожку В.Д. за ви-дання посібника та колективу інформаційно-обчислювального цент-ру за комп’ютерний набір.

Автори

 

Розділ І. Лінійна та векторна алгебра